Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 22 – 28 sierpnia 2016 r.

Poniedziałek – 22 sierpnia; wsp. Najświętszej Maryi Panny Królowej

7.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie Majnusz

Wtorek – 23 sierpnia

7.00 Za + Pawła Pinkawa w 23 rocznicę śmierci, za jego + żonę Annę, za ++ dziadków Andrzeja i Franciszkę Pawliczek, Brunona i Łucję Pinkawa oraz za ++ z rodzin Pinkawa i Pawliczek

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodziny Hadasik oraz za ++ rodziców Marię i Gerarda Miczka, ojca Pawła Hadasik, za ++ z rodzin Hadasik, Miczka, Kopacz i Dyjnert

Środa – 24 sierpnia; święto św. Bartłomieja Apostoła

7.00 Za ++ Gedeona i Gertrudę Motyczka, ich córkę Marię, rodziców i rodzeństwo z obu stron oraz za ++ z pokrewieństwa Przybyła i Motyczka

7.30 Za ++ Jadwigę i Teodora Augustyn, Franciszka i Tomasza Piela, za ++ Marię i Augusta Latiszew, syna Alfonsa Latiszew oraz za ++ z rodziny

Czwartek – 25 sierpnia

7.00 Do Boskiej Opatrzności o opiekę w rodzinie oraz za + Rajmunda Chluba i rodziców z obu stron

Piątek – 26 sierpnia; uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

7.00 Za ++ Gerharda i Elżbietę Imiela, ich syna, córkę, zięcia, rodziców z obu stron, dusze opuszczone, za ++ Stanisława i Gertrudę Kijas, ich pięciu synów, synowe i córkę oraz za ++ z rodzin Imiela, Pinkawa, Kijas i Juraszek

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Helenę i Karola Grosz, Annę i Józefa Miska, czterech braci, siostrę Józefę z mężem oraz za ++ z pokrewieństwa Grosz i Miska

Sobota – 27 sierpnia; wsp. św. Moniki

7.00 Za ++ Marcelego, Julię i Albertynę Fleischer, siostrę Łucję, braci Franciszka i Stefana, szwagrów Gerharda, Jana i Henryka, Marię i Józefa Strokosz, ich synów Karola i Józefa, wnuka Jana, Józefa Langer, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

10.30 Zalesie Śląskie. Ślub konkordatowy Martyny Błoniarz i Sebastiana Rulik

12.00 Zalesie Śląskie. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Teresy i Joachima z okazji 25 – lecia ślubu

Niedziela – 28 sierpnia; XXII Niedziela Zwykła

7.00 Za + męża Emila Bylinowskiego, jego rodziców Jana i Juliannę, brata Mariana, matkę Łucję Pinkawa, zaginionego ojca Brunona, ich synów Adolfa i Pawła, synowe Annę i Halinę, za ++ z pokrewieństwa Bylinowski i Pinkawa, za ++ Emanuela i Agnieszkę Świerczek, Michała i Marię Pinkawa, matkę chrzestną Helenę, za ++ z rodzin Kalla, Kopietz i Durnaś oraz za dusze w czyśćcu cierp.

9.00 Lichynia. Za + męża Johana Kalutza, jego rodziców i teściów, za ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

10.30 Za ++ Helenę i Jana Błoniarz, Lucjana Madaler, Alfonsa Rulik i Gerharda Biskupek oraz za ++ z rodzin Błoniarz i Rulik


1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii ( … ); dziękujemy również p. elektronikowi z Zalesia Śląskiego za naprawienie organów w Lichyni

2. W zakrystii można się jeszcze zapisywać na dwudniową pielgrzymkę ministrantów i na listę popierającą projekt ograniczający prace w niedzielę ( z numerem pesel )

3. Od piątku do niedzieli na Górze św. Anny odpust ku czci Aniołów Stróżów z obchodami

4. W dniach 27 – 28 sierpnia w Łąkach Kozielskich odbędą się dożynki gminne. Korowód dożynkowy wyruszy w sobotę o godzinie 13.00. Dalsze uroczystości odbędą się na boisku sportowym. Wraz z p. Sołtysem proszę o przystrojenie domostw i zagród naszej parafii na uroczystość i do konkursu

5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Ujazdowskiej, nry 15, 35 i 43; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 64, 66 i 68