Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 23 – 29 października 2023 r.

Poniedziałek – 23 października

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za + w Niemczech Urszulę Freize – z domu Makosz

18.30 Różaniec i Msza św. Za + syna Adriana, ++ rodziców Jadwigę i Jana Kociok, Helenę i Wincentego Izbicki, ++ braci, bratowe, szwagra i wnuki, za ++ Ernesta i Michała Żyłka oraz za ++ z rodzin Izbicki, Kociok, Marek i Kałuża

Wtorek – 24 października

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Paulinę i Maksymiliana Wypich, Alfreda i Edeltraudę Mazurek, brata Gerarda, + ks. Leona, Agnieszkę, Martę i Jadwigę Świtula oraz  o  błogosławieństwo  Boże  i  zdrowie  w  rodzinie

18.30 Różaniec i Msza św. Za + Gertrudę Cedzich, jej rodziców i rodzeństwo Piotra Dragon, Stanisławę i Manfreda Gołąbek oraz za ++ z pokrewieństwa

Środa – 25 października

17.00 Różaniec i Msza św. Za + Jacka Wilkowskiego, jego rodziców i rodzeństwo oraz za ++ z rodzin Smykała, Wilkowski i Przybyła

Czwartek – 26 października

17.00 Różaniec i Msza św. Za + męża i ojca Bernarda Matuszek, jego ojca Pawła, szwagrów Jana i Andrzeja, za ++ rodziców Karola i Elżbietę Komander, ich rodziców i rodzeństwo, syna Piotra oraz za ++ z pokrewieństwa Matuszek, Komander, Gamon i Mynarek

Piątek – 27 października

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za + Bonifacego Makosz, za ++ dziadków, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Makosz, Cedzich i Kozioł oraz za dusze opuszczone i w czyśćcu cierpiące

18.30 Różaniec i Msza św. Za ++ Marię i Józefa Strokosz, dwóch synów, synową i wnuka Jana, za ++ Julię, Albertynę i Marcelego Flajszer, dwie córki, dwóch synów, synowe, zięciów, wnuka Ryszarda, Józefa Langer, za ++ z pokrewieństwa Fleischer, Strokosz, Marek, Stypa, Langer, Pustułka, Watzlawik i Gawroński oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 28 października; święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza

7.00 Za + Huberta Przybyła w 3 rocznicę śmierci, jego żonę Gizelę oraz za ++ z pokrewieństwa Paździor, Ogaza, Majcher i Przybyła

8.00 Różaniec i Msza św. Za + męża Tadeusza Kos, rodziców, siostrę Zofię, brata Jana, za ++ teściów oraz za ++ Barbarę i Różę Biskup

9.00 Spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi – w sali konferencyjnej. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 29 października; XXX Niedziela Zwykła; rocznica poświęcenia kościoła (kiermasz)

7.00 Za ++ rodziców Annę i Franciszka Kaufmann, Jana Goldberg, Franciszka Knut, Eleonorę, Adolfa i Rafała Skrobek oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Marię i Franciszka Komander, ich wnuczkę Sybillę Kaszta, ojca Eryka Wydra, za ++ z pokrewieństwa oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę NMP i zdrowie dla rodzin Kroker i Gawlik oraz za ++ rodziców Gizelę i Huberta Przybyła

15.00 Zalesie Śląskie. Różaniec święty   ( I )


  1. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii; także na Fundację Nowego Tysiąclecia
  2. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Misji świętych
  3. Rozpoczęliśmy renowację elewacji wewnętrznej kościoła parafialnego; wszystkie nabożeństwa odbywają się w sali konferencyjnej, oprócz niedziel i świąt
  4. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Proszę o uporządkowanie grobów na naszym parafialnym cmentarzu, także tych zapomnianych i zaniedbanych. Wszystkie odpady składamy na właściwe, znane nam miejsca
  5. Gorąco zachęcam już do składania zalecek za naszych zmarłych, w intencji których będziemy odprawiać nabożeństwa różańcowe połączone z odpustem zupełnym
  6. W zakrystii lub telefonicznie można zamawiać Msze św. na nowy rok kalendarzowy
  7. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Łukasz Kolonko z Lichyni i Ewelina Paruzel ze Starego Ujazdu – zapowiedź III
  8. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z Popic, nry 14, 15, 15a i 16 ;   z Lichyni – z ul. Ogrodowej blok B, m. 1, 2 i 3