Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 23 – 29 kwietnia 2018 r.

Poniedziałek – 23 kwietnia; uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski

6.45 Za ++ rodziców Marcelego, Julię i Albertynę Flajszer, synów Franciszka i Stefana, córki Marię i Łucję, zięciów Henryka, Gerharda i Jana, wnuków Ryszarda i Jana, Konrada i Gertrudę Konieczny, ich syna Helmuta, zięcia Henryka Skowronek oraz za ++ z pokrewieństwa Flajszer, Konieczny  i  Matuszek

Wtorek – 24 kwietnia

6.45 Za + syna Adama, jego ojca Józefa Niemiec, dziadków Gertrudę i Jana Niemiec, Małgorzatę i Huberta Hajduk, + siostrę Reginę, brata Zygmunta, trzech szwagrów Stefana, Józefa i Andrzeja,  za + Czesława Klicki oraz za wszystkich ++ z tego pokrewieństwa

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności,  z podziękowaniem za otrzymane laski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie oraz za + ojca Jerzego Bomba i matkę Marię Cedzich

Środa – 25 kwietnia; święto św. Marka, ewangelisty

6.45 Procesja do krzyża przy ul. Dworcowej i Msza św. Za ++ rodziców Elżbietę i Antoniego Mróz, Stanisławę i Franciszka Korpal, brata Franciszka Mróz, szwagrów Piotra Duk, Sławomira Wolnego, Tadeusza Majewskiego, za + Stefanię Dziuba, za ++ z rodzin Mróz, Hejduk i Korpal oraz  za  ++  kapłanów,  którzy  pracowali  w  naszej  parafii

16.00 Zalesie Śląskie. I próba dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców. Obecność obowiązkowa!

Czwartek – 26 kwietnia

17.00 Msza św. szkolna. Za ++ Konstantego i Martę Madaler, synów Wilhelma, Antoniego i Emanuela, córkę Justynę, synową Rosę, Jana i Jadwigę Majnusz, ich synów, synową, za + Monikę Reimann oraz za ++ z rodzin Madaler, Majnusz i Blaut   ( Ch. )

Piątek – 27 kwietnia

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za ++ Ernesta i Wandę Bick, syna Józefa, córkę Janinę, rodziców Konstantego i Katarzynę Niebert, Jana i Bertę Bick, rodzeństwo, Huberta Gajer                    oraz  za  ++  z  pokrewieństwa  Niebert, Bick  i Makosz

18.30 Za ++ Marię, Ewę, Wincentego, Helenę i Ryszarda Izbicki, Jana, Dawida i Martę Kiołtyka, Marię, Jerzego i Elżbietę Szulc oraz za ++ z rodzin Izbicki, Kiołtyka, Szulc, Jaskóła i Moszko

Sobota – 28 kwietnia

7.00 Za + Jerzego Szopa w 1 rocznicę śmierci

7.30 Za + syna Marka Kopa, dziadków Franciszka i Anielę Kopa, Alojzego i Martę Wowra oraz  za  ++  z pokrewieństwa  Kopa  i  Wowra

8.00 Zalesie Śląskie.  Do Ducha Świętego, o pomyślne zdanie egzaminu dojrzałości i szczęśliwy wybór drogi życiowej dla tegorocznych maturzystów   ( … )

17.00 Zalesie Śląskie. Próba dla dzieci pierwszokomunijnych przed I sakramentalną spowiedzią   

Niedziela – 29 kwietnia; V Niedziela Wielkanocna

7.00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Franciszka Malik, syna Kurta, Józefa Kapica, Wiktorię i Karola Jeleń, za wszystkich ++ z rodzin Malik, Jeleń, Paruzel i Książko oraz za ++ kapłanów i dusze w cz. cierp.

9.00 Lichynia. Za + Annę Stolorz oraz za ++ rodziców Rudner i Stolorz

10.30 Za ++ rodziców Zofię i Tadeusza Grabiński, teściów Marię i Zbigniewa Korczyński, siostrę Krystynę, braci Jana i Leszka, szwagra Tadeusza, bratową Barbarę oraz bliskich ++  z rodzin Grabiński, Korczyński, Skrzydeł i Natyna

15.00 Lichynia. Nieszpory niedzielne


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na wymianę podłóg w Domu Katechetycznym
  2. Świeżo bierzmowanym życzymy radosnego i odpowiedzialnego trwania we wspólnocie Kościoła (…)
  3. Dzisiaj rozpoczyna się 55 Tydzień Modlitw o Powołania do Służby Bożej
  4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć : Sabina Giersch z Zalesia Śląskiego i Adam Kroczek z Wielowsi – zapowiedź III; Ewa Makosz z Lichyni i Artur Felix z Księżego Lasu – zapowiedź II
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Ujazdowskiej nr 53, z ul. Sławięcickiej nr 1 i z ul. Strzeleckiej nr 1;  z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry  64, 66  i 68