Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 23 – 29 listopada 2015 r.

Poniedziałek – 23 listopada

6.45 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Dastina Kulpok z okazji 18 – tej rocznicy urodzin

Wtorek – 24 listopada; wsp. świętych męczenników Andrzeja Dun-Lac, prezbitera i Towarzyszy

6.45 Za + męża i ojca Oswalda Szefer w 3 rocznicę śmierci oraz za ++ z pokrewieństwa Szefer i Rochnia

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Annę i Jerzego Skoluda, Gertrudy i Bernarda Rudner, siostrę Annę Stolorz oraz za ++ z rodzin Skoluda i Stolorz

Środa – 25 listopada; wsp. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy

6.45 Za + Konrada Majnusz, Katarzynę i Romana Jałowy, ich rodziców i rodzeństwo, za + Bernarda Waloszczyk i za ++ z pokrewieństwa

Czwartek – 26 listopada

17.00 Msza św. szkolna. Za + Bernarda Matuszek, jego ojca Pawła, dwóch szwagrów Jana i Andrzeja, za ++ rodziców Elżbietę i Karola Komander, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące ( Dz. )

Piątek – 27 listopada

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za ++ Ericha Moszko i Helmuta Makosz oraz za ++ rodziców i rodzeństwo obu stron

18.30 Za + Ericha Niemietz, Łucję i Wilhelma Niemietz, Albinę i Stanisława Langer, ich ++ dzieci, za ++ z pokrewieństwa Niemietz i Langer, za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 28 listopada

7.00 Za ++ Albertyne, Julię i Marcelego Fleischer, córkę Łucję, synów Franciszka i Stefana, zięciów Gerharda, Jana i Henryka, Marię i Józefa Strokosz, synów Karola i Józefa, wnuka Jana, Józefa Langer i za dusze w czyśćcu cierpiące

7.30 Za + syna Andrzeja Rosły w 1 rocznicę śmierci, jego brata Rafała i za dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela – 29 listopada; I Niedziela Adwentu

7.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodziny Gołąbek

9.00 Lichynia. Do Bożej Opatrzności i Anioła Stróża, o Boże błogosławieństwo dla rocznego dziecka Mikołaja Warzecha oraz dla jego rodziców i chrzestnych

10.30 Za + Jana Kiełtyka, Łucję, Hermana, Rudolfa i Krystiana Jaskóła, za ++ dziadków z obu stron, Hiltrudę i Wernera Moszko, Ewę i Marię Izbicki, Irenę Trznadel i Gertrudę Jaskóła

15.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory adwentowe ( I )


1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii ( … ); Bóg zapłać również za zamawiane intencje mszalne na nowy rok – są jeszcze wolne miejsca

2. Za nami I etap wyborów do nowej Rady Parafialnej. W/g siły głosów przedstawia się następująco … . Za tydzień II i ostatni etap wyborów. Proszę o odpowiedzialne potraktowanie tej ważnej sprawy ( … )

3. W przedsionku znajdują się opieczętowane koperty na ofiary na opał, wodę na cmentarzu i wywóz śmieci z cmentarza. Zachęcam do zrozumienia i ofiarności

4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. XV – lecia, nry 40, 46 i 50; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 55, 59 i 61