Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 23 – 29 listopada 2020 r.

Poniedziałek – 23 listopada

6.45 Za ++ Cecylię i Józefa Paterok, braci, siostry, rodziców i dziadków Paterok, Golly i Wilkowski, za + ojca Jana Strzelczyk, dziadków Walentego i Rozalię Liszka, za ++ z pokrewieństwa i dusze w  czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za spokój duszy dla ++ Marii Michalskiej i Marii Szulc oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 24 listopada; wsp. świętych męczenników Andrzeja Dung – Lac, prezbitera i Towarzyszy

6.45 Za ++ Hieronima, Seweryna i Jerzego Madaler, ich rodziców i za dusze opuszczone

17.00 Lichynia. Za + Franciszka Daniel, jego rodziców Alfreda i Marię, ++ rodziców Józefa i Marię Mikołaszek, Bernarda i Elżbietę Skoluda, braci Arnolda i Józefa, siostrę Teresę oraz za ++ z  pokrewieństwa Daniel, Mikoszek i Skoluda

Środa – 25 listopada

6.45 Za + Irenę Matonia w 4 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodzin Matonia, Motyczka, Frejno, Smolka i Przybyła

Czwartek – 26 listopada

6.45 Za + Lucjana Madaler, jego rodziców, Marcina i Katarzynę Graif, syna Jana, żonę Edytę, Marię  i Huberta Ziaja, Ericha Kolloch, Krzysztofa Pelc, Helenę i Jana Błoniarz, Marcina Fedyczkowski i za dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek – 27 listopada

6.45 Za + Ericha Niemietz, jego rodziców Łucję i Wilhelma Niemietz, za ++ Albinę i Stanisława Langer, ich ++ dzieci oraz za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za + Jana Bugiel, jego ++ rodziców i rodzeństwo oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

Sobota – 28 listopada

7.00 Za ++ Elżbietę i Władysława Wilkowski, ich dzieci Jana i Barbarę Biskup oraz za ++ z rodzin Wilkowski, Majnusz, Szczepaniak, Przybyła, Krawczyszyn i Strzelczyk

7.30 Za + Huberta Przybyła w miesiąc po śmierci

Niedziela – 29 listopada; I Niedziela Adwentu

7.00 Za + Różę Dombrowską, jej rodziców Marię i Konstantego Jochem, jej braci Ericha i Gerarda, Norberta Jochem  oraz  za  ++  z  pokrewieństwa  Jochem,  Dombrowski,  Doliński  i  Domaradzki

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Marię i Jana Kędzior, Teresę i Kazimierza Liptak oraz za ++ z pokrewieństwa

10.30 Za + Emila Bylinowskiego, rodziców Jana i Juliannę, brata Mariana, za + matkę Łucję Pinkawa, zaginionego ojca Brunona, ich synów Adolfa i Pawła, synowe Annę i Halinę, za ++ dziadków  Emanuela    i Agnieszkę Świerczek, Michała i Marię Pinkawa, matkę chrzestną Helenę, jej syna Horsta, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Bylinowski, Pinkawa, Świerczek, Kalla, Kopietz, Kernbach i Durnaś oraz za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące   

15.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory adwentowe  ( I )


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii i remont katedry opolskiej
  2. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na seminarium i inne diecezjalne instytucje
  3. W przedsionku znajdują się opieczętowane koperty na ofiary na opał, wodę na cmentarzu i wywóz śmieci z cmentarza; proszę o zrozumienie i zaangażowanie się
  4. Mocno zachęcam do dalszego zamawiania Mszy św. na nowy rok kalendarzowy; jest jeszcze dużo wolnych intencji; można to czynić również telefonicznie
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny –  z ul. XV – lecia, nry 2, 4 i 6;     z Lichyni  –  ul. Daszyńskiego, nry 53, 53a  i 55