Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 23 – 29 maja 2016 r.

Poniedziałek – 23 maja; całodzienna adoracja Przenajświętszego Sakramentu w Zalesiu Śląskim

6.45 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Alicji z okazji 65 – tej rocznicy urodzin oraz za ++ rodziców i teściów

7.15 – 17.00 Zalesie Śląskie. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu

17.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ rodziców Zuzannę i Antoniego Bugiel, dziadków z obu stron, Antoniego i Helenę Kandzior, ich rodziców i rodzeństwo, za wszystkich ++ z rodzin Bugiel, Knapik i Kandzior oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 24 maja; wsp. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodziny Hadasik oraz za ++ rodziców Marię i Gerarda Miczka, ojca Pawła Hadasik, za ++ z rodzin Hadasik, Miczka, Kopacz i Deinert

18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo NMP Wspomożycielki Wiernych, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie z okazji 45 – lecia ślubu Teresy i Bernarda

Środa – 25 maja

6.45 Za + Cecylię Paterok, ++ braci, siostry, rodziców, ojca Jana Strzelczyk, dziadka Walentego Liszka, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + Ericha Jochem, syna Norberta, Konstantego i Marię Jochem, córkę Różę, Erwina Wycisło, Adriana Izbicki, Karola i Franciszkę Imiela, ich córki, synów, synowe i zięciów oraz za ++ z pokrewieństwa Jochem, Kunze, Imiela i Świerczek

Czwartek – 26 maja; uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ( Boże Ciało ); Dzień Matki

7.30 Lichynia. Za ++ rodziców Gertrudę i Wiktora Kopyra, dwóch braci, siostrę, rodziców Alfonsa i Martę Buchta oraz za ++ z pokrewieństwa Kopyra, Buchta, Kalutza i Debernitz

9.00 Zalesie Śląskie. Za żyjących i zmarłych parafian. Po Mszy świętej procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy

11.00 Za + Franciszka Smarzoch, jego rodziców i teściów, Jana i Marię Smykała, ich córkę Annę, jej męża, syna Józefa, za + Jacka Wilkowskiego, Barbarę Lukaszek oraz za ++ z pokrewieństwa Smarzoch, Smykała i Przybyła

15.00 Zalesie Śląskie. Nabożeństwo majowe przy krzyżu w kierunku Cisowej

Piątek – 27 maja

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Józefa i Mathildę Drońka, brata Jakuba, Marię i Agnieszkę Drońka oraz za wszystkich ++ z rodziny Drońka. Po Mszy św. procesja eucharystyczna

18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + Franciszka Mróz, Elżbietę i Antoniego Mróz, za ++ z rodzin Mróz, Matuszek, Paterok, Kąski i Zgraja oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. Po Mszy św. procesja eucharystyczna

Sobota – 28 maja

8.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + Józefa Bodynek, ++ rodziców Elżbietę i Ryszarda, Zygfryda Stibler, ++ rodziców Marię i Germana, syna Rudolfa, córki Agnes i Bertę, Józefa i Annę Kostoń, syna Ericha, córkę Marię oraz za wszystkich ++ z tych pokrewieństw. Po Mszy św. procesja eucharystyczna

12.00 Zalesie Śląskie. Ślub konkordatowy Patrycji Tiszbierek i Adriana Podolskiego

16.00 Zalesie Śląskie. Do Boskiej Opatrzności i MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski i pomoc, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Gizeli z okazji urodzin oraz w intencji Krystiana z rodziną, ks. Adriana i o spokój duszy dla + męża Huberta

Niedziela – 29 maja; IX Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ Wiktorię i Karola Jeleń, matkę chrzestną Annę Paruzel, za ++ Gertrudę, Marię i Stanisława Jochem, Norberta i Annę Jochem oraz za ++ z pokrewieństwa Jeleń, Paruzel i Jochem

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Marię i Alojzego Strzelczyk, siostry Ludmiłę i Natalię oraz za ++ z pokrewieństwa Strzelczyk i Wotzlaw. Procesja eucharystyczna

10.30 Za wszystkich ++ z rodzin Tiszbierek i Podolski. Procesja eucharystyczna

15.00 Zalesie Śląskie. Nabożeństwo majowe pod krzyżem przy ul. XV – lecia

——————————————————————————————————————————-

1. W czwartek uroczystość Bożego Ciała. Prosimy o przygotowanie tradycyjnych – czterech ołtarzy, chodników, przystrojenie domów i zagród, szczególnie na trasie procesji. Rolników, strażaków, górników i myśliwych prosimy z pocztami sztandarowymi, panów do baldachimu, panie w strojach ludowych, dzieci pierwszokomunijne, dzieci sypiące kwiatki i orkiestrę. O wykonanie chodnika przed kościołem prosimy mieszkańców ulic : XV – lecia, Leśnickiej i Dworcowej. Lichyński ołtarz budują w tym roku mieszkańcy ulic : Ogrodowej, Lompy i Wolności

2. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć : Krystyna Dombrowska z Popic i Mateusz Niepala z Kalinowic oraz Krzysztof Golly z Zalesia Śląskiego i Katarzyna Mróz z Grodziska – zapowiedź II

3. Bóg zapłać z przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry 38, 40 i 42; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 25, 27 i 31