Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 23 – 29 marca 2015 r.

Poniedziałek – 23 marca; drugi dzień rekolekcji

8.00 Za + Gotfryda Parada, jego rodziców, brata Helmuta, Pawła i Martę Witnicki oraz za ++ z tych pokrewieństw

15.00 Zalesie Śląskie. Rekolekcje dla dzieci szkolnych i przedszkolnych

16.30 Lichynia. Za ++ rodziców Maksymiliana i Hildegardę Paczulla, Adolfa i Adelajdę Wilkens oraz za ++ z pokrewieństwa.  Po Mszy św. nauka stanowa dla młodzieży

18.30 Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy, o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinach Nierle i Kapitza.    Po Mszy św. nauka stanowa dla młodzieży

Wtorek – 24 marca; trzeci dzień rekolekcji

8.00 Za + syna Waldemara, męża Jana Gazda, ojca Józefa Szwancarz oraz za ++ Mariana i Marię Mieszczańskich

15.00 Zalesie Śląskie. Rekolekcje dla dzieci szkolnych i przedszkolnych

16.30 Lichynia. Za ++ rodziców Jana i Emilię Augustyn, brata Jerzego i męża Józefa.   Po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn

18.30 Za ++ z rodzin Kiołtyka, Izbicki, Szulc i Jaskóła.    Po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn

Środa – 25 marca; uroczystość Zwiastowania Pańskiego; ostatni dzień rekolekcji

8.00 Za ++ Joannę i Józefa Majnusz, Gertrudę i Franciszka Tiszbierek, Ingę i Józefa Tiszbierek, ++ dziadków z czterech stron i pradziadków, za + Józefę Cedzich, siostrę zakonną Hildeburgę,  za ++ Marię i Józefa Jureczko, za ++ kapłanów i siostry zakonne oraz za dusze  w czyśćcu  cierpiące

15.00  Zalesie Śląskie. Rekolekcje dla dzieci szkolnych i przedszkolnych

16.30 Lichynia. Za ++ Jana i Elżbietę Makosz, Jana i Emilię Majnusz oraz  za ++  z pokrewieństwa.  Po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet

18.30 Za ++ rodziców Elżbietę i Władysława Wilkowski, brata Jana, dziadków Marię i Józefa Wilkowski, ich dzieci, za + Romana Biskup oraz za wszystkich ++  z rodzin Wilkowski, Patoła, Majnusz i Biskup. Po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet

Czwartek – 26 marca

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za + męża i ojca Gintra Cholewa ( Dz. )

Piątek – 27 marca

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za + męża Waltera Wolowski, syna Józefa, rodziców  z obu stron, siostrę Matyldę, za ++ Pawła i Gertrudę Makosz oraz za ++ z pokrewieństwa Zlotoś i Makosz

18.30 Za + Ericha Szefer w 10 rocznicę śmierci

Sobota – 28 marca

7.00 Za + męża i ojca Karola Tiszbierek, jego rodziców i rodzeństwo, matkę Jadwigę Konieczko, zaginionego ojca Franciszka, za + synową Irenę oraz za wszystkich ++ z rodzin Tiszbierek, Konieczko i Kubicki

7.30 Za + Stanisława Celt w miesiąc po śmierci

8.00 Za + Adelajdę Proksza w miesiąc po śmierci

Niedziela – 29 marca; Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

7.00 Za + męża i ojca Józefa Sówka, jego rodziców Walerię i Marcina Sówka, córkę Różę, męża Rajmunda, za ++ Andrzeja i Franciszkę Pawliczek, ich dzieci, wnuków Andrzeja i Helmuta, synową Magdalenę, Adolfa Grewe, Pawła Pinkawa, Teodora Niemiec, Mieczysława Golczyńskiego oraz za ++ z pokrewieństwa Sówka, Pawliczek  i  Kaleta

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Helenę i Jana Swoboda, siostrę Gabrielę oraz za ++ z pokrewieństwa Swoboda, Jochem i Dada

10.30 Za ++ rodziców Marię i Zbigniewa Korczyńskich, brata Leszka, bratową Barbarę, Lillę Kornelak,  za ++ teściów Zofię i Tadeusza Grabiński, brata Jana, siostrę Krystynę, szwagra Tadeusza i dusze  w czyśćcu  cierpiące

15.00 Lichynia. Gorzkie żale i kazanie pasyjne


 

  1. Gorąco zachęcamy do udziału w naszych parafialnych rekolekcjach. Księdzu Jarosławowi życzymy obfitych łowów ludzkich dusz i miłego pobytu w naszej parafii
  2. W sobotę przed Niedzielą Palmową spotkania młodzieży w rejonach diecezji; uczestnicy przynoszą ze sobą gałązki palmowe
  3. W przyszłą niedzielę błogosławieństwo palm; kolekta przeznaczona będzie na kwiaty do Bożego Grobu
  4. Sakramentalny zw. małż. pragną zawrzeć Rajmund Bomba  z  Zalesia i Monika Kralowska z Cisowej. Zap. III
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z  ul. Kościuszki, nry  9, 11 i 13;     z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry  37, 39  i 41