Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 23 – 29 stycznia 2017 r.

Poniedziałek – 23 stycznia

6.45 Za żyjących i zmarłych dziadków i babcie naszej parafii

Wtorek – 24 stycznia; wsp. św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła

6.45 Za + Irenę Przybyła, jej rodziców i rodzeństwo oraz za ++ z pokrewieństwa Przybyła i Motyczka

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności i MBNP, na podziękowanie i z prośbą o dalszą pomoc, zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie Paczuła oraz za ++ rodziców Marię i Jana Paczuła, brata Jerzego, za ++ rodziców Marię i Stefana Jaskóła

Środa – 25 stycznia; święto Nawrócenia św. Pawła, apostoła

6.45 Za ++ księży i siostry zakonne pracujących i pochodzących z naszej parafii

Czwartek – 26 stycznia; wsp. świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa

17.00 Msza św. szkolna. Za + męża i ojca Rudolfa Kral, jego rodziców, Piotra i Jadwigę Skoluda, ich ++ dzieci, zięcia Alfonsa, Elżbietę i Konstantego Kandziora, za ++ z pokrewieństwa Kral, Skoluda i Strużyna oraz za dusze w czyśćcu cierpiące   ( Dz. )

Piątek – 27 stycznia; wsp. bł. Jerzego Matulewicza, biskupa

10.30 Pogrzeb śp. Doroty Bomba z ul. Kościuszki  ( 93 l. )

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Annę i Jerzego Skoluda, Gertrudy i Bernarda Rudner, siostrę Annę Stolorz oraz za ++ z rodzin Skoluda, Głowania i Rudner

18.30 Za + Józefa Starkula, jego rodziców i rodzeństwo oraz za ++ z pokrewieństwa Moszek, Mańka i Strużyna

Sobota – 28 stycznia; wsp. św. Tomasza z Akwinu

7.00 Za + męża i ojca Joachima Piechaczek, jego brata Huberta, rodziców Gertrudę i Stefana Piechaczek, Marię i Henryka Jochem, ich syna Bernarda, szwagierkę Mariannę, szwagra Edwarda, jego syna Krystiana, za ++ z pokrewieństwa Piechaczek i Jochem, za dusze opuszczone i w czyśćcu cierpiące

Zalesie Śląskie : o g. 9.00 – spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi; o 10.00 – spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych i o 11.00 – z III klasą gimnazjum – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 29 stycznia; IV Niedziela Zwykła

7.00 Za + męża Gintra Cholewa w 3 rocznicę śmierci

9.00 Lichynia. Za + Agnieszkę Świtula w 10 rocznicę śmierci, jej rodziców i rodzeństwo, ojca Alfreda Mazurek i brata Gerarda

10.30 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodziny Jochem oraz za + męża Maksymiliana

15.00 Lichynia. Nieszpory niedzielne


1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej Służby Liturgicznej

2. W czwartek Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce

3. W sobotę w kościele seminaryjno – akademickim w Opolu obchody Dnia Życia Konsekrowanego

4. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii ( … )

5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z Popic, nry 21, 24 i 25; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 61 i 65 oraz ul. Wolności nr 4