Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 23 lutego – 1 marca 2015 r.

Poniedziałek – 23 lutego

6.45 Za ++ rodziców Genowefę i Gerarda Mróz, ich ++ rodziców i rodzeństwo, dziadków z obu stron, + chrzestnego Józefa, za ++  z rodzin Mróz, Ciupka, Kalisz, Prusko, Grabiński, Mielimączka i Kiklaisz

Wtorek – 24 lutego

6.45 Za ++ Elżbietę i Władysława Wilkowski, syna Jana, Zofię i Michała Szczepaniak, Jana Strzelczyk oraz za wszystkich ++  z rodzin Wilkowski, Patoła, Szczepaniak i Strzelczyk

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodziny Skoluda

Środa – 25 lutego

6.45 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie oraz za + męża Ericha Kolloch, ++ rodziców z obu stron, ich ++ dzieci i wnuki

Czwartek – 26 lutego

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Emilię i Franciszka Kroker, Marię i Józefa Cedzich, dziadków z obu stron, siostrę zakonną Elifę, Jana Daniel, Ernesta Panek, Teodora Prusko,    Teresę i Franciszka Majnusz, Genowefę i Gerarda Mróz, Marię Kalisz, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Kroker, Daniel, Cedzich i Mróz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące ( Dz. )

Piątek – 27 lutego

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodziny Hadasik oraz za ++ rodziców Marię i Gerarda Miczka, ojca Pawła Hadasik, za ++ z rodzin Hadasik, Miczka, Kopacz i Dyjnert

18.30 Za ++ rodziców Elżbietę i Antoniego Mróz, Stanisławę i Franciszka Korpal, Franciszka Mróz, szwagrów Piotra Duk, Tadeusza Majewskiego i Sławomira Wolnego, za + Stefanię Dziuba oraz za ++ z rodzin Korpal i Mróz

Sobota – 28 lutego

7.00 Za + Gertrudę Maliciusz w 1 rocznicę śmierci oraz za + męża Alfreda

9.00 Zalesie Śląskie. Spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi – w małej salce

10.00 Zalesie Śląskie. Spotkanie z kandydatami do bierzmowania klasy III gimnazjum – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 1 marca; II Niedziela Wielkiego Postu

7.00 Za + ojca Serafina, brata Joachima, ++ dziadków Paterok, Sosnowski, Richter i Morawiec oraz za ++ Alberta i Zygmunta Bomba

9.00 Lichynia. Za + Klarę Paterok w 8 rocznicę śmierci, zmarłych jej rodziców i rodzeństwo oraz za ++ Pawła i Stefanię Wyschka

10.30 Za zaginionego Jana Haronska, żonę Albinę, syna Jana, Bertę Paździor, Jana i Marię Hyla, ich ++ dzieci i dusze w czyśćcu cierpiące

15.00 Lichynia. Gorzkie żale i kazanie pasyjne


  1.  Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii; w tym także naszym Różom Różańcowym za ofiary na potrzeby misji świętych i parafii
  2. Kolekta z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby Seminarium Duchownego i innych instytucji opolskiej diecezji
  3. Gorąca zachęcam do udziału w nabożeństwach pokutnych Gorzkich żali i Drogi krzyżowej, jak również do składania zalecek za naszych zmarłych i zachowania trzeźwości
  4. Rekolekcje dla maturzystów naszej diecezji odbędą się w dniach 13 – 15 marca w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu – pod hasłem „ Na Twe słowo zarzucę sieci „
  5. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się w dniach 22 – 25 marca
  6. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Marek Fajer z Zalesia Śląskiego i Katarzyna Makuch ( Fajer ) z Kędzierzyna – zapowiedź III
  7. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Leśnickiej, nry 10, 11 i 14; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 1, 9 i 11