Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 24 – 30 maja 2021 r.

Poniedziałek – 24 maja; święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + Elżbietę Biela – od rodzin Hadasik, Bomba i Kozioł

18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ rodziców Zuzannę i Antoniego Bugiel, dziadków z obu stron, Antoniego i Helenę Kandzior, ich rodziców i rodzeństwo, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Bugiel, Knapik,  Kandzior i Klosa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 25 maja

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + męża Jana Poloczek oraz o zdrowie i  błogosławieństwo Boże w rodzinie

18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + Alfonsa Termin, jego żony Annę i Weronkę, córki Wilhelminę, Łucję i Stefanię, synów Franciszka i Bernarda, za ++ zięciów i synową, za ++ Antoniego       i Katarzynę Chwałek oraz za wszystkich ++ z rodzin Termin i Chwałek

Środa – 26 maja; wsp. św. Filipa Nereusza, prezbitera; Dzień Matki

6.45 Za + Annę Harońska w miesiąc po śmierci

17.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za wszystkich ++ z rodzin Skrzydeł, Milczanowski, Korczyński i Pichur oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 27 maja; święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Wiecznego Kapłana

17.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ Marię, Ewę, Helenę, Wincentego i Ryszarda Izbicki, Jana, Dawida i Martę Kiołtyka, Marię, Elżbietę, Jerzego i Huberta Szulc oraz za ++ z rodzin Izbicki i Kiołtyka

Piątek – 28 maja

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ rodziców Marię i Władysława Jędrzejko, za ++ dziadków Józefa i Marię Jędrzejko, Marcelego i Teklę Tymrakiewicz, za ++ z pokrewieństwa z obu stron, za ++ Sybillę Tarkowską i Ryszarda Michta oraz za dusze opuszczone i w czyśćcu cierpiące

18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ rodziców Renatę i Gintra Niemiec, Małgorzatę i Józefa Goły, siostrzeńca Adama Majnusz oraz za ++ z pokrewieństwa Niemiec i Goły

Sobota – 29 maja; wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy

7.00 Za + Marcina Fedyczkowskiego oraz za ++ z rodzin Błoniarz, Fedyczkowski i Suchy

8.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + Agnieszkę Jałowy  w 1 rocznicę śmierci

15.00 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla Gizeli Adamik z okazji 80 – tej rocznicy urodzin

Niedziela – 30 maja; uroczystość Najświętszej Trójcy

7.00 Za + Ericha Jochem, syna Norberta, Konstantego i Marię Jochem, córkę Różę, syna Gerarda, Erwina Wycisło, Adriana Izbicki, Korola i Franciszkę Imiela, ich córki, synów, synowe i zięciów oraz  za  ++  z  pokrewieństwa  Jochem,  Kunze,  Imiela  i  Świerczek

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Waleskę i Franciszka Paterok, Augusta i Martę Makosz, za ++ z pokrewiestta  Makosz i Paterok, za + Annę Ciupka oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30 Za + Eugeniusza Gazda, jego rodziców i teściów, zięciów Marcina i Stefana, ++ szwagrów i szwagierki, bratanicę Sabinę oraz za wszystkich ++ z rodzin Gazda, Piontek, Kuśma i Dworaczek

15.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii 
  2. Jutro w rejonach naszej diecezji Dzień Modlitw Rolników : Kamień Śląski ( kościół św. Jacka ) – godz. 10.00; Gościęcin ( kościół św. Brykcjusza ) – godz. 10.00; Olesno ( kościół św. Anny ) –  godz. 10.00; Szwedzka Górka – godz. 11.00 i Pietrowice Wielkie  ( kościół Krzyża Świętego ) – godz. 15.00
  3. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć : Nikola Tiszbierek i Rafał Swaczyna z Zalesia Śląskiego; Anita Fedyczkowski z Zalesia Śląskiego i Artur Suchy z Krobusza; Patryk Bryłka z Popic i Karolina Leicht z Baligrodu – zapowiedź II
  4. W zakrystii – rodzice dzieci pierwszokomunijnych – mają do odbioru gratisowe, interesujące broszurki dotyczące  m. in. właściwego korzystania z Internetu przez ich dzieci
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry 71, 73 i 77; z Lichyni – ul. Daszyńskiego nr 45 i ul. Słoneczna, nry 8 i 11