Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 24 – 30 października 2016 r.

Poniedziałek – 24 października

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za ++ Katarzynę i Józefa Tudyka, synów Józefa i Huberta, córkę Annę, jej męża Henryka, Jerzego Graif, dziadków z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące

18.30 Różaniec i Msza św. Za + Bernarda Matuszek, jego ojca Pawła, dwóch szwagrów Jana i Andrzeja, ++ rodziców Karola i Elżbietę Komander, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ z pokrewieństwa Matuszek, Komander, Gamon i Mynarek

Wtorek – 25 października

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za + ojca Jerzego Bomba, matkę Marię Cedzich, Gertrudę i Agnieszkę Czernek, za ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

18.30 Różaniec i Msza św. Za + Jacka Wilkowskiego w 10 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodzin Smykała, Wilkowski, Patoła i Przybyła

Środa – 26 października

6.45 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Huberta z okazji 80 – tej rocznicy urodzin

17.00 Różaniec i Msza św. Za ++ Marię i Józefa Gazda, Jana Gołasz i za ++ z pokrewieństwa

Czwartek – 27 października

17.00 Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Gerharda i Elżbietę Imiela, ich syna, córkę i zięcia, za ++ rodziców Waltra i Hildegardę Skrzypek oraz za ++ z rodzin Imiela, Pinkawa, Skrzypek i Walla

Piątek – 28 października; święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za + męża Bonifacego Makosz, brata Huberta, za ++ rodziców Jadwigę i Franciszka Makosz oraz za ++ z pokrewieństwa

18.30 Różaniec i Msza św. Za + Gertrudę Cedzich, jej rodziców i rodzeństwo, Piotra Dragon, Manfreda i Stanisławę Gołąbek oraz za ++ z pokrewieństwa

Sobota – 29 października

7.00 Za + Jadwigę Latiszew, jej rodziców Agnieszkę i Mariana Gazda, Wilhelma Świdrak oraz za ++ z pokrewieństwa Latiszew, Świdrak i Gazda

8.00 Różaniec i Msza św. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji rodziny Kroker

Zalesie Śląskie. O godzinie 9.00 – spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi; o godzinie o 10.00 – II rozmowa klasyfikacyjna dla kandydatów do bierzmowania trzeciej klasy gimnazjum – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 30 października; XXXI Niedziela Zwykła; kiermaszowa w naszej parafii

7.00 Za ++ rodziców Helenę i Józefa Strużyna, Rudolfa Glomb, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ z pokrewieństwa Strużyna i Glomb oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Marię i Franciszka Komander oraz za ++ z rodzin Komander, Wydra, Makosz i Fyrgut

10.30 Za + męża Emila Bylinowskiego, jego rodziców Jana i Juliannę, brata Mariana, za + matkę Łucję Pinkawa, zaginionego ojca Brunona, ich synów Adolfa i Pawła, synowe Annę i Halinę, za ++ z pokrewieństwa Bylinowski i Pinkawa, Emanuela i Agnieszkę Świerczek, Michała i Marię Pinkawa, matkę chrzestną Helenę, za ++ z rodzin Kalla, Kopietz i Durnaś oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

15.00 Zalesie Śląskie. Różaniec święty


1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii ( … )

2. Dziś rozpoczynamy Tydzień Misyjny; wspierajmy misjonarzy modlitwą i ofiarą

3. Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na misje święte

4. Zachęcam do składania zalecek za naszych zmarłych, w intencji których będziemy odprawiać nabożeństwa różańcowe – na początku listopada – połączone z odpustem zupełnym

5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzeleckiej, blok D, m. 1, 2 i 3; z Lichyni – ul. Ogrodowa, nry 2, 4 i 5