Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 24 – 30 sierpnia 2020 r.

Poniedziałek – 24 sierpnia; święto św. Bartłomieja, apostoła

7.00 Za + Gizelę Przybyła, jej siostry Gerlindę Ogaza i Jadwigę Majcher, za ++ z pokrewieństwa Przybyła, Paździor, Ogaza i Majcher oraz za dusze opuszczone

17.00 Lichynia. Za + chrześniaka Andrzeja Lesik

Wtorek – 25 sierpnia

7.00 Za + córkę Karinę Ciupka, rodziców Teodora i Łucję, za + ciocię Martę, ++ Józefa, Anielę i Klaudię Cedzich oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Ciupka, Cedzich i Pecnik

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Elżbietę i Bernarda Skoluda oraz za ++ z pokrewieństwa

Środa – 26 sierpnia; uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

7.00 Za + Alojzego Ciupka, jego rodziców, trzech braci, Genowefę i Gerarda Mróz, Józefa i Paulinę Nowak, Agnieszkę Nowak, ich rodziców i rodzeństwo, Stefana Chowaniec, córkę Sylwię, Marię   Lucyga, Małgorzatę Glombik, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Nowak, Ciupka, Duda i Mróz oraz  za  ++  kapłanów

Czwartek – 27 sierpnia; wsp. św. Moniki

7.00 Za + Rajmunda Chluba i o błogosławieństwo Boże w rodzinie

Piątek – 28 sierpnia; wsp. św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

7.00 Za + Jacka Wilkowskiego oraz za wszystkich ++ z rodzin Smykała i Wilkowski

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Helenę i Karola Grosz, Annę i Józefa Miska, czterech braci, siostrę Józefę z mężem oraz za ++ z pokrewieństwa Grosz i Miska

Sobota – 29 sierpnia; wsp. męczeństwa św. Jana Chrzciciela

7.00 Do Boskiej Opatrzności i MBNP, o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinach Nierle i Kapitza

Niedziela – 30 sierpnia XXII Niedziela Zwykła; dożynki w Zalesiu Śląskim

7.00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Franciszkę Malik, syna Kurta, Józefa Kapica, Wiktorię i Karola Jeleń, syna Huberta, za wszystkich ++ z rodzin Malik i Jeleń oraz za ++ kapłanów i dusze czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Jana i Emilię Steinert, brata Ryszarda oraz za ++ z rodzin Steinert, Wójcik, Kotyrba, Tiszbierek i Mieszczyński

10.30 Zalesie Śląskie.  Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za tegoroczne plony, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w pracy na roli dla mieszkańców Zalesia Śląskiego i Popic oraz za ++ rolników i pracujących na roli    ( rozpoczęcie przed kościołem )  

15.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory dożynkowe  ( I )   


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby poszkodowanych w Bejrucie i naszej parafii
  2. W czwartek 27 sierpnia, o godzinie 9.00 odbędzie się zbiórka elektroodpadów, w ramach akcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie w Zambii, Kamerunie, Kenii i Tanzanii. Reczy te składamy pod kapliczką św. Jana Nepomucena, obok straży
  3. Zalesie Śląskie. O wykonanie ołtarzy żniwnych w kościele, zbiórkę darów i ofiar pieniężnych prosimy z ul. Kościuszki – rodziny : Kroker, Tiszbierek Joachim, Tiszbierek Klaudia i Bomba; z ul. Św. Jadwigi – rodziny : Korczyński i Proksza; z ul. Leśnickiej – rodzina Mnich; z ul. Dworcowej – rodzina Niemiec Kornelia; z ul. Powstańców Śląskich – rodzina Maciaszczyk; z ul. Strażackiej i Ujazdowskiej – rodzina Kwoczała; z ul. XV – lecia, nry nieparzyste 33 – 43; mieszkańcy Popic  i Bloków – wykonują ołtarze wg tradycyjnych zwyczajów.  Ołtarze żniwne prosimy wykonywać w sobotę od godz. 11.00;  sprzątanie kościoła od godz. 12.30 
  4. Dary i ofiary dożynkowe przeznaczone będą na potrzeby sióstr zakonnych i ich podopiecznych     z  Góry  św.  Anny,  Leśnicy  i  Poręby   ( godz. 16.00 )
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to  rodziny  –  z  ul. Leśnickiej, nry  4, 5, 6 i 7 ;     z  Lichyni  –  ul. Ogrodowa, nry  8, 9 i 9a