Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 24 – 30 września 2018 r.

Poniedziałek – 24 września

6.45 Za + żonę Edeltraudę Szura, za ++  z rodzin Szura i Adamicki oraz za dusze w czyśćcu  cierpiące

7.15 Za  ++  ks. Waldemara Packnera  z Zębowic  (l. 51)  i  ks. Jacka Szustera z Tułowic  (l. 47)

11.30 Lichynia. Ślub konkordatowy Izabeli Duda i Damiana Olbrich

Wtorek – 25 września

6.45 Za + Ericha Jochem, syna Norberta, rodziców Konstantego i Marię, siostrę Różę, Erwina Wycisło, Adriana Izbicki, Karola i Franciszkę Imiela, ich synów, córki i zięciów oraz za ++ z pokrewieństwa Imiela, Świerczek, Jochem i Kunze

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Andrzeja i Jadwigę Krupa, rodziców Franciszka i Marię Fleischer, bratowe Lidię i Teresę, za ++ z rodzin Filusz i Rudner oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie    w  rodzinie

Środa – 26 września

6.45 Za ++ rodziców Joannę i Józefa Majnusz, Marię i Bolesława Wójcik, ich córkę Julię, zięcia Henryka, synów Stanisława i Tadeusza, jego żonę Janinę, dziadków, starzyków, rodziców chrzestnych Marię i Alojzego Gasz, ich małżonków Jerzego i Margot, Helenę Chyla, Jana Słaboń, ich małżonków, za ++  z pokrewieństwa Majnusz, Wójcik, Gasz i Słaboń oraz za dusze czyśćcu cierpiące

7.15 Za + Hurberta Jeleń w miesiąc po śmierci

Czwartek – 27 września; wsp. św. Wincentego a Paulo, prezbitera

17.00 Msza św. szkolna. Za ++ Klarę i Jana Kucharczyk, syna Reinholda, rodziców z obu stron, ich dzieci, za + Franciszka Langer, syna Joachima, rodziców i rodzeństwo oraz za ++ z pokrewieństwa Kucharczyk, Langer i Kołodziej  ( Dz. )

Piątek – 28 września; wsp. św. Wacława, męczennika

10.00 Pogrzeb śp. Bogusława Bargiel, pochodzącego z Lichyni  ( l. 60 )

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodzin       Skoluda  i  Głowania

18.30 Za ++ Marię i Jana Daniel, Augustynę i Józefa Płuciennik, Mariannę i Jorga Morawietz oraz  za  ++  z  pokrewieństwa  Kroker,  Cedzich,  Flajszer  i  Mróz  oraz  za  dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 29 września; święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

7.00 Za ++ Stefanię i Piotra Ratużny, syna Jana, Adelajdę Szeterlak, Agnieszkę i Pawła Matuszek oraz  za  ++  z  rodzin  Enders,  Miodoński  i  Waizer  oraz  za  dusze  w  czyśćcu  cierpiące

7.30 Za + Eugenię Kitowską w miesiąc po śmierci

10.00 Pierwsza rozmowa klasyfikacyjna dla kandydatów do bierzmowania klasy III gimnazjum –  w  małej  salce. Obecność  obowiązkowa!

Niedziela – 30 września; XXVI Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ rodziców Marię i Franciszka Kaleta, Adelajdę i Stefana Marek, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ braci Huberta i Józefa oraz za ++ z pokrewieństwa Kaleta, Starkula, Kwiotek, Marek i Gaczyński

9.00 Lichynia. Za + brata Wernera Stiler, jego rodziców i rodzeństwo, bratową Aleksandrę i  Gerarda  Kolibaba

10.30 Za + męża i ojca Wernera Pawliczek, rodziców Anielę i Pawła Wycisło, brata Erwina Wycisło, Andrzeja i Franciszkę Pawliczek, ich dzieci, synową, zięciów i wnuków oraz za ++ z rodzin Pawliczek  i Wycisło

15.00 Lichynia. Nieszpory niedzielne


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii
  2. W piątek, sobotę i niedzielę – pielgrzymka marianek na Górę św. Anny
  3. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Małgorzata Paczuła z Lichyni i Armin Kurpiela z Pokrzywnicy  –  zapowiedź  I
  4. W zakrystii można nabywać kalendarze kościelne na nowy rok – w cenie  6 zł.
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z Popic, nry 7, 8, 9 i 11a;  z Lichyni – ul. Daszyńskiego nr 65 oraz z ul. Wolności, nry 4 i 5