Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 25 – 31 lipca 2022 r.

Poniedziałek – 25 lipca; święto św. Jakuba, apostoła; wsp. św. Krzysztofa, męczennika

7.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP i św. o. Pio, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w rodzinie Majnusz oraz za ++ Józefa i Joannę Majnusz, Franciszka i Gertrudę Tiszbierek

17.00 Zalesie Śląskie. Do Boskiej Opatrzności, za wstawiennictwem św. Krzysztofa, w intencji  żyjących i zmarłych kierowców naszej parafii. Po Mszy świętej błogosławieństwo i poświęcenie kierowców i ich pojazdów

Wtorek – 26 lipca; uroczystość św. Anny, matki Najświętszej Maryi Panny, głównej patronki diecezji  opolskiej

7.00 Za ++ Barbarę Biskup, Michała Matuszek i Bronisława Gołąbek, za ++ rodziców Różę i Romana Biskup, Marię i Kazimierza Figurski, ich rodziców i rodzeństwo, za + Klarę Gubała i jej męża oraz za  wszystkich ++ z pokrewieństwa Figurski, Biskup i Bomba

17.00 Lichynia. Za + Klarę Paterok, jej rodziców i rodzeństwo, rodziców Marię i Maksa Czakai, brata Franciszka, rodziców Stefanię i Pawła Wyschka, + ks. Czesława Gaca oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

Środa – 27 lipca; wsp. św. Joachima, ojca Najświętszej Maryi Panny

7.00 Za + syna Joachima Paterok, Teresę, Pawła i Kornelię Paterok, Mateusza i Elżbietę Sosnowski, dwie córki, dwóch zięciów i trzech synów oraz za ++ z tych pokrewieństw

Czwartek – 28 lipca

7.00 Za + brata Huberta Jeleń, Antoniego i Łucję Marek, Karola i Wiktorię Jeleń, ich rodziców i rodzeństwo, za + Martę Jończyk, Ditra Mróz i Cecylię Więcek oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

Piątek – 29 lipca; wsp. świętych Marty, Marii i Łazarza

7.00 Za + Gerarda Sklorz i za ++ z pokrewieństwa

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Oskara i Hildegardę Dragon, żonę Helenę, syna Andrzeja oraz za ++ z pokrewieństwa Dragon i Duda

Sobota – 30 lipca

7.00 Za + ks. proboszcza Ryszarda Kijowskiego w 9 rocznicę śmierci

7.30 Za + Gerarda Jochem, jego rodziców Marię i Konstantego, siostrę Różę i brata Ericha oraz za ++ z pokrewieństwa Jochem i Dombrowski

15.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Adriana z okazji 30 – tych urodzin

Niedziela – 31 lipca; XVIII Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ Marię i Alfonsa Tiszbierek, ich ++ rodziców i rodzeństwo, syna Krystiana, za ++ Franciszka i Joachima Kiel, Zygfryda Podolski oraz  za wszystkich ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za + męża Joachima Kolonko w 4 rocznicę śmierci, rodziców Adelajdę i Ericha Moszko oraz za ++ z rodzin Moszko i Kolonko

10.30 Za + Cecylię Pecnik w 3 rocznicę śmierci, ++ Alojzego Pecnik i Karola Majnusz oraz za ++ z pokrewieństwa Chlebik, Christ, Jarosz i Szice

——————————————————————————————————————————–

 

  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii; również za stary lub zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – na potrzeby misji świętych
  2. Bóg zapłać także wszystkim uczestnikom pielgrzymki na Górę św. Anny za modlitwę i poświęcenie; szczególnie ks. Erykowi za przewodniczenie pielgrzymce
  3. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. XV – lecia, nry 65, 67 i 2;   z Lichyni – ul. Wolności, nry 17, 19 i 34