Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 25 – 31 maja 2015 r.

Poniedziałek – 25 maja; święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

6.45 Za ++ rodziców Pawła i Elżbietę Hubner, Ernesta, Wilhelma i Mariannę Kucharczyk, Bartłomieja    i Anielę Wieczorek oraz za ++  z pokrewieństwa

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ rodziców Adelhajd i Józefa Paterok, ojca Ernesta Mojza oraz za ++  z pokrewieństwa Paterok, Mojza i Kupka

18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ Wiktorię i Karola Jeleń, matkę chrz. Annę Paruzel, za ++ Gertrudę, Marię i Stanisława Jochem, Norberta i Annę Jochem oraz za ++  z pok. Jeleń, Paruzel i Jochem

Wtorek – 26 maja; wsp. św. Filipa Neriusza, prezbitera; Dzień Matki

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem  za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodziny Hadasik oraz za ++ rodziców Marię i Gerarda Miczka, ojca Pawła Hadasik, za ++ z rodzin Hadasik, Miczka, Kopacz i Dyjnert

18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + Cecylię Paterok, ++ rodziców, braci i siostry, ++  z  pokrewieństwa Paterok i Wilkowksi oraz za + ojca Jana Strzelczyk i dziadka Walentego Miczka

Środa – 27 maja

17.00 Nabożeństwo majowe i Msza św.  Za + brata, rodziców, męża, za wszystkich ++ z rodzin Skrzydeł, Milczanowski i Korczyński oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 28 maja; święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

17.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. szkolna. Za + Józefa Bodynek, rodziców Elżbietę i Ryszarda + Zygfryda Stibler, Józefa i Annę Kostoń, syna Ericha, córkę Marię, + Germana Stibler, jego dwie żony, syna Rudolfa, córki Agnes i Bertę oraz za ++ z pokrewieństwa Bodynek, Koston i Stibler

Piątek – 29 maja; wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. szkolna. Za ++ Florentynę i Wilhelma Daniel, syna Gerarda oraz za ++ z rodzin Daniel i Urbańczyk

18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ Marię i Alfonsa Tiszbierek, ich rodziców i rodzeństwo,   ++ Franciszka i Joachima Kiehl, za wszystkich ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 30 maja

7.00 Za + męża i ojca Karola Tiszbierek, jego ++ rodziców i rodzeństwo, matkę Jadwigę Konieczko, zag. ojca Franciszka, za + synową Irenę oraz za wszystkich ++ z rodzin Tiszbierek, Konieczko i Kubicki

7.30 Za ++ Klarę i Konstantego Vogel, synów Karola i Wincentego, synowe Marię i Stefanię, Gertrudę i Antoniego Nierle, syna Józefa, Annę i Jana Miler, Pawła Gibel, Jana Waloszek oraz za ++  z rodzin Vogel, Jochem Nierle i Szablicki

17.00  Nabożeństwo majowe przy krzyżu w kierunku Cisowej

Niedziela – 31 maja; uroczystość Najświętszej Trójcy

7.00  Za ++ rodziców Adelajdę i Stefana Marek, ich synów Huberta i Józefa, Marię i Franciszka Kaleta, ich rodziców i rodzeństwo oraz za ++ z pokrewieństwa Kaleta, Marek i Kwiotek

9.00 Lichynia. Za + męża Alojzego Strzelczyk, córkę Natalię Ścisło, rodziców Magdalenę i Emila Strzelczyk, matkę Reginę, ojca Feliksa, brata Jana Wotzlaw, siostry Krystynę i Joannę oraz dusze opusz.

10.30 Za + męża Eugeniusz Gazda w 11 rocznicę śmierci, za jego ++ rodziców i teściów, za + zięcia Marcina oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Gazda, Piontek i Dworaczek

15.00 Nabożeństwo majowe przy krzyżu na „Korei”


  1. Dzisiejsze nab. majowe odbędzie się przy krzyżu pomiędzy Zalesiem a Lichynią ( marianki z Lichyni )
  2. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii ( … )
  3. Jutro diecezj. Dzień Modlitw Rolników : Kamień Śl. – g. 10.00; Gościęcin (św. Bryksjusz) – g. 10.00; Olesno (św. Anna) – g. 10.00; Pietrowice Wlk (św. Krzyż) – g. 15.00 i Szwedzka Górka – godz. 11.00
  4. Sakr. zw. małżeński pragną zawrzeć Justyna Strużyna Zalesia Śl. i Janusz Hajko ze Sławięcic – zap. II
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry 73, 77 i 81;    z Lichyni – ul. Wolności, nry 17 i 19 oraz ul. Wiejska nr 1