Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 25 – 31 marca 2019 r.

Poniedziałek – 25 marca; uroczystość Zwiastowania Pańskiego

6.45 Za ++ Józefa i Joannę Majnusz, Franciszka i Gertrudę Tiszbierek, Józefa i Ingę Tiszbierek, za + Józefę Cedzich, ++ dziadków z czterech stron, za ++ kapłanów, siostrę zakonną Marię Weronikę oraz za dusze               w  czyśćcu  cierpiące

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Jana i Marię Gasz, Ignacego i Adelheit Szablicki, za + Imgardę Kolonko oraz  za  ++  z  rodzin  Janiel,  Szablicki  i  Gasz

18.30 Za + męża Józefa Gruszka, rodziców Franciszkę i Ignacego Cholewa, Gertrudę i Józefa Gruszka, za ++ dziadków, szwagrów i zięcia Henryka Sklorz, za wszystkich ++ z rodzin  Gruszka,  Orzeł, Kozyra i Sklorz

Wtorek- 26 marca

6.45 Za + męża, ojca i dziadka Gintra Cholewa oraz za ++  z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia.  Za ++ Annę i Józefa Kłaka, ich syna Joachima oraz za ++ z rodzin Kłaka i Kołodziej

Środa – 27 marca

6.45 Za + Amalię Jałowy, rodziców Romana i Juliannę Jochem, Łucję i Nikodema Jałowy, Józefa Misz oraz  za  ++  z  pokrewieństwa

Czwartek – 28 marca

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ Małgorzatę i Ryszarda Przybyła, ich rodziców i rodzeństwo, kuzynki Irenę, Marię i Barbarę, Gabrielę i Antoniego Giersch, córki Różę i Teresę, za wszystkich ++ z rodzin Przybyła, Giersch, Majnusz, Wilkowski, Motyczka i Skrabania oraz za dusze w czyśćcu cierpiące   ( Ch. )

Piątek – 29 marca

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ Gertrudy i Bernarda Rudner, córkę Annę oraz  za  ++  z  rodzin  Rudner,  Bugiel,  Knop,  Skoluda  i  Stolorz

18.30 Za ++ rodziców Marię i Pawła Fuchs, za ++ teściów Gertrudę i Jana Kawka, za + szwagra Zygfryda oraz  za  wszystkich  ++  z  tych  rodzin

Sobota – 30 marca

7.00 Za + męża i ojca Karola Tiszbierek, jego rodziców i rodzeństwo, + matkę Jadwigę Konieczko, + bratową Irenę oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Tiszbierek, Konieczko i Kubicki

7.30 Za + Stefanię Dziuba w 15 rocznicę śmierci

10.00 Zalesie Śląskie. V rozmowa klasyfikacyjna dla kandydatów do bierzmowania III klasy gimnazjum – w  małej  salce.  Obecność  obowiązkowa !

Niedziela – 31 marca; IV  niedziela Wielkiego Postu

7.00 Za + Jana Starkula, jego rodziców Annę i Jana, siostry Marię i Elżbietę, braci Józefa i Jerzego, szwagra Franciszka, za ++ rodziców Adelajdę i Stefana Marek, ich rodziców, synów Huberta i Józefa,  Hildegardę  i Alfreda Gaczyński, szwagra Joachima Guttmann oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Kaleta, Starkula,  Marek  i  Kwiotek

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Helenę i Jana Swoboda, siostrę Gabrielę, za ++ z pokrewieństwa Swoboda, Jochem i Dada oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30 Za + Jadwigę Jochem, męża Pawła, dwóch synów Maksymiliana i Gerarda, rodziców Jerzego i Walburgę Lipok, szwagra Antoniego Klabisz, Anielę Grabowską, Engelharda i Renatę Koziołek oraz  za  wszystkich  ++  z  pokrewieństwa

15.00 Lichynia. Gorzkie żale i kazanie pasyjne


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii; także za ofiary zaleckowe za naszych zmarłych
  2. Jutro obchodzimy Dzień Świętości Życia
  3. Zachęcam do udziału w nabożeństwach pokutnych Drogi krzyżowej i Gorzkich żali, za co można zyskiwać odpust zupełny oraz do podejmowania i trwania w dobrych postanowieniach wielkopostnych
  4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć : Martyna Koziarska z Lichyni i Patryk Korczyński z Opola – zapowiedź II; Damian Kopa z Zalesia Śląskiego i Wioletta Kopa, zd. Plachetka z Rozmierki – zapowiedź I oraz Joanna Mnich z Zalesia Śląskiego i Kamil Sobociński z Strzelec Opolskich – zapowiedź I
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z  ul. XV – lecia,  nry  26, 28 i 30;     z  Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry  43 i 45  oraz  z ul. Słonecznej  nr  11