Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 25 czerwca – 1 lipca 2018 r.

Poniedziałek – 25 czerwca

7.00 Za ++ rodziców Katarzynę i Jana Borek oraz za ++ z pokrewieństwa Borek, Domerecki i Wróbel

18.00 Plebania. Spotkanie Rady Parafialnej i szafarzy Komunii św.

Wtorek – 26 czerwca

7.00 Za ++ Franciszka i Wiktorię Bomba, trzech synów, córki Marie i Elżbietę, Antoniego Mróz, Adelajdę Kukliński, jej męża oraz za wszystkich ++ z rodzin Biskup, Bomba i Wilkowski

11.00 Lichynia. Ślub konkordatowy Ewy Makosz i Artura Felix

17.00 Lichynia. Za ++ Józefa i Józefę Porada oraz za ++  z pokrewieństwa Porada i Jochem

Środa – 27 czerwca

7.00 Za + Jerzego Alscher, Zofię Gach oraz za ++ z rodzin Alscher i Lisoń

12.00 Plebania. Spotkanie księży naszego dekanatu

Czwartek – 28 czerwca; wsp. św. Ireneusza, biskupa i męczennika

7.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w rodzinach Pilch i Hadrian oraz za wszystkich ++ z tych rodzin

Piątek – 29 czerwca; uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła

7.00 Za ++ rodziców Pawła i Elżbietę Hubner, syna Ernesta, Wilhelma i Mariannę Kucharczyk, syna  Augusta,  Bartłomieja  i  Anielę  Wieczorek oraz  za  ++  z  pokrewieństwa

17.00 Lichynia. Za + Jana Bugiel, jego rodziców, Konrada i Gertrudę Bugiel, za ++ z rodzin Bugiel i Miozga oraz za + Grzegorza Kandziora

18.30 Za ++ Marię i Jana Smykała, ich dzieci Annę i Józefa, Jacka Wilkowskiego, Franciszka Smarzoch oraz za wszystkich ++ z rodzin Wilkowski, Smykała, Przybyła i Patoła

Sobota – 30 czerwca

7.00 Za + Pawła Majnusz w 1 rocznicę śmierci

7.30 Za ++ rodziców Annę i Gerarda Burda, ich rodziców, za ++ Łucję i Antoniego Kobza, Antoninę Kowolik, Marię Sołtysik oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie Burda

Niedziela – 1 lipca; XIII Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ rodziców Marię i Antoniego Majnusz, ich rodziców, Jakuba i Józefa Matuszek, Pawła Majnusz, za wszystkich ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Paczuła oraz za ++ rodziców  Paczuła i Wilkens

10.30 Za + męża Gintra Jochem, rodziców Romana i Juliannę Jochem, córkę Amalię, Konstantego i Józefę Tomanek oraz za ++ z pokrewieństwa Jochem, Tomanek i Gajda


  1. Gorące Bóg zapłać wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia uroczystości mojego srebrnego  jubileuszu  kapłaństwa
  2. Bóg zapłać także za ofiary składane na potrzeby naszej parafii  
  3. W piątek uroczystość apostołów Piotra i Pawła. Kolekta z tego dnia przeznaczona jest na potrzeby Stolicy Apostolskiej; w tym dniu nie obowiązuje post piątkowy
  4. W przyszłą niedzielę przed Mszami św. zbiórka do puszek na potrzeby Wydziału Teologicznego w Opolu;  kolekta  zaś  na  potrzeby  seminarium i innych  instytucji  diecezjalnych
  5. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć : Agnieszka Pinkawa z Zalesia Śląskiego i Rafał Preisner z Kędzierzyna – zapowiedź I oraz Marcin Duda z Lichyni i Aneta Szolc z Leśnicy – zapowiedź I
  6. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzeleckiej, blok B, m. 9, 10 i 11   ; z Lichyni – ul. Ogrodowa, nry 3, 4 i 5
  7. Proszę o zgłaszanie w kancelarii parafialnej : zamiaru likwidacji grobów na naszym cmentarzu, rezerwacji miejsc pochówku i stawianych nowych pomników
  8. Rozpoczynamy czas wakacji i urlopów. Obyśmy zawsze i wszędzie byli wierzącymi i praktykującymi katolikami. Nie zapominajmy o modlitwie w określonych porach dnia, niedzielnej i świątecznej Mszy św., spowiedzi oraz pobożnym i bezpiecznym zachowaniu się