Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 25 listopada – 1 grudnia 2013 r.

Poniedziałek – 25 listopada

6.45 Za + Oswalda Szefer w 1 rocznicę śmierci

17.00 Lichynia. Za + Bonifacego Makosz w miesiąc po śmierci

Wtorek – 26 listopada

6.45 Za + Lucjana Madaler, jego rodziców, ++ Marcina i Katarzynę Greif, Huberta i Marię Ziaja, Ericha Kolloch, Helenę i Jana Błoniarz, Krzysztofa Pelc i za wszystkich + z tych pokrewieństw

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Annę i Jerzego Skoluda, Gertrudy i Bernarda Rudner  oraz za + siostrę Annę Stolorz

Środa – 27 listopada

6.45 Za + Ericha Niemietz, Łucję i Wilhelma Niemietz, Albinę i Stanisława Langer, ich ++ dzieci,  ++  z pokrewieństwa Niemietz i Langer, za ++ kapłanów i za dusze w czyśćcu cierpiące

7.15 Za ++ rodziców Agatę i Paula Panek, ++ rodzeństwo oraz za ++ z pokrewieństwa Rykus i Panek

Czwartek – 28 listopada

17.00 Msza św. szkolna. Za + Franciszka Kopa, jego rodziców, rodzeństwo, wnuka Marka, Marię  i Ignacego Tiszbierek, ++ dzieci, Marię Myśliwiec, Annę Pawlik oraz za wszystkich ++ z tych pokrewieństw ( Ch. )

Piątek – 29 listopada

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski,          z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodziny Hadasik oraz za ++ rodziców Marię i Gerarda Miczka, ojca Pawła Hadasik, za ++ z rodzin Hadasik, Miczka, Kopacz i Deinert

18.30 Za ++ rodziców Stefanię i Józefa Pociecha, ich córkę Marię, dziadków z obu stron, Marię i Pawła Hornik, za ++ z pokrewieństwa Pociecha, Szopa i Morawiec oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 30 listopada; święto św. Andrzeja Apostoła

7.00 Za + Jana Kiołtyka, Łucję, Hermana, Rudolfa i Krystiana Jaskóła, dziadków z obu stron, Hiltrud Moschko i Irenę Trznadel

7.30 Za + Wernera Moschko w miesiąc po śmierci

Zalesie Śląskie : 9.00 – spotkanie z kandydatami do I Komunii św. klasy III szkoły podstawowej;   o 10.00 – III rozmowa klasyfikacyjna dla kandydatów do bierzmowania klasy III gimnazjum – w małej salce.  Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 1 grudnia; I Niedziela Adwentu

7.00 Za + Ericha Szefer, jego rodziców Maksymiliana i Marię, braci Henryka i Oswalda, siostrę Martę,   za ++ Emanuela i Józefę Socha, ich rodziców, dwie córki, dwóch synów, synową, trzech zięciów, za ++   z pokrewieństwa Socha, Nowak i Szefer oraz za dusze  czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Marię i Franciszka Komander oraz za ++ z pokrewieństwa Komander, Zacher, Wydra, Makosz i Fyrgut

10.30 Za + męża Emila Bylinowskiego,  matkę Łucję Pinkawa, zaginionego ojca Brunona, ich synów Adolfa i Pawła, synowe Halinę i Annę, teściów Juliannę i Jana Bylinowski, szwagra Mariana, za ++        z pokrewieństwa Bylinowski, Pinkawa, Świerczek, Kalla, Kopietz i Durnaś, za + matkę chrzestną Helenę i za dusze w czyśćcu cierpiące

15.00 Lichynia. Nieszpory adwentowe


1. Gorące Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do zmiany lokalizacji, generalnego remontu   i renowacji kapliczki Matki Bożej i przydrożnego krzyża w Lichyni

2. Bóg zapłać również za ofiary składane na potrzeby naszej parafii ( … )

3. W przedsionku znajdują się opieczętowane koperty na ofiary na opał, wodę na cmentarzu i wywóz śmieci z cmentarza. Zachęcam do zrozumienia i życzliwości

4. Zachęcam również do zamawiania Mszy św. na nowy rok kalendarzowy; są jeszcze wolne terminy

5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejsza niedzielę. W nowym tygodniu prosimy  o  to  rodziny – z  ul. Leśnickiej, nry 20, 20a i 22;       z  Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 1, 1a i 1b