Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 25 września – 1 października 2017 r.

Poniedziałek – 25 września- wsp. bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera

6.45 Za ++ Konstantego, Elżbietę i Grzegorza Kandziora, Konrada i Gertrudę Bugiel, Annę Nierychlo, jej mężów, za ++ z pokrewieństwa Kandziora, Nierychlo, Musioł, Bugiel i Miozga oraz za ++ z rodziny Danisz

Wtorek – 26 września

6.45 Za ++ rodziców Stefanię i Piotra Ratużny, brata Jana, Adelajdę Szeterlak, Pawła i Agnieszkę Matuszek, ich rodziców i rodzeństwo oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za ++ Brygidę i Zygmunta Baran, ich rodziców i za ++ z pokrewieństwa

Środa – 27 września; wsp. św. Wincentego a Paulo, prezbitera

6.45 Za ++ rodziców Helenę i Franciszka Makosz, Ernesta i Wandę Bick, syna Józefa, Gerharda Nibert, za ++ z pokrewieństwa Makosz, Bick i Rudzki oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 28 września; wsp. św. Wacława, męczennika

17.00 Msza św. szkolna. Za + Gerharda Henkel, jego rodziców, siostrę Edeltrudę, Józefa Matauszek, syna Krzysztofa, Julię, Albertynę i Marcelego Flajszer, wnuków Jana i Ryszarda, córki Łucję i Marię, synów Franciszka i Stefana oraz za ++ z pokrewieństwa ( Dz. )

Piątek – 29 września; święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Andrzeja i Jadwigę Krupa, ojca Franciszka Fleischer, bratowe Lidię i Teresę, za ++ z rodziny Filusz i Rudner oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

18.30 Za + Erwina Wycisło, jego rodziców Anielę i Pawła, Adriana Izbicki, Wernera Pawliczek, Ericha i Norberta Jochem oraz za ++ z rodzin Jochem i Wycisło

Sobota – 30 września; wsp. św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

7.00 Za + syna Dawida Cedzich w 10 rocznicę śmierci, za ++ rodziców Lidię i Herberta oraz za ++ z rodzin Cedzich i Klose

Zalesie Śląskie. O godz. 9.00 spotkanie – dzieci pierwszokomunijnych; o godz. 10.00 – I rozmowa klasyfikacyjna dla kandydatów do bierzmowania III klasy gimnazjum – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 1 października; XXVI Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ Marię, Ewę, Wincentego, Ryszarda i Helenę Izbicki, Jana, Dawida i Martę Kiołtyka, Marię, Jerzego i Elżbietę Szulc oraz za ++ z rodzin Izbicki, Kiołtyka, Szulc, Jaskóła i Moszko

9.00 Lichynia. Za + Waltra Goły w 1 rocznicę śmierci

10.30 Za + męża i ojca Wernera Pawliczek, rodziców Anielę i Pawła Wycisło, brata Erwina Wycisło, Andrzeja i Franciszkę Pawliczek, ich dzieci, synową, zięciów i wnuków oraz za ++ z rodzin Pawliczek i Wycisło

15.00 Zalesie Śląskie. Nabożeństwo różańcowe ( I )


1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii, konserwację zabytków i Wydziału Teologicznego w Opolu ( … )

2. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby seminarium duchownego i innych diecezjalnych instytucji

3. Również – w przyszłą niedzielę – rozpoczynamy odprawianie nabożeństw różańcowych

4. Odpust parafialny ku czci św. Jadwigi Śląskiej, naszej głównej patronki, odbędzie się 15 października. Suma odpustowa – o godzinie 11.00

5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul Św. Jadwigi, nry 35, 37 i 39; z Lichyni – ul. Wiejska, nry 1 i 2 oraz z ul. Daszyńskiego, nr 74