Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 25 września – 1 października 2023 r.

Poniedziałek – 25 września

6.45 Za + Edeltraudę Szura w 14 rocznicę śmierci oraz za ++ z pokrewieństwa Szura i Adamicki

Wtorek – 26 września

6.45 Za ++ Marię i Eryka Rudzki, Albinę Elżbietę i Antoniego Gnielka oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Rudzki, Gnielka, Kiołtyka i Kołodziej

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Władysława i Marię Jędrzejko, dziadków z obu stron, + Sybillę Tarkowską, Ryszarda Michtę, za wszystkich ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące i księży  oraz o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla rodziny i lekarzy

Środa – 27 września; wsp. św. Wincentego a Paulo, prezbitera

6.45 Za + Alojzego Ciupka, rodziców Teodora i Teresę, trzech braci, Genowefę i Gerarda Mróz, Józefa i Paulinę Nowak, córkę Marię, brata Jana, Agnieszkę Nowak, ich rodziców i rodzeństwo, Stefana Chowaniec, córkę Sylwię, Marię Lucyga, Małgorzatę Glombik, Edeltraudę Klose, za ++ z pokrewieństwa Ciupka, Nowak, Duda, Mróz i Chowaniec oraz za ++ kapłanów i siostry zakonne

Czwartek – 28 września; wsp. św. Wacława, męczennika

17.00 Msza św. szkolna. Za ++ Stefanię, Piotra i Jana Ratużny, Agnieszkę i Pawła Matuszek, Adelajdę Szeterlak, za ++ z rodzin Enders, Miodoń i Waizer oraz za ++ kapłanów i dusze  w  czyśćcu  cierpiące   ( Ch. )

Piątek – 29 września; święto świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej przez wstawiennictwo św. o. Pio w intencji rodziny Nizioł oraz za ++ rodziców, siostry Elżbietę i Marię, ich mężów i wszystkich ++ z pokrewieństwa.

18.30 Za ++ Marię i Jana Daniel, Augustynę i Józefa Płuciennik, Genowefę i Gerarda Mróz, chrzestnego Norberta Flajszer, Kazimierza Rzeszotek Wilibalda Piela, Mariannę i Jorga Morawietz, za ++ z pokrewieństwa Kroker, Daniel, Cedzich, Flajszer, Płuciennik, Mróz i Rzeszotek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 30 września; wsp. św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

7.00 Za + Elżbietę Pilch w miesiąc po śmierci

9.00 Zalesie Śląskie. Spotkanie z dziećmi komunijnymi – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

11.30 Do Boskiej Opatrzności, w intencji Moniki i Edmunda, z podziękowaniem za wspólne przeżycie  50 – ciu lat w małżeństwie, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą

Niedziela – 1 października; XXVI Niedziela Zwykła

7.00 Za + Jana Słupina, Annę Klemczak oraz za ++ z rodzin Słupina, Termin i Smykała

9.00 Lichynia. Za + brata Wernera Stiler, jego rodziców i rodzeństwo, Aleksandrę i Gerarda Kolibaba oraz za ++ Krystynę i Gerarda Krzyżok

10.30 Za + męża Joachima Marek w 2 rocznicę śmierci, jego rodziców i rodzeństwo, za ++ rodziców Elżbietę i Jana Lazarek, brata Mikołaja, szwagra Waldemara i za dusze w czyśćcu cierpiące

15.00 Zalesie Śląskie. Nabożeństwo Różańcowe  ( I )


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane ofiary na potrzeby naszej parafii
  2. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby seminarium i naszej diecezji
  3. Można już zamawiać Msze święte na nowy rok kalendarzowy w zakrystii lub telefonicznie u pań kościelnych; gorąco do tego zachęcam. Msza święta ofiarowana w intencji żyjących lub zmarłych jest najcenniejszą i najmilszą modlitwą w oczach Pana Boga
  4. W zakrystii można nabywać piękne kalendarze na 2024 r.: rolnicze po 35 zł. i z Gościa Niedzielnego po 10 zł.
  5. Odpust ku czci św. Jadwigi Śląskiej odbędzie się w naszej parafii 15 października; suma o godz. 11.00
  6. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny  –  z ul. Strzeleckiej, blok I, J i K;    z Lichyni  –  z ul. Ogrodowej, nry 12, 9a i 8