Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 26 lipca – 1 sierpnia 2021 r.

Poniedziałek – 26 lipca; uroczystość św. Anny, matki NMP, głównej patronki diecezji opolskiej

7.00 Za ++ Barbarę Biskup, Michała Matuszek i Bronisława Gołąbek, za ++ rodziców Różę i Romana Biskup, Marię i Kazimierza Figurski, ich rodziców i rodzeństwo, za + Klarę Gubała i jej męża oraz za wszystkie dusze ++ z pokrewieństwa Figurski, Biskup i Bomba

17.00 Zalesie Śląskie. Do Boskiej Opatrzności, za wstawiennictwem św. Krzysztofa, w intencji   żyjących i zmarłych kierowców naszej parafii. Po Mszy św. błogosławieństwo i poświęcenie kierowców i ich pojazdów

Wtorek – 27 lipca; wsp. św. Joachima, ojca Najświętszej Maryi Panny

7.00 Za + syna Joachima Paterok, Teresę, Pawła i Kornelię Paterok, Elżbietę i Mateusza Sosnowski, synów Zygfryda, Reinholda i Józefa, Annę i Gintra Ogaza, Emilię i Stefana Strzałek oraz  za  ++  z  tych  pokrewieństw

17.00 Lichynia. Za + ojca Zygfryda Latka, ++ dziadków Latka,  Drewniok, Adamiec i Skóra

Środa – 28 lipca

7.00 Za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Marek, Gertrudę i Pawła Nowak, Stanisławę Nowak, Henryka Wieczorek, ich rodziców i rodzeństwo oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Nowak, Marek i Hadasik

Czwartek – 29 lipca; wsp. św. Marty

7.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, św. Marty i św. Anny, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Anny z okazji 80 – tej rocznicy urodzin oraz za ++ z rodziny

Piątek – 30 lipca

7.00 Za + ks. proboszcza Ryszarda Kijowskiego w 8 rocznicę śmierci

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Oskara i Hildegardę Dragon, żonę Helenę, syna Andrzeja oraz za ++ z pokrewieństwa Dragon i Duda

Sobota – 31 lipca; wsp. św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

7.00 Za + Cecylię Pecnik w 2 rocznicę śmierci, za + Alojzego Pecnik oraz za ++ z rodziny Majnusz, Chlebik, Chryst, Jarosz i Szice

7.30 Za + Antoniego Proksza – od rodziny Maciaszczyk

Niedziela – 1 sierpnia; XVIII Niedziela Zwykła

7.00 Za + męża i ojca Gerarda Jochem, jego rodziców i brata Maksymiliana

9.00 Lichynia. Za + Klarę Paterok, jej rodziców i rodzeństwo, ++ rodziców i brata, za wszystkich ++ z rodzin Wyschka, Czakai, Paterok i Kowolik, za + ks. Czesława Gaca oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30 Za ++ rodziców Annę i Pawła Pinkawa, za ++ dziadków z obu stron i ich dzieci, za ++ Zofię i Serafina Pawliczek, dwóch synów Winfrida i Jana, za + ojca Eugeniusza Jastrzębskiego, syna Marka oraz za ++ z rodzin Pawliczek, Jastrzębski i Pinkawa


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii i dla poszkodowanych w wyniku powodzi na zachodzie Europy
  2. Bóg zapłać także wszystkim uczestnikom pielgrzymki na Górę św. Anny za modlitwę i poświecenie; szczególnie p. Danucie za przewodniczenie pielgrzymce. Dziękujemy również panom, którzy pracowali przy pocięciu i zwiezieniu wiatrołomów
  3. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na seminarium i inne diecezjalne instytucje
  4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć : Łukasz Paterok z Zalesia Śląskiego i Monika Woźnica z Kadłubca  –  zapowiedź  III
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry 78, 84 i 86; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 70, 72 i 74