Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 26 listopada – 2 grudnia 2018 r.

Poniedziałek – 26 listopada

6.45 Za ++ rodziców Marię i Pawla Fuchs, za ++ teściów Gertrudę i Jana Kawka oraz za wszystkich ++ z rodzin Fuchs, Kawka i Kias

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Annę i Tomasza Makosz, siostrę Annę, brata Józefa, Piotra Makosz i za dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 27 listopada

6.45 Za + Ericha Niemietz, ++ Łucję i Wilhelma Niemietz, Albinę i Stanisława Langer, ich ++ dzieci, za ++  z pokrewieństwa Langer i Niemietz, za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski,  z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodzin Hadasik, Miczka i Nowak oraz za ++ rodziców Marię i Gerarda Miczka, Pawła i Magdalenę Hadasik, za ++ z rodzin Hadasik, Miczka, Kopacz, Dejnert i Nowak

Środa – 28 listopada

6.45 Za ++ rodziców Jerzego Szopa, Józefa i Stefanię Pociecha, siostrę Marię, dziadków z obu stron,  za wszystkich ++  z rodzin Pociecha, Szopa i Morawiec, za + Stefanię Dziuba i za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 29 listopada

17.00 Msza św. szkolna. Za + męża i ojca Henryka Wieczorek, jego rodziców Jana i Franciszkę, za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Marek, Wiktora Ciupka oraz za wszystkich ++ z rodzin Wieczorek, Ciupka, Marek, Szweda, Plachetka i Szczęsny   ( Dz. )

Piątek – 30 listopada; święto św. Andrzeja Apostoła

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Annę i Jerzego Skoluda, Gertrudy i Bernarda Rudner oraz za ++  z rodzin Rudner, Skoluda i Głowania

18.30 Za + syna Andrzeja Rosły w 4 rocznicę śmierci i jego brata Rafała

Sobota – 1 grudnia; I sobota miesiąca

7.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Krystiana z okazji 40 – tych urodzin

7.30 Za ++ Hieronima, Seweryna i Jerzego Madaler, ich rodziców, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

Zalesie Śląskie. Spotkania kandydatów do bierzmowania : o 9.00 – klasa VI podstawówki; o 10.00 – klasa VII i VIII podstawówki; o 11.00 – klasa III gimnazjum; w sali konferencyjnej.      Obecność  obowiązkowa!

12.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Elżbiety z okazji 50 – tych urodzin

Niedziela – 2 grudnia; I Niedziela Adwentu

7.00 Za ++ Marię i Alfonsa Tiszbierek, syna Krystiana, ich rodziców i rodzeństwo, ++ Franciszka i Joachima Kiehl, za + Zygfryda Podolski, za wszystkich ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Marię i Franciszka Komander, ++ z pokrewieństwa Komander, Zacher, Makosz, Wydra i Fyrgut oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

10.30 Za + Emila Bylinowskiego, jego rodziców Jana i Juliannę, brata Mariana, za + matkę Łucję Pinkawa, zaginionego ojca Brunona, ich synów Adolfa i Pawła, synowe Annę i Halinę, dziadków Emanuela i Agnieszkę Świerczek, Michała i Marię Pinkawa, matkę chrzestną Helenę, jej syna Horsta,     za ++ z pokrewieństwa Bylinowski, Pinkawa, Świerczek, Kalla, Kopietz i Durnaś oraz  za  dusze w czyśćcu cierpiące   

15.00 Lichynia.  Nieszpory adwentowe  


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii (…); także za ofiary składane dzisiaj na remont katedry opolskiej
  2. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby seminarium i innych instytucji diecezjalnych
  3. Zachęcam do dalszego zamawiania Mszy św. na nowy rok kalendarzowy
  4. W przedsionku znajdują się opieczętowane koperty na ofiary na opał, wodę na cmentarzu i wywóz śmieci z cmentarza
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejsza niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Leśnickiej, nry 3, 4, 5 i 6; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 52, 52a  i 56