Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 26 lutego – 4 marca 2018 r.

Poniedziałek – 26 lutego

6.45 Za + ojca Pawła Pilch, + teścia Pawła Hadrian, ++ Jana i Krystynę Wiatr oraz za wszystkich ++ z rodzin Pilch, Hadrian i Wiatr

17.00 Zalesie Śląskie. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

Wtorek – 27 lutego

6.45 Za ++ rodziców Elżbietę i Antoniego Mróz, Stanisławę i Franciszka Korpal, brata Franciszka Mróz, szwagrów Piotra Duk, Sławomira Wolnego i Tadeusza Majewskiego, za + Stefanię Dziuba oraz za ++ z rodzin Mróz, Hejduk i Korpal

16.30 Lichynia. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

17.00 Lichynia. Za + ojca Waltra Wolowski, brata Józefa, rodziców Gertrudę i Pawła Makosz, brata Henryka i za ++ z pokrewieństwa

Środa – 28 lutego

6.45 Do Opatrzności Boskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Alscher

Czwartek – 1 marca; I czwartek miesiąca

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za + Jadwigę Latiszew, jej rodziców Agnieszkę i Mariana Gazda, Marię i Augusta Latiszew, Jerzego Kostoń, Wilhelma Świdrak, za ++ z pokrewieństwa Latiszew i Świdrak oraz za dusze w czyśćcu cierpiące ( Ch. )

Piątek – 2 marca; I piątek miesiąca

9.00 Odwiedziny chorych parafii

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych ( legitymacje )

18.30 Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych ( legitymacje )

Sobota – 3 marca; I sobota miesiąca

7.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie Matuszek

7.30 Do Boskiej Opatrzności i Najświętszej Maryi Panny, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Gertrudy i Zbigniewa z okazji 45 – tej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w całej rodzinie Korpal

Zalesie Śląskie. Spotkania kandydatów do bierzmowania : o godzinie 9.00 – klasy VI i VII podstawówki; o godzinie 10.00 – klasa II gimnazjum i o godzinie 11.00 – klasa III gimnazjum – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 4 marca; III Niedziela Wielkiego Postu

7.00 Za ++ Konstantego i Marię Jochem, córkę Różę, syna Ericha, wnuka Norberta oraz za ++ z pokrewieństwa Jochem i Kunce

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodzin Hadasik, Miczka i Nowak oraz za ++ rodziców Marię i Gerarda Miczka, Pawła i Magdalenę Hadasik, za ++ z rodzin Hadasik, Miczka, Kopacz, Dejnert i Nowak

10.30 Za + Ryszarda Flajszer w 2 rocznicę śmierci

15.00 Zalesie Śląskie. Gorzkie żale i kazanie pasyjne ( I )

——————————————————————————————————————————-

1. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii (…); także dzisiaj na Misyjne Dzieło Pomocy Ad Gentes. W przyszłą niedzielę kolekta – na potrzeby seminarium i innych diecezjalnych instytucji

2. Gorąco zachęcam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych i do składania zalecek za zmarłych

3. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Ewa Marek z Zalesia Śląskiego i Sebastian Klyszcz z Strzelec Opolskich – zapowiedź I

4. Misje Święte w naszej parafii odbędą się w dniach 11 – 18 marca

5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry 84, 86 i 88; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 55, 59 i 61