Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 26 października – 1 listopada 2020 r.

Poniedziałek – 26 października

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za ++ Katarzynę i Józefa Tudyka, synów Józefa i Huberta, córkę Annę i  jej  męża  Henryka,  Jerzego  Grajf,  dziadków  z  obu  stron  i  za  dusze  w czyśćcu  cierpiące

18.30 Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Gerharda i Elżbietę Imiela, ich syna, córkę i zięcia  oraz  za  wszystkich  ++  z  rodzin  Imiela,  Pinkawa, Skrzypek  i Walla

Wtorek – 27 października

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za + Bonifacego Makosz, brata Huberta, ++ dziadków oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

18.30 Różaniec i Msza św. Za ++ Jana, Dawida i Martę Kiołtyka, Marię, Ewę, Helenę, Wincentego i Ryszarda Izbicki, Elżbietę, Marię, Jerzego i Huberta Szulc, Richarda Moszko, jego rodziców oraz za ++ z rodzin Izbicki, Kiołtyka, Szulc i Jaskóła

Środa – 28 października; święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza

6.45 Za + Jana Słupina w miesiąc po śmierci  

10.00 Pogrzeb śp. Huberta Przybyła z ul. Kościuszki   ( l. 81 )

17.00 Różaniec i Msza św. Za + Tadeusza Kos, rodziców, siostrę Zofię, brata Jana, teściów oraz za ++ Barbarę Biskup i Różę Biskup

Czwartek – 29 października

17.00 Różaniec i Msza św. Za + Gertrudę Cedzich, jej rodziców i rodzeństwo, Piotra Dragon, Stanisławę i  Manfreda  Gołąbek  oraz  za  ++  z  pokrewieństwa

Piątek – 30 października

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodzin Hadasik, Miczka i Nowak oraz za ++ Marię i Gerarda Miczka, Pawła i Magdalenę Hałasik, za ++ z rodzin Hadasik, Miczka, Kopacz, Dejnert i Nowak

18.30 Różaniec i Msza św. Za + Pawła Majnusz, rodziców i rodzeństwo, Annę i Józefa Golly, synów, córki i wnuczkę, za ++ z rodzin Majnusz, Golly i Jalowy, Bertę Paździor i Zofię Majnusz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 31 października

7.00 Za + męża i ojca Bernarda Matuszek, jego ojca Pawła, szwagra Jana i Andrzeja, za ++ rodziców Karola i Elżbietę Komander, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ z pokrewieństwa Matuszek, Komander, Gamon i Mynarek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

8.00 Różaniec i Msza św. Za + Franciszka Smarzoch, jego rodziców Jana i Augustynę, za ++ Jana i Marię Smykała oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

Zalesie Śląskie. Spotkania formacyjne kandydatów do bierzmowania zostają zawieszone do odwołania –  z  powodu  epidemii „koronawirusa” !

Niedziela – 1 listopada; uroczystość Wszystkich Świętych

7.00 Za + Gerharda Kulpok, syna Joachima, rodziców z obu stron, brata Helmuta, szwagra Alfonsa oraz  za  ++  z  rodzin  Kulpok,  Warzecha,  Jochem  i  Pelc

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Józefa i Marię Cedzich, Franciszka i Marię Jońca, Marię i Ernesta Kowalski oraz  o  błogosławieństwo  Boże  i zdrowie  w  rodzinie

10.30 Za + męża Georga Falkowskiego, ++ rodziców z obu stron oraz za wszystkich ++ z rodzin Vogel i Prinz  

14.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory za zmarłych   ( I )


  1. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Proszę o uporządkowanie grobów na naszym parafialnym cmentarzu, także tych zapomnianych i zaniedbanych. Wszystkie odpady składamy na właściwe, znane nam miejsca. Nie zapominajmy również o naszych śp. księżach proboszczach pochowanych przy kościele parafialnym
  2. Gorąco zachęcam do składania zalecek za naszych zmarłych, w intencji których będziemy odprawiać nabożeństwa różańcowe połączone z odpustem zupełnym. Również wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach od 1 – 8 listopada mogą uzyskać odpust zupełny za zmarłych pod zwykłymi warunkami : modlitwa Ojcze nasz, Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, dowolna modlitwa w intencjach Ojca św., przystąpienie do sakramentu pokuty i przyjęcie Komunii św. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia
  3. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby seminarium i innych instytucji diecezjalnych
  4. W zakrystii lub telefonicznie nadal można zamawiać Msze św. na nowy rok kalendarzowy; gorąco zachęcam
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z  ul. XV – lecia, nry  41, 43 i 45;      z  Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 19, 21 i 23