Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 26 sierpnia – 1 września 2019 r.

Poniedziałek – 26 sierpnia; uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

7.00 Za ++ Marcelego, Julię i Albertynę Fleischer, córki Łucję i Marię, synów Franciszka i Stefana, synową Marię, zięciów Henryka, Jana i Gerharda, wnuków Jana i Ryszarda, Marię i Józefa Strokosz, synów Karola i Józefa, synową Urszulę, Józefa Langer, za ++ z pokrewieństwa Fleischer, Strokosz, Marek, Stypa, Watzlawik i Gawroński oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Nowak oraz za + ojca Helmuta i dziadków z obu stron

Wtorek – 27 sierpnia; wsp. św. Moniki

7.00 Za + Rajmunda Chluba, za ++ z rodzin z obu stron oraz o zdrowie dla prababci Szendzielorz

17.00 Lichynia. Za ++ Józefa, Katarzynę, Huberta i Józefa Tudyka, Jana, Zofię, Józefa, Stanisławę, Agnieszkę, Wawrzyńca i Katarzynę Sidor, Jerzego Kroker, Marię Kota oraz Jana i Katarzynę Gołąbek

Środa – 28 sierpnia; wsp. św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

7.00 Za + Jacka Wilkowskiego oraz za wszystkich ++ z rodzin Smykała i Wilkowski

Czwartek – 29 sierpnia; wsp. męczeństwa św. Jana Chrzciciela

7.00 Za ++ Gerharda i Elżbietę Imiela, ich syna, córkę, zięcia, rodziców z obu stron, dusze opuszczone, za ++ Stanisława i Gertrudę Kijas, ich pięciu synów, synowe i córki oraz za ++ z rodzin Imiela, Pinkawa, Kijas i Juraszek

Piątek – 30 sierpnia

7.00 Za + Barbarę Biskup, rodziców Różę i Romana Biskup, Kornelię Kostoń, rodziców Marię i Konstantego Kostoń, za ++ Adelajdę i Adolfa Gnielka, Zygmunta Wypich oraz za wszystkie dusze ++ z pokrewieństwa Kostoń i Biskup

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Helenę i Karola Grosz, Annę i Józefa Miska, czterech braci, siostrę Józefę z mężem oraz za ++ z pokrewieństwa Grosz i Miska

Sobota – 31 sierpnia

7.00 Za + Eugenię Kitowską w 1 rocznicę śmierci i za jej męża Alfreda

7.30 Za ++ Piotra i Genowefę Paździor, siostrę Jadwigę Termin, Józefa i Annę Tiszbierek oraz  za  ++  z  pokrewieństwa Paździor,  Tiszbierek  i  Gołąbek

Niedziela – 1 września; XXII Niedziela Zwykła

7.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Marka z okazji 50 – tej rocznicy urodzin

9.00 Lichynia. Za + Piotra Dawid, jego rodziców Łucję i Pawła, siostrę Brygidę Pieczona oraz  za  ++  rodziców  Małgorzatę  i  Franciszka  Cedzich

10.30 Za + męża i ojca Joachima Paterok, ojca Serafina, brata Joachima, bratową Marię, ich syna Alberta, dziadków Paterok, Sosnowski, Richter i Morawiec, za + Kornelię Paterok i za ++  z pokrewieństwa


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii 
  2. W piątek, 30 sierpnia – pod kapliczką św. Jana Nepomucena w Zalesiu Śląskim – o godz. 12.30 odbędzie się zbiórka starego, zużytego i niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – w ramach misyjnej inicjatywy Kościoła w Potrzebie; zachęcam do włączenia się w tą szlachetną akcję
  3. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby seminarium duchownego i innych instytucji diecezjalnych
  4. W zakrystii można już nabywać kalendarze na nowy rok : rolnicze, dożynkowe i misyjne
  5. Parafialny konkurs z wiedzy religijnej aktualny jest do końca wakacji
  6. Dożynki w naszej parafii odbędą się : w Zalesiu Śląskim – 8 września; w Lichyni – 15 września
  7. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry 53, 55 i 67;     z Lichyni – ul. Ogrodowa, blok C, m. 4 oraz blok B, m. 1 i 2