Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 26 września – 2 października 2016 r.

Poniedziałek – 26 września

6.45 Za ++ Stefanię i Piotra Ratużny, brata Jana, Pawła i Agnieszkę Matuszek, Adelajdę Szeterlak, Elżbietę i Stanisława Celt, Jana Duda, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 27 września; wsp. św. Wincentego a Paulo, prezbitera

6.45 Za + Jana Wiatr w 2 rocznicę śmierci i za + żonę Krystynę

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Cedzich oraz za ++ rodziców Cedzich i Jońca

Środa – 28 września; wsp. św. Wacława, męczennika

6.45 Za ++ Joannę i Józefa Majnusz, Marię i Bolesława Wójcik, ich rodziców i rodzeństwo, dzieci Stanisława, Tadeusza i Julię, jej męża Henryka oraz za ++ z pokrewieństwa Wójcik, Majnusz, Gasz i Słaboń oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 29 września; święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

17.00 Msza św. szkolna. Za ++ Teresę i Franciszka Majnusz, ich rodziców Emilię i Franciszka Kroker, Martynę i Franciszka Majnusz, Rozalię i Konrada Mnich, Elżbietę, Władysława i Jana Wilkowski, Jana i Elfrydę Majnusz, Ryszarda Przybyła, Hurberta Jorgel oraz za ++ z pokrewieństwa Majnusz i Mnich ( Ch. )

Piątek – 30 września; wsp. św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za + Franciszka Prusko, rodziców Józefa i Mathildę Drońka, brata Jakuba, Marię i Agnieszkę Drońka oraz za ++ z rodziny Drońka

18.30 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodziny Jaskóła

Sobota – 1 października; I sobota miesiąca; wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dra Kościoła

7.00 Za + ojca Józefa Langer, brata Jana Strokosz, dziadków Fleischer, Langer, Strokosz i Pustułka, chrzestnych Gerharda Henkel, Gizelę Kurasz i Zygfryda Fraszka, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

8.00 Różaniec i Msza św. Za ++ Piotra i Genowefę Paździor, Marię i Jerzego Golombek, Jadwigę Termin, Irenę Nowak, za ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone

11.30 Pogrzeb śp. Waltra Goly z Lichyni (80 l.)

Zalesie Śląskie. Spotkanie kandydatów do bierzmowania : o godz. 9.00 – z I klasą gimnazjum; o 10.00 – z II klasą gimnazjum i o 11.00 – z III klasą gimnazjum – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 2 października; XXVII Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ rodziców Marię i Georga Dembończyk, ich rodziców, za ++ z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za + Wernera Stiler, jego rodziców, rodzeństwo, bratową Aleksandrę i Gerarda Kolibaba

10.30 Za + Erwina Wycisło, jego rodziców Anielę i Pawła, Adriana Izbicki, Ericha i Norberta Jochem, Werner Pawliczek oraz za ++ z rodzin Jochem i Wycisło

15.00 Lichynia. Różaniec święty


1. W imieniu sióstr zakonnych i ich podopiecznych składam serdeczne Bóg zapłać za złożone dary i ofiary dożynkowe; także za ofiary na potrzeby naszej parafii i ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech (…)

2. W zakrystii można składać podpisy popierające otwarcie procesu beatyfikacyjnego bpa Józefa Marcina Nathana, założyciela Miasteczka Miłosierdzia w Branicach

3. Gorąco zachęcam do uczestniczenia w nabożeństwach różańcowych, które będą prowadzić nasze marianki. Plan służby wywieszony jest w przedsionku i zakrystii; proszę o dokładne zapoznanie się. Ministranci w październiku służą na przemian : I i II grupa (…)

4. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby seminarium i innych diecezjalnych instytucji; przed kościołem zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu

5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzeleckiej, blok A, m. 8, 10 i 12. ; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 16, 18 i 22