Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 26 września – 2 października 2022 r.

Poniedziałek – 26 września

6.45 Za + Bernarda Matuszek, ojca Pawła, szwagrów Jana i Andrzeja, za ++ rodziców Karola i Elżbietę Komander, ich syna Piotra, rodziców i rodzeństwo oraz za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za + Edwarda Szwarcera w miesiąc po śmierci

Wtorek – 27 września; wsp. św. Wincentego a Paulo, prezbitera

6.45 Za + męża Alfreda Leszczyna, jego rodziców i rodzeństwo, za ++ Agnieszkę i Tomasza Mróz, zięcia Norberta, jego rodziców, za ++ z pokrewieństwa Leszczyna, Mróz, Majnusz i Kołodziej oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej przez wstawiennictwo św. o. Pio w intencji rodziny Nizioł oraz za ++ rodziców, siostry Elżbietę i Marię, ich mężów i wszystkich ++ z pokrewieństwa

Środa – 28 września; wsp. św. Wacława, męczennika

6.45 Za ++ rodziców Joannę i Józefa Majnusz, Mariannę i Bolesława Wójcik, ich córkę Julię, zięcia Henryka, wnuka Mieczysława, syna Stanisława i Tadeusza, jego żonę Janinę, starzyków, dziadków, rodziców chrzestnych Marię i Alojzego, Helenę i Jana, za ++ z pokrewieństwa Wójcik, Majnusz, Gasz  i Słaboń oraz za dusze w czyśćcu ciepiące

Czwartek – 29 września; święto świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

17.00 Msza św. szkolna. Za ++ Stefanię  i Piotra Ratużny, syna Jana, Agnieszkę i Pawła Matuszek, Adelajdę Szeterlak, za ++ z rodzin Enders, Miodoński i Weiser oraz za dusze w czyśćcu cierpiące  (Ch.)

Piątek – 30 września; wsp. św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za + Waltra Goły w 6 rocznicę śmierci, żonę Marię oraz za ++ z pokrewieństwa Goły i Miska

18.30 Za + Klarę Jochem w 1 rocznicę śmierci

Sobota – 1 października; I sobota miesiąca; wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła

7.00 Za + Lucjana Madaler, jego rodziców, Katarzynę i Marcina Grajf, syna Jana, żonę Edytę, Walburgę i Ericha Kolloch, Krzysztofa Pelc, Helenę i Jana Błoniarz, Marcina Fedyczkowski oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

8.00 Różaniec i Msza św. Za ++ Piotra i Genowefę Paździor, Jadwigę Termin, Marię i Jerzego Golombek, za ++ z rodziny Tiszbierek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Zalesie Śląskie. O godz. 9.00 spotkanie z VI klasą szkoły podstawowej i o godz. 10.00 z VIII klasą szkoły podstawowej – w małej  salce. Obecność obowiązkowa!

11.00 Jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo  Boże z  okazji 85 – tej  rocznicy urodzin Elfride

Niedziela – 2 października; XXVII Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ Marię i Jerzego Dembończyk, ich rodziców, za ++ z pokrewieństwa z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Henryka oraz za ++ z rodzin Szablicki i Gasz

10.30 Za + męża i ojca Wernera Pawliczek, wnuka Patryka Hennek, rodziców Anielę i Pawła Wycisło, brata Erwina Wycisło, Andrzeja i Franciszkę Pawliczek, ich dzieci, synową, zięciów i wnuki, za ++ z rodzin Pawliczek  i Wycisło oraz za dusze w czyśćcu cierpiące              

15.00 Zalesie Śląskie. Różaniec święty  ( I )


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii 
  2. W zakrystii można nabywać piękne kalendarze na 2023 r. : rolnicze po 35 zł., z Gościa Niedzielnego i dożynkowe po 10 zł., misyjne po 7  zł. oraz diecezjalne po 6 zł.
  3. W imieniu Kościoła, Matki Bożej i swoim mocno zachęcam do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych, które będą prowadzić nasze marianki. Plan służby umieszczony jest w przedsionku, zakrystii i internecie; proszę o dokładne zapoznanie się. Ministranci w październiku służą na przemian : I i II grupa
  4. Zbiórka płodów ziemi odbędzie się : w czwartek, 29 września – od godz. 9.00 w Lichyni – na potrzeby sióstr zakonnych i ich podopiecznych z Góry św. Anny; w poniedziałek zaś, 3 października – od godz. 9.00 na Popicach i w Zalesiu Śląskim – na potrzeby Seminarium Duchownego i Domu Księży Emerytów w Opolu 
  5. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby seminarium i innych instytucji naszej diecezji
  6. W zakrystii można już zamawiać Msze św. na nowy rok kalendarzowy. Gorąco do tego zachęcam. Msza święta ofiarowana w intencji żyjących lub zmarłych jest najskuteczniejszą, najcenniejszą i najmilszą modlitwą w oczach Pana Boga. Msze św. można zamawiać także telefonicznie u pani kościelnej
  7. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. św. Jadwigi, nry 13, 15 i 19  ;   z Lichyni – z ul. Daszyńskiego, nry 12 i 16 oraz z ul. Lompy nr 4