Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 27 czerwca – 3 lipca 2022 r.

Poniedziałek – 27 czerwca

7.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinach Hadrian i Pilch oraz za wszystkich ++ z rodzin Pilch, Hadrian i Wiatr

16.00 Zalesie Śląskie. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

17.00 Lichynia. Za + Franciszka Tulik – do bratanka Tomasza

Wtorek – 28 czerwca; wsp. św. Ireneusza, biskupa i męczennika, doktora Kościoła

7.00 Za ++ rodziców Gerharda i Elżbietę Imiela, ich synów, córkę, zięcia i synową oraz za ++ z rodzin Imiela, Pinkawa, Skrzypek i Walla

16.30 Lichynia. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Elżbietę, Gertrudy i Bernarda Rudner, Annę i Jerzego Skoluda, siostrę Annę Stolorz oraz za ++ z rodzin Rudner, Bugiel, Knop, Skoluda, Głowania i Stolorz

Środa – 29 czerwca; uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła

7.00 Za ++ Józefa i Joannę Kołodziej, synów Józefa i Franciszka, córkę Annę, męża Alberta, rodziców i rodzeństwo z obu stron, za ++ Jana i Marię Bochynek oraz za wszystkich ++ z rodzin Kołodziej,  Cedzich i Bochynek

17.00 Lichynia. Za + syna Andrzeja Lesik w 2 rocznicę śmierci, męża Henryka, jego brata Jerzego, rodziców  Hildegardę i Józefa Lesik, Zofię i Franciszka Matuszek oraz za ++ dziadków z obu stron

18.30 Za ++ Elżbietę, Pawła i Ernesta Hubner, Mariannę i Wilhelma Kucharczyk, Anielę i Bartłomieja Wieczorek oraz  za wszystkich ++ z pokrewieństwa

Czwartek – 30 czerwca

7.00 Za ++ rodziców Pawła i Brygidę Głomb, + Ryszarda Flajszer, za ++ z pokrewieństwa Flajszer, Konieczny, Goldner, Wieczorek i Skowronek, za + Zbigniewa Litwiński i dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek – 1 lipca; I piątek miesiąca

7.00 Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych

9.00 Odwiedziny chorych parafii

17.00 Lichynia. Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych

Sobota – 2 lipca; I sobota miesiąca

7.00 Za + Annę Piela w 1 rocznicę śmierci, jej męża i córkę, Annę i Marię Jałowy, ks. proboszcza Romana Jałowy oraz za ++ rodzin Madaler i Majnusz

Niedziela – 3 lipca; XIV Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ Georga i Marię Dembończyk, ich rodziców i pokrewieństwo z obu tron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji Manfreda z okazji 60 – tych urodzin

10.30 Za ++ rodziców Katarzynę i Jana Borek, Mariannę i Bronisława Wróbel oraz za ++ z pokrewieństwa Borek, Domerecki i Wróbel


  1. Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby Wydziału Teologicznego w Opolu
  2. We wtorek przypada 50 rocznica ustanowienia Diecezji Opolskiej
  3. W środę kolekta na potrzeby Stolicy Apostolskiej, zaś w przyszłą niedzielę – na potrzeby seminarium duchownego i innych diecezjalnych instytucji
  4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć : Fabian Rosły z Zalesia Śląskiego i Paulina Kurzaj z Kędzierzyna – zapowiedź III oraz Michał Hadasik z Lichyni i Patrycja Grylowska ze Starego Ujazdu –  zapowiedź  II
  5. Rozpoczynamy czas wakacji i urlopów. Obyśmy zawsze i wszędzie byli wierzącymi i praktykującymi katolikami. Nie zapominajmy o codziennej modlitwie, niedzielnej i świątecznej Mszy św., comiesięcznej spowiedzi oraz pobożnym i bezpiecznym zachowaniu się
  6. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. XV – lecia, nry 27, 29 i 37 ;   z Lichyni – ul. Wolności, nry 6, 8 i 9