Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 27 listopada – 3 grudnia 2023 r.

Poniedziałek – 27 listopada

6.45 Za + Ericha Niemietz, Łucję i Wilhelma Niemietz, Albinę i Stanisława Langer, za wszystkich ++ z rodzin Niemietz i Langer oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

16.00 Zalesie Śląskie. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

17.00 Lichynia. Za + Jana Bugiel, jego rodziców Marię i Pawła Bugiel, ++ rodzeństwo oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

Wtorek – 28 listopada

6.45 Za + Franciszka Golly, ++ rodziców Marię i Jorga oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

16.30 Lichynia. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

17.00 Lichynia. Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w rodzinie Makosz i Kozioł oraz za ++  z  tych  rodzin

Środa – 29 listopada

6.45 Za ++ synów Andrzeja i Rafała Rosły oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 30 listopada; święto św. Andrzeja, apostoła

17.00 Msza św. szkolna. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Agnieszki i Janusza z okazji urodzin  ( Ch. )

Piątek – 1 grudnia; I piątek miesiąca

10.00 Pogrzeb śp. Renaty Buchta z Lichyni  ( l. 86 )

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych  ( legitymacje )

18.30 Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych oraz za + ojca Jerzego Greif, dziadków Agnieszkę i Wiktora Gref i za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 2 grudnia; I sobota miesiąca

7.00 Za ++ Hieronima, Seweryna i Jerzego Madaler, ich ++ rodziców, za ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone

7.30 Za + męża i ojca Huberta Adamik, jego rodziców i teściów, za ++ Anielę i Wolfganga Mazura, za ++ z rodzin Adamik, Lesikiewicz, Mazura, Hein, Rochnia, Trenczek i Gosch oraz za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela – 3 grudnia; I Niedziela Adwentu

7.00 Za ++ Różę i Czesława Dombrowski, Marię i Konstantego Jochem, Mariannę i Wojciecha Dombrowski, Gerarda Jochem, Klarę i Ericha Jochem, ich syna Norberta, za ++ z pokrewieństwa Dombrowski, Jochem, Doliński i Domaradzki

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji Maksymiliana z okazji 90- tych urodzin

10.30 Za + męża i ojca Maksymiliana Jochem, jego rodziców Jadwigę i Pawła, dwóch braci Gerarda i Teodora, siostrę Teresę, rodziców Jerzego i Walburgę Lipok, szwagra Antoniego Klabisz, Anielę Grabowską, Egelharda i Renatę Koziołek oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

15.00 Lichynia. Nieszpory adwentowe


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii; do puszek na remont katedry opolskiej i za zamawiane Msze święte; w przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby naszej opolskiej diecezji
  2. Jest jeszcze dużo wolnych intencji mszalnych na nowy rok – zachęcam do dalszego zamawiania w zakrystii lub telefonicznie u pani kościelnej
  3. W przedsionku znajdują się opieczętowane koperty na ofiary na ogrzewanie naszego kościoła, wodę na cmentarzu i wywóz śmieci z cmentarza; proszę o życzliwe zaangażowanie się
  4. Zachęcam do wchodzenia na stronę internetową naszej parafii; jest tam dużo ważnych i budujących informacji dotyczących życia i działalności naszej parafii
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z Popic, nry 33, 34 i 35;   z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 37, 41 i 43