Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 27 lutego – 5 marca 2023 r.

Poniedziałek – 27 lutego

6.45 Za ++ rodziców Elżbietę i Antoniego Mróz, Stanisławę i Franciszka Korpal, ks. Czesława Gaca, Stefanię Dziuba i o zdrowie w rodzinie Korpal

16.30 Zalesie Śląskie. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

Wtorek – 28 lutego

6.45 Za + męża Alfreda Leszczyna, rodziców i teściów, zięcia Norberta, za ++ z rodzin Leszczyna, Mróz, Majnusz i Kołodziej, za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

16.30 Lichynia. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie przez pośrednictwo Matki Najświętszej i św. Józefa w intencji rodzin Hadasik, Miczka, Nowak i Gorgosz oraz za ++ Magdalenę, Pawła i Martę Hadasik, Marię i Gerarda Miczka, Małgorzatę i Romana Gorgosz, księży Czesława Gaca i Henryka Pasieka, wujka Bernarda Smith, za wszystkich ++ z rodzin Hadasik, Miczka, Nowak, Gorgosz, Dejnert i Kopacz

Środa – 1 marca

6.45 Za + Jadwigę Latiszew, jej rodziców Mariana i Agnieszkę Gazda, Augusta i Marię Latiszew, Wilhelma Świdrak, Jerzego Kostoń, za ++ z pokrewieństwa Latiszew i Świdrak oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 2 marca; I czwartek miesiąca

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za + męża i ojca Ryszarda Flajszer w 7 rocznicę śmierci, teściów Brygidę i Pawła, Zbigniewa Litwiński oraz za ++ z pokrewieństwa Flajszer, Goldner, Litwiński, Konieczny, Skowronek i Wieczorek   ( Ch. )

Piątek – 3 marca; I piątek miesiąca

9.00 Odwiedziny chorych parafii

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych

18.30 Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych   ( legitymacje )

Sobota – 4 marca; I sobota miesiąca; święto św. Kazimierza, królewicza

7.00 Za + Lucjana Madaler, jego rodziców Katarzynę i Marcina Grajf, syna Jana, żonę Edytę, Walburgę   i Ericha Kolloch, Krzysztofa Pelc, Jana i Helenę Błoniarz, Marcina Fedyczkowski oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Zalesie Śląskie. Spotkania z dziećmi i młodzieżą: o godz. 9.00 z III klasą podstawówki; godz. 10.00 z VI klasą podstawówki i godz. 11.00 z VIII klasą podstawówki – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

12.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji Gertrudy i Zbigniewa z okazji 50 – tej rocznicy ślubu

Niedziela – 5 marca; II Niedziela Wielkiego Postu

7.00 Za ++ rodziców Annę i Franciszka Kaufman, Jana Goldberg, Franciszka Knut, Eleonorę, Adolfa i Rafała Skrobek oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji Jana z okazji 50 – tych urodzin

10.30 Za ++ Elżbietę i Konstantego Kandziora, Gertrudę i Konrada Bugiel, ich wnuka Grzegorza, za ++ Hildegardę i Alfreda Niewrzol, Gertrudę i Jorga Hermais, ks. Czesława Gaca oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

15.00 Lichynia. Gorzkie żale i kazanie pasyjne


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii 
  2. Bóg zapłać również za ofiary dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii; za tydzień zbiórka do puszek na potrzeby ofiar wojny na Ukrainie; koleta z tego dnia – na potrzeby seminarium i diecezji
  3. Zachęcam do gorliwego i pobożnego udziału w nabożeństwach pokutnych Drogi krzyżowej i Gorzkich żali, za co można zyskiwać odpusty zupełne dla żyjących i zmarłych oraz do składania zalecek za naszych  zmarłych
  4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry  60 a, 64 i 64 a;    z  Lichyni –  ul. Daszyńskiego, nry  56, 58 i 60