Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 27 luty – 5 marca 2017 r.

Poniedziałek – 27 lutego

6.45 Do Boskiej Opatrzności, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w rodzinie Alscher

7.15 – 16.00 Zalesie Śląskie. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu

15.00 Zalesie Śląskie. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

16.00 Za ++ rodziców Elżbietę i Antoniego Mróz, Stanisławę i Franciszka Korpal, brata Franciszka Mróz, szwagrów Piotra Duk, Tadeusza Majewskiego i Sławomira Wolnego, za + Stefanię Dziuba oraz za wszystkich ++ z rodzin i pokrewieństwa Hejduk, Mróz i Korpal

17.00 Lichynia. Za + Teresę Liptak w miesiąc po śmierci

Wtorek – 28 lutego

6.45 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP i św. ojca Pio, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla żony, matki i babci Elisabeth z okazji 80 – tych urodzin

13.00 – 17.00 Lichynia. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu

16.30 Lichynia. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodzin Skoluda i Głowania

Środa Popielcowa – 1 marca

6.45 Za + Alfonsa Warzecha, jego rodziców, dziadków, szwagra Gerharda, siostrzeńca Joachima i za wszystkich ++ z rodzin Warzecha, Jochem, Kulpok i Pelc

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Tomasza i Annę Makosz, siostrę Annę, Teodora i Zofię Lisoń oraz za ++ starzyków z obu stron

18.30 Za ++ rodziców Alfreda i Gertrudę Maliciusz, Henryka Niedworok, jego rodziców Jana i Elżbietę oraz za ++ dziadków i ich dzieci

Czwartek po Popielcu – 2 marca; I czwartek miesiąca

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Emilię i Franciszka Kroker, Marię i Józefa Cedzich, dziadków z obu stron, siostrę zakonną Elifę, Marię i Jana Daniel, Genowefę i Gerarda Mróz, Ernesta Panek, Teodora Prusko, Teresę i Franciszka Majnusz, Marię Kalisz, za ++ z pokrewieństwa Kroker, Daniel, Cedzich i Mróz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące ( Dz. )

Piątek po Popielcu – 3 marca; I piątek miesiąca

9.00 Odwiedziny chorych parafii

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych

18.30 Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych ( legitymacje )

Sobota po Popielcu – 4 marca; I sobota miesiąca; święto św. Kazimierza, królewicza

7.00 Za + Jana Starkula, jego rodziców i rodzeństwo, za ++ rodziców Marię i Franciszka Kaleta, Adelajdę i Stefana Marek, ich synów Jerzego, Huberta i Józefa, za ++ Hildegardę i Alfreda Gaczyński oraz za ++ z pokrewieństwa Starkula, Kaleta, Marek, Kwiotek, Jarosz i Muskala

Zalesie Śląskie. Spotkania kandydatów do bierzmowania : o godzinie 9.00 – I klasa gimnazjum; o 10.00 – II klasa gimnazjum i o 11.00 – III klasa gimnazjum – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 5 marca; I Niedziela Wielkiego Postu

7.00 Za ++ Elżbietę, Konstantego i Grzegorza Kandziora, Gertrudę Bugiel, dziadków Bugiel, Miozga, Kandziora i Musioł, Annę Stolorz, Jana Bugiel, Stefanię Dziuba, za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za ++ Cecylię i Henryka Bienia, rodziców z obu stron oraz za ++ z rodzin Makosz i Bienia

10.30 Za + Ryszarda Flajszer w 1 rocznicę śmierci

15.00 Zalesie Śląskie. Gorzkie żale i kazanie pasyjne ( II )


1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii ( … )

2. Środą Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu; w tym dniu obowiązuje post ścisły

3. Można już składać zalecki do koszyczka – za zmarłych, w intencji których będziemy modlić się i odprawiać nabożeństwo pokutne Drogi krzyżowej, połączone z odpustem zupełnym. Zachęcam do licznego i pobożnego udziału w nabożeństwach pokutnych Gorzkich żali i Drogi krzyżowej ( … )

4. Przykazanie kościelne zobowiązuje nas do powstrzymania się od udziału w dyskotekach i zabawach w okresie Wielkiego Postu; zachęcam do robienia dobrych postanowień wielkopostnych i wytrwania w nich

5. Sakr. związek małżeński pragną zawrzeć Krystian Cerman i Aldona Kurzaj z Januszkowic. Zapowiedź I

6. Rekolekcje wielkopostne odbędą się w naszej parafii w dniach : 2 – 5 kwietnia

7. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Dworcowej, nry 1, 3 i 5 ; z Lichyni – ul. Wolności, nry 19, 27 i 34