Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 27 marca – 2 kwietnia 2017 r.

Poniedziałek – 27 marca

6.45 Za ++ rodziców Elżbietę i Władysława Wilkowski, brata Jana, Romana Biskup, dziadków, ich dzieci, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Biskup, Wilkowski, Bomba, Majnusz i Przybyła

Wtorek – 28 marca

6.45 Za + męża Józefa Socha, jego rodziców i rodzeństwo, za ++ rodziców Marię i Antoniego Myśliwiec, siostrę Annę, brata Józefa oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Socha, Myśliwiec i Paterok

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Elżbietę i Jana Makosz, Emilię i Jana Majnusz, za ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

Środa – 29 marca

6.45 Za ++ rodziców Anielę i Józefa Cedzich, ich rodziców i rodzeństwo, wnuczkę Karinę, za + Klaudię Cedzich, Reginę Friedek, za ++ z pokrewieństwa Cedzich i Czaja oraz za ++ z rodziny Kałuża

Czwartek – 30 marca

10.30 Pogrzeb śp. Adelajdy Prusko z ul. XV – lecia  ( l. 82 )

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za + Stefanię Dziuba, za dusze w czyśćcu cierpiące oraz za żyjących i ++ kapłanów pracujących w naszej parafii ( Dz. )

Piątek – 31 marca

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Oskara i Łucję Gasz, Elżbietę i Jerzego Szopa, ++ dziadków z obu stron, za ++ z rodzin Pyka, Gasz, Szopa i Michalik oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

18.30 Za ++ Konstantego i Marię Jochem, córkę Różę, syna Ericha, wnuka Norberta oraz za ++ z pokrewieństwa Jochem i Kunze

Sobota – 1 kwietnia; I sobota miesiąca

7.00 Za + Piotra Kiedos, ++ rodziców, brata i zięcia oraz za ++ z rodzin Kiedos, Grzywocz i Pogoda

7.30 Za + męża Józefa Sówka, jego rodziców Marcina i Walerię Sówka, Andrzeja i Franciszkę Pawliczek, ich dzieci, wnuków Andrzeja i Helmuta, synową Magdalenę, Adolfa Grewe, Pawła Pinkawa, Róże i Rajmunda Lipok, Mieczysława Gólczyńskiego oraz za ++ z rodzin Sówka, Pawliczek i Kaleta

Zalesie Śląskie. Spotkania kandydatów do bierzmowania : o godzinie 9.00 – I klasa gimnazjum; o 10.00 – II klasa gimnazjum i o 11.00 – III klasa gimnazjum – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 2 kwietnia; V Niedziela Wielkiego Postu; rozpoczęcie rekolekcji parafialnych

7.00 Za + męża i ojca Karola Tiszbierek, jego ++ rodziców i rodzeństwo, matkę Jadwigę Konieczko, zaginionego ojca Franciszka, + bratową Irenę oraz za wszystkich ++ z rodzin Tiszbierek, Konieczko i Kubicki

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Helenę i Jana Swoboda, siostrę Gabrielę oraz za ++ z pokrewieństwa Swoboda, Jochem i Dada

10.30 Za + Jadwigę Jochem, męża Pawła, dwóch synów Maksymiliana i Gerarda, rodziców Jerzego i Walburgę Lipok, szwagra Antoniego Klabisz, Anielę Grabowską, Engelharda Koziołek i za wszystkich ++ z pokrewieństwa

15.00 Zalesie Śląskie. Gorzkie żale i kazanie pasyjne  ( II )

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii ( … ); również za ofiary zaleckowe za naszych zmarłych

2. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby Seminarium Duchownego i innych diecezjalnych instytucji

3. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Dominika Matonia z Zalesia Śląskiego i Marek Misz z Krośnicy. Zapowiedź II

4. Za tydzień rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Przeprowadzi je ks. Józef Kara, oficjał Sądu kościelnego Diecezji Gliwickiej. Już dzisiaj gorąco zachęcam do udziału. Program rekolekcji umieszczony jest na tablicy ogłoszeń i na naszej stronie parafialnej w Internecie ( … )

5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Leśnickiej, nry 7, 8a i 9; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 48, 52 i 52a