Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 27 października – 2 listopada 2014 r.

Poniedziałek – 27 października

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za ++ Katarzynę i Józefa Dudyka, synów Józefa  i Huberta, córkę Annę, jej męża Henryka, za ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące

18.30 Różaniec i Msza św. Za + męża i ojca Bernarda Matuszek, jego ojca Pawła, dwóch szwagrów Jana i Andrzeja, za ++ z pokrewieństwa, ++ rodziców Karola i Elżbietę Komander, ich rodziców i rodzeństwo oraz za ++ z pokrewieństwa Matuszek, Komander, Gamon i Mynarek

Wtorek – 28 października; święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski,  z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodziny Jorgel oraz za ++ z rodziny

18.30 Różaniec i Msza św. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie  w rodzinie Bernacki

Środa – 29 października

17.00 Różaniec i Msza św. Za + męża Tadeusza Kos, ojca Władysława, siostrę Zofię, brata Jana,  za ++ teściów Kazimierę i Jana Kos oraz za ++  z pokrewieństwa z obu stron

Czwartek – 30 października

17.00 Różaniec i Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Gerharda i Elżbietę Imiela, ich syna, córkę i zięcia, za ++ rodziców Waltra i Hildegardę Skrzypek oraz za ++ z rodzin Imiela, Pinkawa, Skrzypek i Walla

Piątek – 31 października

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. szkolna. Za + Adelheid Paterok w 1 rocznicę śmierci

18.30 Różaniec i Msza św. Za + Wernera Moszko w 1 rocznicę śmierci

Sobota – 1 listopada; uroczystość Wszystkich Świętych

7.00 Za + Lidię Pawelczyk w 1 rocznicę śmierci oraz za ++ rodziców

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Józefa i Marię Cedzich, Franciszka i Marię Jońca, Marię i Ernesta Kowalski oraz za ++ z pokrewieństwa

10.30 Za + męża Georga Falkowski, ++ rodziców Paula i Elżbietę Vogel, brata Rudolfa, szwagra Krzysztofa i jego syna Krystiana

14.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory za zmarłych, procesja na cmentarz i nabożeństwo przy 5  stacjach ( II )

Niedziela – 2 listopada; wsp. Wszystkich Wiernych Zmarłych

7.00 Msza św. według intencji Ojca Świętego ( pl. )

9.00 Lichynia. Msza św. za wszystkich zmarłych zalecanych

10.30 Msza św. za wszystkich zmarłych zalecanych

15.00 Lichynia. Różaniec święty za zmarłych zalecanych


  1.  Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii ( … )
  2. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Proszę o uporządkowanie grobów na naszym cmentarzu, także tych zapomnianych i zaniedbanych. Wszystkie odpady składamy na właściwe, znane nam miejsca. Nie zapominajmy również o naszych śp. Proboszczach pochowanych przy kościele parafialnym
  3. Gorąco zachęcam do składania zalecek za naszych zmarłych, w intencji których będziemy odprawiać nabożeństwa różańcowe połączone z odpustem zupełnym. Również wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach od 1 – 8 listopada mogą uzyskać odpust zupełny za zmarłych pod zwykłymi warunkami : modlitwa Ojcze nasz, Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, modlitwa w intencjach Ojca św., przystąpienie do sakramentu pokuty i przyjęcie Komunii św. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu  dnia; korzystajmy z tej okazji
  4. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby Seminarium Duchownego i innych instytucji diecezjalnych
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to  rodziny – z ul. Strzeleckiej, blok 13, m. 7, 8 i 9;      z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 70, 72 i 74