Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 27 sierpnia – 2 września 2018 r.

Poniedziałek – 27 sierpnia; wsp. św. Moniki

7.00 Za ++ Gerharda i Elżbietę Imiela, ich syna, córkę i zięcia, za dusze opuszczone oraz za ++ z rodzin Imiela, Kijas, Pinkawa i Juraszek

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha św. i zdrowie dla Tomasza z okazji 18 – tej rocznicy urodzin

Wtorek – 28 sierpnia; wsp. św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

7.00 Za + Jacka Wilkowskiego oraz za wszystkich ++ z rodzin Smykała i Wilkowski

9.30 Pogrzeb śp. Huberta Jeleń z ul. Leśnickiej  ( l. 65 )

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Henryka i Teresę Kałuża, za ++ z rodzin Kałuża, Malaka i Cholewa   oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

Środa – 29 sierpnia; wsp. męczeństwa św. Jana Chrzciciela

7.00 Za ++ rodziców Helenę i Eryka Zwiór, ich rodziców i rodzeństwo, bratowe i szwagrów,  za  ++  z  rodzin  Zwiór,  Długosz,  Mróz  i  Cedzich  oraz  za  dusze  opuszczone

Czwartek – 30 sierpnia

7.00 Za + Gizelę Przybyła, jej siostry Gerlindę i Jadwigę, za ++ rodziców i teściów oraz za wszystkich   ++ z pokrewieństwa Paździor i Przybyła  

9.30 Pogrzeb śp. Eugenii Kitowskiej z ul. Kościuszki  ( l. 89 )

Piątek – 31 sierpnia

7.00 Za ++ Jerzego Greif, Barbarę i Piotra Skotnicznych, Annę i Henryka Krawiec, Marię Berejza i  za  ++   z  pokrewieństwa

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Helenę i Karola Grosz, Annę i Józefa Miska, czterech braci, siostrę Józefę z mężem oraz za ++  z pokrewieństwa Grosz i Miska

Sobota – 1 września; I sobota miesiąca; wsp. bł. Bronisławy, dziewicy, patronki diecezji opolskiej

7.00 Za ++ Teresę i Franciszka Majnusz, ich rodziców Emilię i Franciszka Kroker, Martynę i Franciszka Majnusz, Rozalię i Konrada Mnich, Elfrydę i Jana Majnusz, Elżbietę, Władysława i Jana Wilkowski, Ryszarda Przybyła oraz za ++  z pokrewieństwa Majnusz, Kroker i Mnich

7.30 Za ++ Piotra i Genowefę Paździor, siostrę Jadwigę, Józefa i Annę Tiszbierek, rodzeństwo i  dusze  opuszczone

Niedziela – 2 września; XXII Niedziela Zwykła; dożynkowa w Zalesiu Śląskim

7.00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Franciszka Malik, syna Kurta, Józefa Kapica, Wiktorię i Karola Jeleń, za wszystkich ++ z rodziny Malik, Jeleń, Paruzel i Książko, za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące   ( Pl. )

9.00 Lichynia. Za + Piotra Dawid, jego rodziców Łucję i Pawła, siostrę Brygidę, rodziców Małgorzatę i Franciszka Cedzich oraz za ++ z rodzin Dawid, Cedzich , Wanglorz  i Pieczona

10.30 Zalesie Śląskie.  Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za tegoroczne plony, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w pracy na roli dla mieszkańców Zalesia Śląskiego i Popic oraz za ++ rolników i pracujących na roli   (rozpoczęcie przed kościołem)  

15.00  Zalesie Śląskie. Nieszpory dożynkowe  ( II )


  1. Bóg zapłać za włączenie się w akcję zbiórki niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na potrzeby  misyjne
  2. We wtorek i środę na Górze św. Anny – pielgrzymka ministrantów; marianki swoją pielgrzymkę będą miały w dniach 28 – 30 września
  3. Zalesie Śląskie. O wykonanie ołtarzy żniwnych w kościele, zbiórkę darów i ofiar pieniężnych prosimy : z ul. Kościuszki – rodziny Matuszek, Giersch, Strużyna Dorota i Flajszer; z ul. Św. Jadwigi – rodziny: Korpal i Majnusz Małgorzata; z ul. Leśnickiej – rodzina Majnusz Jan i Lucyna; z ul. Dworcowej – rodzina Wycisło;  z ul. Powstańców Śląskich, Strażackiej i Ujazdowskiej – rodziny Wolany i Niedworok; mieszkańcy bloków D i 13; osiedla XV – lecia, nry nieparzyste 1 – 15 i mieszkańcy Popic –  wg zwyczaju. Ołtarze żniwne prosimy wykonywać w sobotę od godz. 14.00;  sprzątanie kościoła od godz. 15.30 
  4. Dary i ofiary dożynkowe przeznaczone będą na potrzeby sióstr zakonnych i ich podopiecznych ( godz. 16.00 )
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzeleckiej, blok 13, m. 8, 9, 10 i 11 ;    z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry  25, 27 i 31        ***