Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 27 września – 3 października 2021 r.

Poniedziałek – 27 września; wsp. św Wincentego a Paulo, prezbitera

6.45 Za ++ Hieronima, Seweryna i Jerzego Madaler, ich rodziców oraz za ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone

17.00 Zalesie Śląskie. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

Wtorek – 28 września; wsp. św. Wacława, męczennika

6.45 Za ++ Marię i Eryka Rudzki, Albinę, Elżbietę i Antoniego Gnielka oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Rudzki, Gnielka, Kiołtyka i Kołodziej

16.30 Lichynia. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

17.00 Lichynia. Za ++ matkę Marię i brata Franciszka w 2 rocznicę śmierci, za ++ z rodzin Czakai, Wyschka, Paterok i Linek, za + ks. Czesława Gaca oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Środa – 29 września; święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

6.45 Za + Ericha Jochem, syna Norberta, Konstantego i Marię Jochem, córkę Różę, syna Gerarda, Erwina Wycisło, Adriana Izbicki, Karola i Franciszkę Imiela, ich córki, synów, synowe i zięciów oraz za ++ z pokrewieństwa Jochem, Kunze, Imiela i Świerczek

Czwartek – 30 września; wsp. św Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

17.00 Msza św. szkolna. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem  za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodziny Mnich   (Dz.)

Piątek – 1 października; I piątek miesiąca; wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i dra Kła

9.00 Odwiedziny chorych parafii

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. szkolna. Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych

18.30 Różaniec i Msza św. Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych 

Sobota – 2 października; I sobota miesiąca; wsp. św. Aniołów Stróżów

7.00 Za + Lucjana Madaler, jego rodziców, Marcina i Katarzynę Graif, syna Jana, żonę Edytę, Marię i  Huberta Ziaja, Ericha Kolloch, Helenę i Jana Błoniarz, Krzysztofa Pelc i Marcina Fedyczkowski

8.00 Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Genowefę i Gerarda Mróz, Marię Kalisz oraz za ++ z pokrewieństwa Mróz, Kroker i Kalisz

Zalesie Śląskie. Spotkania kandydatów do bierzmowania: o godz. 9.00 klasa VII; o godz. 10.00 klasa VIII szkoły podstawowej – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 3 października; XXVII Niedziela Zwykła

7.00 Za + Jana Słupina w 1 rocznicę śmierci

9.00 Lichynia. Za + męża Pawła Makosz, jego rodziców, rodziców Marię i Waltra Wolowski oraz za ++ z pokrewieństwa

10.30 Za + męża i ojca Wernera Pawliczek, wnuka Patryka Hennek, rodziców Anielę i Pawła Wycisło, brata Erwina Wycisło, Andrzeja i Franciszkę Pawliczek, ich dzieci, synową, zięciów i wnuki, za  ++ z rodzin Pawliczek i Wycisło oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

15.00 Zalesie Śląskie. Różaniec święty   ( I  )


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii 
  2. W imieniu Kościoła, Matki Bożej i swoim mocno zachęcam do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych, które będą prowadzić nasze marianki. Plan służby umieszczony jest w przedsionku, zakrystii i internecie; proszę o dokładne zapoznanie się. Ministranci w październiku służą na przemian : I i II grupa 
  3. Zbiórka płodów ziemi odbędzie się : w piątek, 1 października – od godz. 9.00 w Lichyni – na potrzeby sióstr zakonnych i ich podopiecznych z Góry św. Anny; w poniedziałek, 4 października – od godz. 9.00 na Popicach i w Zalesiu Śląskim – na potrzeby Seminarium Duchownego i Domu Księży Emerytów w Opolu Prosimy o  zrozumienie  i  życzliwość
  4. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby seminarium i innych instytucji naszej diecezji
  5. W zakrystii można już zamawiać Msze św. na nowy rok kalendarzowy. Gorąco do tego zachęcam. Msza święta ofiarowana w intencji żyjących lub zmarłych jest najcenniejszą i najmilszą modlitwą w oczach Pana Boga
  6. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Sławięcickiej  nr 1 oraz z ul. Nowej, nry 4 i 8;  z Lichyni – ul. Ogrodowa, nry 2, 3 i 4