Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 28 czerwca – 4 lipca 2021 r.

Poniedziałek – 28 czerwca; wsp. św. Ireneusza, biskupa i męczennika

7.00 Za żyjących i zmarłych ofiarodawców naszej parafii

17.00 Zalesię Śląskie. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

Wtorek – 29 czerwca; uroczystość św. apostołów Piotra i Pawła

7.00 Za ++ Elżbietę i Pawła Hubner, syna Ernesta, Mariannę, Wilhelma i Augusta Kucharczyk, Anielę i Bartłomieja Wieczorek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

16.30 Lichynia. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

17.00 Lichynia. Za + męża Pawła Makosz, jego rodziców i rodzeństwo, za ++ rodziców Marię i Waltra Wolowski oraz brata Józefa

18.30 Za ++ Jerzego Alscher i Zofię Gach oraz za ++ z rodzin Alscher i Lisoń

Środa – 30 czerwca

7.00 Za ++ rodziców Annę i Jana Kamuzela, ++ teściów Agnieszkę i Józefa Tiszbierek, brata Andrzeja i siostrę Sabinę oraz za ++ z pokrewieństwa

Czwartek – 1 lipca; I czwartek miesiąca

7.00 Za ++ rodziców Gerharda i Elżbietę Imiela, ich dwóch synów, córkę, zięcia i synową oraz za ++ z rodzin Imiela, Pinkawa, Skrzypek i Walla

Piątek – 2 lipca; I piątek miesiąca

7.00 Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych

9.00 Odwiedziny chorych parafii

17.00 Lichynia. Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych

Sobota – 3 lipca; I sobota miesiąca; święto św. Tomasza, apostoła

7.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie Pisczor oraz za + ojca Joachima Piechaczek, dziadków Gertrudę i Stefana Piechaczek, Marię i Henryka Jochem, Annę i Adolfa Kralowski, Rudolfa Pisczor, za ++ z pokrewieństwa Piechaczek, Jochem, Kralowski, Pisczor, Sładek i Barteczko, dusze opuszczone i w czyśćcu cierpiące

7.30 Za + ks. Edmunda Podzielnego, emerytowanego proboszcza katedry opolskiej i ks. Kazimierza Grabowieckiego, emerytowanego proboszcza parafii Trzebina k. Prudnika

11.00 Ślub konkordatowy Anity Fedyczkowski i Artura Suchy

Niedziela – 4 lipca; XIV Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ rodziców Marię i Franciszka Warzecha, ich syna Alfonsa, zięcia Gerharda, wnuka Joachima oraz za wszystkich ++ z rodzin Kulpok, Warzecha, Jochem i Pelc

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Duda oraz za ++ ojców Helmuta  Duda  i  Piotra  Biber

10.30 Za + męża i ojca Maksymiliana Jochem, jego rodziców Pawła i Jadwigę, syna Gerharda, rodziców Jerzego i Walburgę Lipok oraz za ++ z pokrewieństwa


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii i Wydziału Teologicznego w Opolu
  2. We wtorek kolekta na potrzeby Stolicy Apostolskiej, zaś w przyszłą niedzielę – na potrzeby seminarium i innych diecezjalnych instytucji
  3. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć : Natalia Skrzydeł z Zalesia Śląskiego i Mateusz Popanda ze Strzelec Opolskich – zapowiedź III oraz Sandra Lisoń z Lichyni i Marcin Król z Wojskiej – zapowiedź II
  4. Rozpoczynamy czas wakacji i urlopów. Obyśmy zawsze i wszędzie byli wierzącymi i praktykującymi katolikami. Nie zapominajmy o codziennej modlitwie, niedzielnej i świątecznej Mszy św., co miesięcznej spowiedzi oraz pobożnym i bezpiecznym zachowaniu się
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry 36, 38 i 40; z Lichyni – ul. Wolności, nry 18, 22 i 24