Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 28 marca – 3 kwietnia 2016 r.

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy – 28 marca

7.00 Za + męża, ojca i dziadka Gintra Cholewa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji Krystyny z okazji 60 – tej rocznicy urodzin

10.30 Za ++ Konstantego i Marię Jochem, córkę Różę, syna Ericha, wnuka Norberta oraz za ++ z pokrewieństwa Jochem i Kunze

Wtorek w oktawie Wielkanocy – 29 marca

7.00 Za ++ rodziców Elżbietę i Władysława Wilkowski, brata Jana Wilkowski, ojca Romana Biskup, dziadków i ich dzieci, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Biskup, Wilkowski, Bomba, Majnusz i Patoła

17.00 Lichynia. Za ++ Gertrudy i Bernarda Rudner, córkę Annę oraz za ++ z rodzin Rudner, Bugiel, Knop, Skoluda i Stolorz

Środa w oktawie Wielkanocy – 30 marca

6.45 Za + Stefanię Dziuba oraz za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

10.00 Pogrzeb śp. Amalii Jałowy z Popic (74 l.)

Czwartek w oktawie Wielkanocy – 31 marca

17.00 Msza św. szkolna. Za + Jana Kiołtyka, Marię i Ewę Izbicki oraz za ++ z rodzin Kiołtyka, Izbicki, Szulc, Moszko i Jaskóła ( Dz. )

Piątek w oktawie Wielkanocy – 1 kwietnia; I piątek miesiąca

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych

18.30 Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych

Sobota w oktawie Wielkanocy – 2 kwietnia; I sobota miesiąca

7.00 Za + męża i ojca Piotra Kiedos, za ++ rodziców Elżbietę i Jana Grzywocz, Stanisława i Andrzeja Kiedos, za + zięcia i brata oraz za ++ z rodziny Kiedos, Grzywocz i Pogoda

Zalesie Śląskie. O godz. 9.00 – spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi – w małej salce; o godz. 10.00 – próba dla kandydatów do bierzmowania, połączona z sakramentem pokuty – w kościele parafialnym. Kandydaci przynoszą ze sobą książeczkę Drogę do nieba i starannie wypełnione Świadectwo bierzmowania. Obecność obowiązkowa!

11.30 Pogrzeb śp. Joachima Kłaka z Lichyni (54 l.). Zmarł w Niemczech.

Niedziela – 3 kwietnia; II Niedziela Wielkanocna; Miłosierdzia Bożego

7.00 Za + Ryszarda Przybyła, jego rodziców i rodzeństwo, Franciszka i Martynę Majnusz, synów Jana i Franciszka, córkę Elżbietę, Władysława i Jana Wilkowski, kuzynkę Marię, Antoniego i Gabrielę Giersch, córki Różę i Teresę, ciotkę Elżbietę oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Józefa i Marię Cedzich, Franciszka i Marię Jońca, Marię i Ernesta Kowalski oraz za ++ z pokrewieństwa

10.30 Za + Norberta Jochem, ojca Ericha, Konstantego i Marię Jochem, córkę Różę, Erwina Wycisło, Adriana Izbicki, Karola i Franciszkę Imiela, córki, synów, synowe i zięciów oraz za ++ z tych pokrewieństw


15.00 Zalesie Śląskie. Nabożeństwo do miłosierdzia Bożego ( I )

1. Gorące Bóg zapłać za aktywne i pobożne uczestnictwo w Triduum Paschalnym

2. Jutro drugi dzień świąt; kolekta przeznaczona będzie na Katolicki Uniwersytet Lubelski

3. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona jest na potrzeby Caritas naszej opolskiej diecezji (…)

4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Patrycja Tiszbierek z Zalesia Śląskiego i Adrian Podolski z Olszowej – zapowiedź III

5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła do świąt wielkanocnych. W nowym tygodniu o przygotowanie kościoła prosimy rodziny – z ul. Kościuszki, nry 55, 67 i 71; z Lichyni – ul. Ogrodowa blok D, m. 1, 2 i 4