Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 28 października – 3 listopada 2013 r.

Poniedziałek – 28 października; święto św. apostołów Szymona i Judy Tadeusza

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Marię i Zygfryda Schutze oraz za ++ z pokrewieństwa

18.30 Różaniec i Msza św. Za + męża i ojca Andrzeja Kocurek, rodziców Elżbietę i Karola Komander, ojca Gintera Kocurek, szwagra Bernarda Matuszek, za wszystkich ++ z rodzin Kocurek, Komander, Gamon i Hajsz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 29 października

14.30 Pogrzeb śp. Bonifacego Makosz z Lichyni ( 83 l. )

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za + Annę Jędruś i Adolfa Auer ( od sąsiadów z ul. Ogrodowej )

18.30 Różaniec i Msza św. Za + Marię Knop, męża Hermana, ich rodziców i rodzeństwo, trzech zięciów, za + Bertę Madaler, męża Franciszka oraz za ++ z rodzin Wilkowski i Knop

Środa – 30 października

6.45 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie  dla Johana i Barbary Scharf ( z domu Panek ) z okazji 50 – tej rocznicy ślubu

17.00 Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Gerharda i Elżbietę Imiela, ich syna, córkę i zięcia, za ++ Waltra i Hildegardę Skrzypek oraz za ++ z rodzin Imiela, Pinkawa, Skrzypek i Walla

Czwartek – 31 października

17.00 Różaniec i Msza św. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej,   z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji Marka      z okazji 18 – tej rocznicy urodzin

Piątek – 1 listopada; uroczystość Wszystkich Świętych

7.00 Za + Pawła Jochem, żonę Jadwigę, synów Maksymiliana i Gerarda, rodziców Jerzego i Walburgę Lipok, Anielę Grabowską oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Józefa i Marię Cedzich, Franciszka i Marię Jońca oraz za ++  z  pokrewieństwa

10.30 Za + Różę Dombrowską, jej rodziców Marię i Konstantego Jochem, brata Ericha, Norberta Jochem oraz za dusze ++ z pokrewieństwa Dombrowski, Jochem, Kunze, Domaradzki, Doliński i Rychlik

14.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory za zmarłych, procesja na cmentarz i nabożeństwo przy 5  stacjach ( II )

Sobota – 2 listopada; wsp. Wszystkich Wiernych Zmarłych

7.00 Za + Erwina Wycisło w 30 dzień po śmierci

7.30 Różaniec i Msza św. Za wszystkich zmarłych zalecanych

9.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za wszystkich zmarłych zalecanych

Niedziela – 3 listopada; XXXI Niedziela Zwykła

7.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Feliksa z okazji 80 – tej rocznicy urodzin

9.00 Lichynia. Za + Jana Bugiel w 1 rocznicę śmierci

10.30 Za + matkę Elżbietę Smiatek w 8 rocznicę śmierci

15.00 Lichynia. Różaniec św. Za zmarłych zalecanych


1. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii ( … ) i misji świętych

2. Gorąco zachęcam do składania zalecek za naszych zmarłych, w intencji których będziemy odprawiać nabożeństwa różańcowe połączone z odpustem zupełnym. Również wierni, którzy nawiedzą cmentarz     w dniach od 1 – 8 listopada mogą uzyskać odpust zupełny za zmarłych pod zwykłymi warunkami   ( modlitwa Ojcze nasz, Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, modlitwa w intencjach Ojca św., przystąpienie do sakramentu pokuty i przyjęcie Komunii św. )

3. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby Seminarium Duchownego i innych instytucji diecezjalnych

4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy    o  to  rodziny – z ul. Leśnickiej, nry 1,2 i 3;      z Lichyni – ul. Ogrodowa, blok D, m. 4 i blok C, m. 1 i 2