Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 28 sierpnia – 3 września 2017 r.

Poniedziałek – 28 sierpnia; wsp. św Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

7.00 Za + Jacka Wilkowskiego oraz za wszystkich ++ z rodzin Smykała i Wilkowski

17.00 Zalesie Śląskie. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca ( przed spowiedzią kandydaci do bierzmowania otrzymają „kartę kandydata” – obecność obowiązkowa )

Wtorek – 29 sierpnia; wsp. męczeństwa św. Jana Chrzciciela

7.00 Za ++ Gerharda i Elżbietę Imiela, ich syna, córkę i zięcia, rodziców z obu stron i dusze opuszczone, za ++ Stanisława i Gertrudę Kijas, ich pięciu synów, synowe i córkę, za + Jadwigę Frochlich oraz za ++ z rodzin Imiela, Kijas, Pinkawa i Juraszek

16.30 Lichynia. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca ( przed spowiedzią kandydaci do bierzmowania otrzymają „kartę kandydata” – obecność obowiązkowa )

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Władysława i Marię Jędrzejko, dziadków Marcelego i Teklę Tymrakiewicz, Józefa i Marię Jędrzejko, za ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące i opuszczone oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

Środa – 30 sierpnia

7.00 Za + Gizelę Przybyła, siostry Jadwigę i Gerlindę, za ++ rodziców i teściów oraz za ++ z pokrewieństwa Przybyła i Paździor

Czwartek – 31 sierpnia

Za + Horsta Mondry w 35 rocznicę śmierci, ++ jego rodziców, za ++ z rodzin Mondry, Glagla, Piątek i Kałuża oraz za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek – 1 września; I piątek miesiąca; wsp. bł. Bronisławy, dziewicy, patronki diecezji opolskiej

7.00 Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych ( po Mszy św. dzieci pierwszokomunijne otrzymują legitymacje pierwszopiątkowe )

9.00 Odwiedziny chorych parafii

17.00 Lichynia. Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych ( po Mszy św. dzieci pierwszokomunijne otrzymają legitymacje pierwszopiątkowe)

Sobota – 2 września; I sobota miesiąca

7.00 Za + Emanuela Madaler, jego ++ rodziców i rodzeństwo, teściów, szwagrów i szwagierkę oraz za ++ kapłanów i siostry zakonne

7.30 Do Boskiej Opatrzności i MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże w rodzinie Korczyński oraz za ++ rodziców Marię i Zbigniewa Korczyński, Zofię i Tadeusza Grabiński

Niedziela – 3 września; XXII Niedziela Zwykła; dożynki w Lichyni

7.00 Za ++ Agnieszkę i Tomasza Mróz, Józefa, Marię i Martę Leszczyna, ich trzy córki, trzech zięciów, synów Franciszka i i Ryszarda, zięcia Norberta, jego rodziców, Gertrudę, Marię i Stanisława Jochem, Gretę i Rajmunda Burcek, Anemarie Majer, jej syna Zygfryda, za ++ z pokrewieństwa Leszczyna, Mróz, Majnusz i Kołodziej oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za tegoroczne plony, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w pracy na roli dla mieszkańców Lichyni oraz za ++ rolników ( … )

10.30 Za + Marka Kopa w 10 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodzi Kopa i Wowra

15.00 Lichynia. Nieszpory dożynkowe


1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii   ( … )

2. We wtorek i środę na Górze św. Anny pielgrzymka ministrantów. Przejazdem uczestników zajmują się rodzice. Dokładny program pielgrzymki wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w przedsionku

3. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby seminarium i innych instytucji diecezji

4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. XV – lecia, nry 60, 62 i 64; z Lichyni – ul. Wolności, nry 11, 13, 14 i 18

* Lichynia. O pomoc przy przygotowaniu ołtarzy żniwnych prosimy rodziny : Bomba, Kłaka, Hadasik, Kocur, Paterok, Wypich, Makosz, Bugiel, Goły, Dragon, Warzecha i Szablicki Marcin