Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 29 grudnia 2014 – 4 stycznia 2015 r.

Poniedziałek – 29 grudnia; piąty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego

7.00 Do Miłosierdzia Bożego, za ++ Elżbietę i Władysława Wilkowski, syna Jana, Marię i Józefa Wilkowski, Martynę i Franciszka Majnusz, Michała Szczepaniak, Jana Strzelczyk oraz za wszystkich ++ z rodzin Wilkowski, Szczepaniak, Strzelczyk, Przybyła, Majnusz i Patoła

Wtorek – 30 grudnia; szósty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego

7.00 Za + Andrzeja Rosły w miesiąc po śmierci

Środa – 31 grudnia; siódmy dzień w oktawie Bożego Narodzenia; wsp. św. Sylwestra I, papieża

16.30 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski w starym roku, z prośbą o błogosławieństwo Boże w nowym roku i za ++ parafian ( dane statystyczne )

18.00 Zalesie Śląskie.  Do  Boskiej  Opatrzności, z podziękowaniem  za  otrzymane łaski w starym roku,

z prośbą o błogosławieństwo Boże w nowym roku oraz za ++ parafian ( dane statystyczne )

Czwartek – 1 stycznia; uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi; Nowy Rok

9.00 Lichynia. Msza św. pokolędowa. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla mieszkańców Lichyni

10.30 Za + męża i ojca Rudolfa Kral, jego rodziców, Piotra i Jadwigę Skoluda, ich ++ dzieci, za ++ z pokrewieństwa Kral, Skoluda i Strużyna oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

15.00 Zalesie Śląskie. Za + Jana Tiszbierek, rodziców Antoniego i Klarę Tiszbierek, Jana i Franciszka Witek, Paulinę i Jadwigę Prusko, Józefinę, Paula i Johana Prusko, Stefanię Dziuba i za dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek – 2 stycznia; wsp. świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła; I piątek miesiąca

17.00 Lichynia. Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych

18.30 Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych ( legitymacje )

Sobota – 3 stycznia; wsp. Najświętszego Imienia Jezus; I sobota miesiąca

7.00 Za + Pawła Pilch oraz za wszystkich ++ z rodzin Pilch i Hadrian

Niedziela – 4 stycznia; II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

7.00 Za ++ rodziców Marię i Antoniego Majnusz, ich rodziców, Jakuba i Józefa Matuszek, za wszystkich ++  z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Henryka z okazji 60 – tej rocznicy urodzin

10.30 Msza św. pokolędowa. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla mieszkańców Popic oraz Zalesia Śląskiego z  ulic : Dworcowej, Leśnickiej, św. Jadwigi i  Kościelnej


  1.  Bóg zapłać za życzliwe przyjmowanie odwiedzin kolędowych
  2. W Nowy Rok przypada Światowy Dzień Modlitwy o Pokój
  3. W sobotę zakończenie peregrynacji Symboli Światowych Dni Młodzieży w Raciborzu
  4. Bóg zapłać za   przygotowanie   kościoła   na   dzisiejszą   niedzielę.  W  nowym  tygodniu  prosimy o  to  rodziny –  z  Popic, nry 26, 27 i 28;     z  Lichyni – ul. Ogrodowa, nry 7, 9 i 9a