Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 29 maja – 4 czerwca 2017 r.

Poniedziałek – 29 maja; wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy

16.00 Zalesie Śląskie. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

17.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + Franciszka Mróz, jego rodziców Antoniego i Elżbietę Mróz, za wszystkich ++ z rodzin Mróz, Paterok, Matuszek, Kącki i Zgraja oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 30 maja

16.30 Lichynia. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ Gertrudy i Bernarda Rudner, córkę Annę oraz za ++ z rodzin Rudner, Bugiel, Knop, Skoluda i Stolorz. Po Mszy św. próba dla kandydatów na nowych ministrantów i marianki. Gorąco zachęcamy!

18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ Pawła i Anielę Wycisło, syna Erwina, ich rodziców i rodzeństwo, zięcia Wernera, Pawła i Jadwigę Jochem, synów Gerarda i Maksymiliana oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

Środa – 31 maja ; święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

6.45 Za + Ericha Jochem, syna Norberta, Konstantego i Marię Jochem, córkę Różę, Erwina Wycisło, Adriana Izbicki, Karola i Franciszkę Imiela, ich synów, córki, synowe i zięciów oraz za ++ z pokrewieństwa Jochem, Kunze, Imiela i Świerczek

16.00 Zalesie Śląskie. Próba dla kandydatów na nowych ministrantów i marianki. Gorąco zachęcamy!

17.00 Nabożeństwo majowe przy krzyżu na ul. XV – lecia

Czwartek – 1 czerwca; I czwartek miesiąca; wsp. św. Justyna, męczennika; Dzień Dziecka

10.00 Pogrzeb śp. Jana Poloczek z Lichyni  ( l. 56 )

17.00 Msza św. szkolna. Za ++ Gertrudę i Gedeona Motyczka, ich córki Irenę i Marię, rodziców i rodzeństwo z obu stron oraz za ++ z pokrewieństwa Motyczka i Przybyła ( Dz.). W czasie Mszy św. uroczyste przyjęcie kandydatów do grona ministrantów i marianek

Piątek – 2 czerwca; I piątek miesiąca

9.00 Odwiedziny chorych parafii ( 17 czerwca Gminny Dzień Seniora w Lichyni )

11.00 Pogrzeb śp. Emilii Steinert z Lichyni  ( l. 85 )

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych. W czasie Mszy św. uroczyste przyjęcie kandydatów do grona ministrantów i marianek

18.30 Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych

Sobota – 3 czerwca; I sobota miesiąca; wsp. świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy

7.00 Za + matkę Gertrudę Frychel, jej siostrę Annę, szwagierkę Joannę Piechota, za ++ Andrzeja i Adolfa Grewe, Wernera Pawliczek, Józefa Sówka oraz za ++ z rodzin Piechota, Frychel, Pawliczek i Krupa

Zalesie Śląskie. Spotkania dla kandydatów do bierzmowania : o godz. 9.00 – VI klasa podstawówki; o godz. 10.00 – I klasa gimnazjum i o godz. 11.00 – II klasa gimnazjum – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

15.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rocznika 1962, z okazji 40 – lecia ukończenia szkoły podstawowej oraz za ++ księży, nauczycieli i wychowawców

Niedziela – 4 czerwca; uroczystość Zesłania Ducha Świętego

7.00 Za ++ Agnieszkę i Tomasza Mróz, Józefa, Marię i Martę Leszczyna, ich trzy córki, trzech zięciów, synów Franciszka i Ryszarda, zięcia Norberta, jego rodziców, Gertrudę, Marię i Stanisława Jochem, Gretę i Rajmunda Burcek, Anemarie Majer, jej syna Zygfryda, za ++ z pokrewieństwa Leszczyna, Mróz, Majnusz i Kołodziej oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za + Adelajdę Moszko w I rocznicę śmierci

10.30 Za + Gintra Jochem, rodziców Romana i Juliannę Jochem, córkę Amalię, Konstantego i Józefę Tomanek, Georga i Edelgardę Gajda oraz za ++ z pokrewieństwa Jochem, Tomanek i Kostoń

15.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory niedzielne ( II )


1. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii ( … )

2. W sobotę o godz. 10.00 w katedrze opolskiej święcenia prezbiteratu. Proszę o modlitwę w intencji wszystkich osób poświęcających się służbie Bogu i Kościołowi

3. W niedzielę przed kościołem zbiórka do puszek na budowę Centrum Opatrzności Bożej; kolekta – na potrzeby seminarium i innych diecezjalnych instytucji; na Górze św. Anny pielgrzymka Mniejszości Narodowych

4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Kamil Bernacki z Zalesia Śląskiego i Miriam Kluger z KK Cisowej – zapowiedź I

5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejsza niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. XV – lecia, nry 27, 29 i 33; z Lichyni – ul. Ogrodowa, blok D, m. 4 i blok C, m. 1 i 2