Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 29 maja – 4 czerwca 2023 r.

Poniedziałek – 29 maja; święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

6.45 Za ++ z rodzin Smarzoch, Grochla, Lazarek i Samul oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie  w rodzinie

16.00 Zalesie Śląskie. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ rodziców Jana i Helenę Bijak oraz za wszystkich ++ z rodziny

18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ Ericha, Klarę i Norberta Jochem, Erwina Wycisło, rodziców Anielę i Pawła, Adriana Izbicki, Konstantego i Marię Jochem, ich dzieci Różę i Gerarda, zięcia Czesława, Karola i Franciszkę Imiela, ich dzieci oraz za ++ z rodzin Wycisło i Jochem 

Wtorek – 30 maja

16.30 Lichynia. Spowiedź św. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ rodziców Edwarda i Annę Prudło, braci Joachima i Józefa, za ++ z rodzin Prudło, Rusin i Gabor oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie  w rodzinie

18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ z pokrewieństwa Matonia i Frejno oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

Środa – 31 maja; święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

6.45 Za + żonę Agnieszkę Jałowy, rodziców z obu stron, ks. Romana Jałowy, siostrę Martynę, szwagra Jana, braci Anzelma i Franciszka, ich żony Elżbietę i Hankę, szwagierkę Helenę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, dary Ducha świętego i zdrowie   w rodzinach Mika i Mróz

Czwartek – 1 czerwca; I czwartek miesiąca; święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego Kapłana; Dzień Dziecka

17.00 Msza św. szkolna. Za ++ Marię, Ewę, Helenę, Wincentego, Ryszarda, Piotra i Brygidę Izbicki, Jana, Dawida i Martę Kiołtyka, Elżbietę, Jerzego i Huberta Szulc oraz za ++ z rodzin Kiołtyka i Izbicki  ( Ch. )

Piątek – 2 czerwca; I piątek miesiąca

9.00 Odwiedziny chorych parafii

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych

18.30 Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych

Sobota – 3 czerwca; I sobota miesiąca; wsp. świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy

7.00 Za ++ rodziców: matkę Gertrudę Frychel i ojca Georga Piechota, za ++ dziadków z obu stron, rodziców chrzestnych oraz za ++ z rodzin Piechota, Pawliczek, Frychel i Krupa

7.30 Za ++ Genowefę i Gerarda Mróz, Marię Kalisz, za wszystkich ++ z rodzin Mróz, Kroker i Kalisz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Zalesie Śląskie. Spotkanie z VI klasą podstawówki – w małej salce; obecność obowiązkowa!

Niedziela – 4 czerwca; uroczystość Najświętszej Trójcy

7.00 Za + męża Joachima Guttmann, jego rodziców, rodzeństwo i dziadków, za ++ rodziców Elżbietę, Marię i Franciszka Kaleta, ich rodziców i rodzeństwo, Józefa i Hildegardę Starkulla, ich syna Andreasa, Hildegardę i Alfreda Gaczyński, Filpa i Rosę Kierstein oraz za ++ z pokrewieństwa Kaleta, Starkulla, Guttmann i Dworaczek

9.00 Lichynia. Za + męża Jerzego Kroker, jego rodziców Karola i Helenę, rodziców Jana i Zofię Sidor, brata Józefa, jego żonę Stanisławę, siostrę Karolinę Tudyka, siostrzeńca Jerzego, za ++ z rodzin Sieradzki, Malik i Opalona oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30 Za + ojca i dziadka Eugeniusza Gazda, jego rodziców, teściów, trzech braci, dwie siostry, trzech szwagrów, dwie bratowe, dwóch zięciów Stefana Kuśma i Marcina Dworaczek, bratanicę Sabinę oraz za wszystkich ++ z rodzin Piontek, Kuśma, Dworaczek i Gazda

15.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory niedzielne  ( II )


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii 
  2. Jutro w rejonach naszej diecezji Dzień Modlitw Rolników : Kamień Śląski ( kościół św. Jacka )  – godz. 10.00; Gościęcin ( kościół św. Brykcjusza ) – godz. 10.00; Olesno ( kościół św. Anny ) –  godz. 10.00; Szwedzka Górka – godz. 11.00 i Pietrowice Wielkie  ( kościół Krzyża Świętego ) – godz. 15.00
  3. Sakr. związek małżeński pragną zawrzeć Patryk Płachetka z Zalesia Śląskiego i Justyna Suchan ze Suchej – zapowiedź I
  4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Sławięcickiej nr 1 oraz ul. Nowej, nry 4 i 8;   z Lichyni – z ul. Daszyńskiego, nry 21, 25 i 27