Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 29 marca – 4 kwietnia 2021 r.

Wielki Poniedziałek – 29 kwietnia

6.45 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinach Greif, Modrzejewski, Jankowski i Klimas

17.00 Zalesie Śląskie. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca i świętami

Wielki Wtorek – 30 marca

6.45 Za + Andreasa Kremser, jego rodziców Alfreda i Elizabeth oraz za ++ z rodzin Kremser, Golly, Strzelczyk i Liszka

16.30 Lichynia. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca i świętami

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Cedzich oraz za ++ rodziców Cedzich i Jońca

Wielka Środa – 31 marca

6.45 Za + Stefanię Dziuba, ++ kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Zalesie Śląskie. Okazja do przedświątecznej spowiedzi św.

Wielki Czwartek – 1 kwietnia

9.30 Katedra Opolska. Msza św. krzyżma  (poświęcenie olejów liturgicznych)

17.00 Lichynia. Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Za + męża i ojca Franciszka Czakai, rodziców Marię i Maksymiliana Czakai, ++ rodziców Różę i Erharda Smykała, brata Mariana, jego żonę Gabrielę oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

19.00 Zalesie Śląskie. Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Za żyjących i zmarłych kapłanów

Wielki Piątek – 2 kwietnia

9.00 Odwiedziny chorych parafii – tylko naglącej potrzebie

9.00 – 15.00 Zalesie Śląskie. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu    

15.00 Zalesie Śląskie. Droga krzyżowa

13.00 – 17.00 Lichynia. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu

17.00 Lichynia. Liturgia Męki Pańskiej.  Adoracja Przenajświętszego Sakramentu – do godz. 20.00

19.00 Zalesie Śląskie. Liturgia Męki Pańskiej. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu – do godz. 21.00

Wielka Sobota – 3 kwietnia

9.00 – 15.00 Zalesie Śląskie. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie

10.00 – 14.00 Lichynia. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie

14.00 Lichynia. Błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych

15.00 Zalesie Śląskie. Błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych

17.00 Lichynia. Liturgia Wigilii Paschalnej. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Paterok oraz za ++ rodziców Józefa i Adelhaid Paterok i ojca Ernesta Mojza  (przynosimy świece)

19.00 Zalesie Śląskie. Liturgia Wigilii Paschalnej. Za ++ rodziców Małgorzatę i Ryszarda Przybyła, Gabrielę i Antoniego Giersch, ich rodziców i rodzeństwo, siostry Różę i Teresę, kuzynki Irenę, Marię i Barbarę, kuzyna Jana, Rufina Proksza, ciotkę Elżbietę oraz za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące (przynosimy świece)

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 4 kwietnia

7.00  Zalesie Śląskie. Za żyjących i zmarłych parafian

9.00 Lichynia. Msza św. Za żyjących i zmarłych parafian

10.30 Za + Ernesta Panek, rodziców Mariana i Annę Panek, Józefa i Marię Cedzich, Adelę i Teodora Prusko, Annę i Waltra Jarosz oraz za ++ z pokrewieństwa Panek, Cedzich, Rudzki i Drzozga

14.00 Lichynia.  Nieszpory świąteczne          

15.00 Zalesie Śląskie.  Nieszpory świąteczne   ( I )


  1. Zarządzenie Ministra Zdrowia i dekret Księdza Biskupa z dnia 26 marca określa limit osób w kościołach : 1 osoba na 20 m kw.; na zewnątrz może być każda ilość, przy czym odległość pomiędzy wiernymi musi wynosić co najmniej 1,5 m., chyba że wspólnie zamieszkują; zawiesza ucałowanie krzyża oraz poświęcenie ognia przed kościołem w Wielką Sobotę; zawieszone są również procesje
  2. Gorące Bóg zapłać za ofiary zaleckowe, na potrzeby naszej parafii i na kwiaty do Bożego Grobu
  3. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły
  4. Mimo tej trudnej sytuacji przeżyjmy czas Wielkiego Tygodnia i świąt wielkanocnych w głębokiej wierze, nadziei, pobożności i pokoju, zachowując piękne i ważne dla nas chrześcijańskie obyczaje
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o przygotowanie kościoła i otoczenia do świąt – rodziny : z ul. Kościuszki, nry 13, 15, 17, 19 i 21; z  Lichyni  –  ul. Ogrodowa  blok  D,  m.  3  i  4  oraz  blok  C,  m.  1  i  2