Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 3 – 9 marca 2014 r.

Poniedziałek – 3 marca

6.45 Za ++ rodziców Marię i Antoniego Cedzich, syna Franciszka, córkę Teresę, za ++ Pawła i Teresę Paterok, Anielę Grabowski i Ignacego Paterok, za ++ z pokrewieństwa z obu stron i  za ++ kapłanów

7.15 – 16.00 Zalesie Śląskie. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu

16.00 Zalesie Śląskie. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

Wtorek – 4 marca; święto św. Kazimierza, królewicza

6.45 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji rodziny Alscher

13.00 – 17.00 Lichynia. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu

16.30 Lichynia. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Tomasza i Annę Makosz, Teodora i Zofię Lizoń, starzyków  z obu stron i za + siostrę Annę

Środa – 5 marca; Środa Popielcowa

6.45 Za ++ rodziców Marię i Teodora Pawliczek, synów Gerarda, Wilhelma i Alfreda, synową Różę, Martę i Konrada Walden, synów Maksymiliana, Franciszka, Konrada i Ryszarda oraz za ++  z pokrewieństwa Pawliczek, Walden i Vogel

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Jana i Hildegardę Kurzela, ich rodziców i rodzeństwo z obu stron, ojca Jerzego Tiszbierek i Jerzego Bienia

18.30 Za + Ericha Niemietz, rodziców Łucję i Wilhelma Niemietz, Albinę i Stanisława Langer,  ich ++ dzieci, za ++ z pokrewieństwa Niemietz i Langer, za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek po Popielcu – 6 marca; I czwartek miesiąca

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosław. Boże w rodzinie Nierle ( Ch. )

Piątek po Popielcu – 7 marca; I piątek miesiąca

9.00 Odwiedziny chorych parafii

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcow.

18.30 Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych ( legitymacje )

Sobota po Popielcu – 8 marca; Dzień Kobiet

7.00 Za + mamę Annę Kaufman, jej ++ rodziców i rodzeństwo, za + teścia Jana Goldberg, Rafała  i Adolfa Skrobek oraz za ++ z  pokrewieństwa

7.30 Za + Marię Jureczko ( zmarłą w Niemczech )

12.00 Pogrzeb śp. Józefa Cedzich z ul. Kościuszki ( 83 l. )

Zalesie Śląskie. Spotkanie kandydatów do bierzmowania : klasa I gimnazjum – o godz. 9.00;  klasa II gimnazjum – o godz. 10.00; klasa III gimnazjum – o godz. 11.00 – w malej salce.  Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 9 marca; I Niedziela Wielkiego Postu

7.00 Za ++ rodziców Matyldę i Józefa Skóra oraz za ++ z pokrewieństwa Marek i Skóra

9.00 Lichynia. Za + Klarę Paterok w 7 rocznicę śmierci, jej rodziców i rodzeństwo oraz za ++     Stefanię  i  Pawła Wyschka

10.30 Za + męża Józefa Gruszka, jego rodziców Gertrudę i Józefa, zięcia Henryka Sklorz, starzyków Teresę i Floriana, rodziców Franciszkę i Ignacego Cholewa, Elżbietę i Karola Daniel, Waleskę  i Teodora, Józefę i Henryka Orzeł, trzech szwagrów Józefa, Piotra i Antoniego, Stefana Bittner, za dusze w czyśćcu cierpiące i za ++ kapłanów

15.00 Zalesie Śląskie. Gorzkie żale i kazanie pasyjne ( II )


1. Środą Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. W tym dniu obowiązuje post ścisły 

2. Można już składać zalecki do koszyczka za zmarłych, w intencji których będziemy modlić się  i odprawiać nabożeństwa pokutne Drogi krzyżowej; połączone z odpustem zupełnym. Zachęcam  do licznego i pobożnego udziału w nabożeństwach pokutnych Gorzkich żali i Drogi krzyżowej ( ….. )

3. W tym tygodniu przypadają dni modlitw o ducha pokuty

4.  Bóg  zapłać  za  przygotowanie  kościoła  na   dzisiejszą   niedzielę.   W   nowym  tygodniu   prosimy  to  rodziny –  z  ul.  XV – lecia, nry 40, 44 i 46;       z  Lichyni – ul.  Wolności, nry 17, 19 i 27