Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 3 – 9 września 2018 r.

Poniedziałek – 3 września; wsp. św. Grzegorza wielkiego, papieża i doktora Kościoła

6.45 Za + męża i ojca Huberta Adamik, jego rodziców i teściów, za ++ z rodzin Adamik, Lesikiewicz, Mazura i Rochnia, za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

8.00 Zalesie Śląskie. Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego dla dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców

15.30 Zalesie Śląskie. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca  ( … )

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha św. i zdrowie dla Magdaleny z okazji 18 – tej rocznicy urodzin

Wtorek – 4 września

6.45 Za + męża Joachima Paterok, ojca Serafina, brata Joachima, bratową Marię, ich syna Alberta, ++ dziadków Paterok, Sosnowski, Richter i Morawiec oraz za ++ z pokrewieństwa

10.00 Pogrzeb śp. Rufina Proksza z ul. Św. Jadwigi  ( l. 53 )

16.30 Lichynia. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca  ( … )

17.00 Lichynia. Za + Marię Barcz, poległego męża Emila oraz za ++ z pokrewieństwa Drońka i Ogaza

Środa – 5 września

6.45 Za ++ Klarę i Konstantego Woźnica, ich syna Huberta, córkę Krystynę oraz za ++ z rodzin Woźnica  i  Niemiec

Czwartek – 6 września

6.45 Za + męża Emila Bylinowskiego, jego rodziców Jana i Juliannę, brata Mariana, za + matkę Łucję Pinkawa, zaginionego ojca Brunona, ich synów Adolfa i Pawła, synowe Annę i Halinę, za ++ dziadków  Emanuela i Agnieszkę Świerczek, Michała i Marię Pinkawa, za + matkę chrzestną Helenę, jej syna Horsta, za ++ z pokrewieństwa Bylinowski, Pinkawa, Świerczek, Kalla, Kopiec i Durnaś oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek – 7 września; I piątek miesiąca

9.00 Odwiedziny chorych parafii

17.00 Lichynia. Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych   ( legitymacje )

18.30 Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych   ( legitymacje )

Sobota – 8 września; święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

7.00 Za + męża i ojca Joachima Piechaczek, jego brata Huberta, rodziców Gertrudę i Stefana Piechaczek, Marię    i Henryka Jochem, ich syna Bernarda, dziadków  z obu stron i ich dzieci, szwagierkę Mariannę, szwagra Edwarda   i jego syna Krystiana, za ++ z pokrewieństwa Piechaczek i Jochem oraz za dusze opuszczone i w czyśćcu cierpiące

7.30 Za + Emanuela Madaler, jego ++ rodziców, rodzeństwo, teściów, szwagrów i bratową, za ++ z rodzin Madaler, Majnusz i Blaut oraz za ++ kapłanów i siostry zakonne

Zalesie Śląskie. Spotkania kandydatów do bierzmowania : o 9.00 – klasa VI podstawówki; o 10.00 – klasa VII i VIII podstawówki i o 11.00 – klasa III gimnazjum;  w małej salce. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 9 września; XXIII Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ Wiktorię i Karola Jeleń, matkę chrzestną Annę Paruzel, Gertrudę, Marię i Stanisława Jochem, Norberta i Annę Jochem oraz za ++  z pokrewieństwa Jeleń, Paruzel i Jochem

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Alfonsa i Martę Buchta, Wiktora i Gertrudę Kopyra, siostrę i trzech braci oraz za ++  z pokrewieństwa Buchta, Kopyra i Kalutza

10.30 Za + syna Marka Kopa w 11 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodzin Kopa i Wowra

15.00 Lichynia. Nieszpory niedzielne 


  1. Gorące Bóg zapłać za przygotowanie i uświetnienie dzisiejszej uroczystości dożynkowej; także za dary i ofiary dożynkowe na rzecz sióstr zakonnych i ich podopiecznych. Dary zostaną zabrane dzisiaj po  nieszporach, około godz. 16.00
  2. Rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Dzieci, młodzież i rodziców proszę o sumienne wypełnianie swoich uczniowskich i rodzicielskich obowiązków ( … )
  3. W sobotę po pierwszej Mszy św. błogosławieństwo i poświęcenie ziarna i nasion ( w Lichyni w piątek )
  4. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na potrzeby Wydziału Teologicznego w Opolu
  5. W kościele seminaryjnym w Opolu o 14.00 – w niedzielę – pielgrzymka srebrnych jubilatów małżeńskich
  6. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Janusz Szablicki z Lichyni i Agata Miczka z Głogówka   –  zapowiedź   I
  7. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z  ul. Strzeleckiej, blok 13, m. 12 oraz bloki  I, J i K;    z  Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 37, 41 i 43    ***