Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 30 grudnia 2013 – 5 stycznia 2014 r.

Poniedziałek – 30 grudnia; szósty dzień w oktawie Bożego Narodzenia

7.00 Za + Hildegardę Gaczyńską w 1 rocznicę śmierci

Wtorek – 31 grudnia; siódmy dzień w oktawie Bożego Narodzenia; wsp. św. Sylwestra I, papieża

16.30 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Zygfryda z okazji 50 – tej rocznicy urodzin oraz z podziękowaniem      za otrzymane łaski w starym roku, z prośbą o błogosławieństwo Boże w nowym roku i za ++ parafian ( dane statystyczne )

18.00 Zalesie Śląskie.  Do  Boskiej  Opatrzności, z podziękowaniem  za  otrzymane łaski w starym roku, z prośbą o błogosławieństwo Boże w nowym roku oraz za ++ parafian ( dane statystyczne )

Środa – 1 stycznia; uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi; Nowy Rok

9.00 Lichynia. Za wszystkich poległych i zaginionych w czasie II wojny światowej, których nazwiska znajdują się na przykościelnej tablicy

10.30 Za ++ Konstantego i Marię Jochem, córkę Różę, syna Ericha, wnuka Norberta oraz za ++   z pokrewieństwa Jochem i Kunce

15.00 Zalesie Śląskie. Za + męża i ojca Jana Tiszbierek, rodziców z obu stron, Jadwigę i Paulinę Prusko, Johana, Paula i Józefę Prusko, cztery siostry, + Stefanię Dziuba i za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 2 stycznia; wsp. świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła

7.00 Za + Jana Wilkowskiego, jego rodziców Elżbietę i Władysława Wilkowski, dziadków Marię  i Józefa Wilkowski, Martynę i Franciszka Majnusz oraz za wszystkich ++ z rodzin Wilkowski,    Przybyła i Patoła

Piątek – 3 stycznia; I piątek miesiąca; wsp. Najświętszego Imienia Jezus

17.00 Lichynia. Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych

18.30 Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych ( legitymacje )

Sobota – 4 stycznia; I sobota miesiąca

7.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą, zdrowie i dary Ducha Świętego w rodzinie Gołąbek

Niedziela – 5 stycznia; II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

7.00 Za ++ rodziców Marię i Antoniego Majnusz, ich rodziców, Jakuba i Józefa Matuszek, za wszystkich ++  z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Msza św. pokolędowa. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski,   z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla mieszkańców Lichyni

10.30  Msza św. pokolędowa. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla mieszkańców Popic oraz Zalesia Śląskiego z  ulic : Dworcowej, Leśnickiej, św. Jadwigi,  Kościelnej i Kościuszki


1. Gorące Bóg zapłać za życzliwe przyjmowanie odwiedzin kolędowych

2. W Nowy Rok przypada Światowy Dzień Modlitwy o Pokój

3. Bóg   zapłać   za   przygotowanie   kościoła   na   dzisiejszą   niedzielę.  W  nowym  tygodniu  prosimy  o  to  rodziny –  z  ul. XV – lecia, nry  35, 37, 41 i 43;     z  Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 41, 43 i 45