Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 30 listopada – 6 grudnia 2020 r.

Poniedziałek – 30 listopada; święto św. Andrzeja, apostoła

16.00 Zalesie Śląskie. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

17.00 Roraty. Za + Konrada Majnusz, Katarzynę i Romana Jałowy, Bernarda Waloszczyk, ich rodziców i  rodzeństwo  oraz  za  ++  z  tych  pokrewieństw

Wtorek – 1 grudnia

16.00 Lichynia. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

16.30 Lichynia. Roraty. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo  i  zdrowie  w  intencji  Bernarda  z  okazji  60  –  tych  urodzin

18.00 Roraty. Za + ojca Antoniego Ploch, dziadków Bertę i Wincentego Tkaczyk, Marię i Karola Ploch, Franciszkę i Ignacego Cholewa oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

Środa – 2 grudnia

6.45 Za + Elżbietę Szmuk w miesiąc po śmierci

17.00 Roraty. Za + Rufina Proksza, Elfrydę i Jana Majnusz, Reginę i Józefa Proksza, ich rodziców i rodzeństwo, + Justynę Proksza – Nowak, Barbarę Biskup, Jana Sajdych, Katarzynę Noparlik, za wszystkich ++ z rodzin Majnusz, Wilkowski i Przybyła oraz za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 3 grudnia; I czwartek miesiąca; wsp. św. Franciszka Ksawerego, kapłana

6.45 Za + Teresę Gruszka w miesiąc po śmierci

17.00 Roraty. Za ++ rodziców Marię i Teodora Pawliczek, synów Gerarda, Wilhelma i Alfreda, synowe Marię i Różę, Martę i Konrada Walden, synów Maksymiliana, Franciszka, Konrada i Ryszarda, synową Hildegardę, za ++ z pokrewieństwa Pawliczek, Walden, Vogel i Klama oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek – 4 grudnia; I piątek miesiąca; wsp. św. Barbary, dziewicy i męczennicy

15.00 Zalesie Śląskie. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Barbary, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji górników, emerytów górniczych i  ich  rodzin  oraz  za  ++  górników

16.30 Lichynia. Roraty. Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych

18.00 Roraty. Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych   ( legitymacje )

Sobota – 5 grudnia; I sobota miesiąca

7.00 Za + Gertrudę Konieczny w 1 rocznicę śmierci i za jej + męża

8.00 Roraty. Za + syna Adama, jego ojca Józefa, Gertrudę i Jana Niemiec, Małgorzatę i Huberta Hajduk, siostrę Reginę, trzech braci Huberta, Gotfryda i Zygmunta Hajduk, Czesława Klicki oraz za ++ z tych pokrewieństw

11.30 Do Boskiej Opatrzności i Anioła Stróża, o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rocznego dziecka Dawida Kroczek oraz dla jego rodziców, chrzestnych i dziadków

Niedziela – 6 grudnia; II Niedziela Adwentu; wsp. św. Mikołaja, biskupa

7.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w  rodzinie  Malik  oraz  za  ++  z  rodzin  Malik  i  Jeleń

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Marię i Franciszka Komander, ojca Eryka Wydra, za ++ z pokrewieństwa Komander, Zacher, Makosz, Wydra i Fyrgut oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30 Za ++ Marię i Alfonsa Tiszbierek, syna Krystiana, ich ++ rodziców i rodzeństwo, za ++ Franciszka i Joachima Kiehl, Zygfryda Podolski oraz za wszystkich ++  z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

15.00 Lichynia. Nieszpory adwentowe


  1. Rozpoczynamy Adwent – czas przygotowania do Narodzenia Pana Jezusa i oczekiwania drugiego przyjścia Chrystusa na końcu czasów. W imieniu Kościoła zachęcam do praktyk pokutnych, podejmowania i realizowania dobrych postanowień, akcji trzeźwości, zaniechania zabaw, dyskotek i innych form głośnej rozrywki. Nie należy w tym czasie ozdabiać domów i zagród dekoracjami świątecznymi. Pielęgnujemy zwyczaje adwentowe : gorliwsza modlitwa, wieniec i świeca adwentowa. Wszystkich gorąco zachęcam do udziału w Mszach św. roratnich dedykowanych Matce Bożej : dzieci, młodzież, dorosłych i starszych. Także do udziału w konkursie w Radio „Doxa” :  tel. 77/ 45 66 777.   Marianki i ministranci służą według ustalonego porządku
  2. W zakrystii można nabywać poświęcone świece adwentowe na stół wigilijny w cenie 5 zł. i opłatki świąteczne
  3. W przedsionku znajdują się opieczętowane koperty na opał, wodę i wywóz śmieci z cmentarza
  4. Zachęcam do dalszego zamawiania Mszy św. na nowy rok ; są jeszcze wolne intencje
  5. Odwiedziny chorych w grudniu odbędą się przed świętami; w niepokojących sytuacjach – w każdej chwili
  6. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny –  z  ul. XV – lecia, nry  8, 10 i 12;      z  Lichyni  –  ul. Daszyńskiego, nry 61 i 65 oraz  z ul. Wolności nr 4