Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 30 marca – 5 kwietnia 2020 r.

Poniedziałek – 30 marca

7.00 Za ++ rodziców, teściów, siostrę Krystynę, brata Jana, za ++ Genowefę i Gerarda Mróz  oraz  za  wszystkich  ++  z  rodzin  Grabiński,  Mielimączka  i  Mróz

9.30 Pogrzeb śp. Gintra Imiela z ul. XV – lecia   ( l.80 )

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Maksymiliana i Paulinę Wypich, Alfreda i Edeltrudę Mazurek, brata Gerarda oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

18.30 Za + męża Józefa Gruszka, jego rodziców Gertrudę i Józefa, Franciszkę i Ignacego Cholewa, za ++ starzyków, szwagrów i zięcia Henryka Sklorz oraz za ++ z rodzin Orzeł, Bula, Gruszka, Kozyra, Bittner i Sklorz

Wtorek – 31 marca

7.00 Za + Andreasa Kremser w 1 rocznicę śmierci, jego rodziców i krewnych oraz za ++ z rodzin Kremser  i  Golly

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Teresę i Henryka Kałuża, za ++ z rodzin Kałuża, Cholewa i Malaka oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

18.30 Za ++ rodziców Emilię i Franciszka Kroker, Marię i Józefa Cedzich, dziadków z obu stron, siostrę zakonną Elifę, Marię i Jana Daniel, Genowefę i Gerarda Mróz, Ernesta Panek, Adelę i Teodora Prusko, Teresę i Franciszka Majnusz, Marię Kalisz, za ++  z pokrewieństwa Kroker, Daniel, Cedzich i Mróz  oraz za dusze czyśćcu cierpiące

Środa – 1 kwietnia

7.00 Za + Norberta Jochem, ojca Ericha, Konstantego i Marię Jochem, córkę Różę, Erwina Wycisło, Adriana Izbicki, Karola i Franciszkę Imiela, ich dzieci oraz za ++ z tych pokrewieństw

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Elżbietę i Jana Makosz, Emilię i Jana Majnusz, brata Jana, siostrę Krystynę    oraz za ++ z pokrewieństwa

18.30 Za ++ rodziców Małgorzatę i Ryszarda Przybyła, Antoniego i Gabrielę Giersch, ich rodziców i rodzeństwo, siostry Różę i Teresę, kuzynki Irenę, Marię i Barbarę, kuzyna Jana, Rufina Proksza, ciotkę Elżbietę oraz  za ++  z  rodzin  Przybyła,  Giersch,  Majnusz,  Wilkowski,  Motyczka  i  Skrabania

Czwartek – 2 kwietnia; I czwartek miesiąca

17.00 Za ++ rodziców Marcelego, Julię i Albertynę Flajszer, synów Franciszka i Stefana, córki Łucję i Marię, synową Marię, zięciów Henryka, Gerharda i Jana, wnuków Ryszarda i Jana, Konrada i Gertrudę Konieczny, syna Helmuta, zięcia Henryka Skowronek, Pawła i Brygidę Goldner oraz za dusze z pokrewieństwa Flajszer, Konieczny  i  Matuszek   ( Dz. )

Piątek – 3 kwietnia; I piątek miesiąca

17.00 Lichynia. Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych

18.30 Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych

Sobota – 4 kwietnia; I sobota miesiąca

7.00 Za ++ Annę i Franciszka Pszczelorz, synów Jana, Józefa i Pawła, jego żonę Jadwigę, za ++ z pokrewieństwa oraz za ++ Jadwigę Pawliczek i Gabrielę Latiszew

7.30 Za + Bernarda Jochem, jego rodziców Marię i Henryka, dziadków z obu stron, za  ++ z pokrewieństwa  Jochem  i  Imiela  oraz  za  dusze  w  czyśćcu  cierpiące

Niedziela – 5 kwietnia; Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

7.00 Za + męża Józefa Sówka, jego rodziców Marcina i Walerię, wnuka Martina, córkę Różę, jej męża Rajmunda Lipok, rodziców Andrzeja i Franciszkę Pawliczek, córkę Elżbietę, synów Gintra i Wernera, wnuków Andrzeja i Helmuta, synową Magdalenę, Annę i Pawła Pinkawa, Waltraudę i Teodora Niemiec, Adolfa Grewe, Mieczysława Gólczyńskiego oraz za ++ z rodzin Sówka, Pawliczek i Kaleta

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Augusta i Martę Makosz, Waleskę i Franciszka Paterok, za ++ z pokrewieństwa oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30 Za ++ rodziców Agnieszkę i Tomasza Mróz, Józefa, Marię i Martę Leszczyna, ich trzy ++ córki, trzech zięciów, synową, synów Franciszka i Ryszarda, za + zięcia Norberta, jego rodziców, Gertrudę, Marię i Stanisława Jochem, Gretę i Rajmunda Burcek, Annemarie Majer, jej syna Zygfryda, za ++ z pokrewieństwa Leszczyna, Mróz, Majnusz i Kołodziej oraz za dusze w czyśćcu cierpiące


  1. Dekretem Księdza Biskupa z dnia 24 marca br. nabożeństwa pokutne Drogi krzyżowej i Gorzkich żali zastają zawieszone; bierzmowanie i I Komunia św. zostają przeniesione na dalszy termin, nie wcześniej niż po 31 sierpnia
  2. Zachęcam do wielkanocnej spowiedzi; odwiedziny chorych – tylko w przypadku zagrożenia życia
  3. W przyszłą niedzielę błogosławieństwo palm; kolekta przeznaczona będzie na kwiaty do Bożego Grobu
  4. Zgodnie z propozycją Księdza Biskupa Opolskiego, na naszej stronie parafialnej, zostały zamieszczone numery kont bankowych dla wspólnoty kościelnej Zalesia Śląskiego i Popic oraz Lichyni. Za wszelkie wpłaty składamy już dzisiaj gorące Bóg zapłać!
  5. Dziękujemy za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z  ul. Strzeleckiej, blok D, m. 7, 8 i 9 ; z  Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry  9, 11, 13 i 13a