Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 30 października – 5 listopada 2017 r.

Poniedziałek – 30 października

16.00 Zalesie Śląskie. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za ++ Katarzynę i Józefa Tudyka, synów Józefa i Huberta, córkę Annę, jej męża Henryka, Jerzego Greif, dziadków z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące

18.30 Różaniec i Msza św. Za + Monikę Skornia w 1 rocznicę śmierci

Wtorek – 31 października

16.30 Lichynia. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za + ojca Jerzego Bomba, matkę Marię Cedzich, Gertrudę i Agnieszkę Czernek, za ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

18.30 Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Gerharda i Elżbietę Imiela, ich syna, córkę i zięcia, za ++ rodziców Waltra i Hildegardę Skrzypek oraz za ++ z rodzin Imiela, Pinkawa, Skrzypek i Walla

Środa – 1 listopada; uroczystość Wszystkich Świętych

7.00 Za + Ludwika Waloszek, córkę Reginę Friedek, ++ rodziców Wiktorię i Augusta Waloszek, Jadwigę i Jana Cedzich, syna Józefa, żonę Anielę, Magdalenę i Wilibalda Tiszbierek, Konstantynę i Michała Czabańka, syna Emila oraz za dusze opuszczone z tych pokrewieństw

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Józefa i Marię Cedzich, Franciszka i Marię Jońca, Marię i Ernesta Kowalski oraz za ++ z pokrewieństwa

10.30 Za + męża Georga Falkowskiego, jego rodziców Elżbietę i Paula Vogel, brata Rudolfa oraz za wszystkich   ++   z  rodziny

14.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory za zmarłych, procesja na cmentarz i nabożeństwo przy pięciu stacjach   (II)

Czwartek – 2 listopada; I czwartek miesiąca; wsp. wszystkich Wiernych Zmarłych ( Dzień Zaduszny )

7.00 Msza św. Według  intencji Ojca Świętego

17.00 Lichynia. Różaniec za zmarłych i Msza św. Za wszystkich zmarłych zalecanych

18.30 Różaniec za zmarłych i Msza św. Za wszystkich zmarłych zalecanych 

Piątek – 3 listopada; I piątek miesiąca

9.00 Odwiedziny chorych parafii

17.00 Lichynia. Różaniec za zmarłych zalecanych i Msza św. Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych

18.30 Różaniec za zmarłych zalecanych i Msza św. Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych oraz za + matkę Elżbietę Smiatek w 12 rocznicę śmierci   ( legitymacje pierwszo piątkowe )

Sobota – 4 listopada; I sobota miesiąca; wsp. św. Karola Boromeusza, biskupa

7.00 Za + matkę Rosę Syrek w 10 rocznicę śmierci, zaginionego ojca Emila, ich ++ rodziców i rodzeństwo  oraz za dusze     w czyśćcu cierpiące

8.00 Różaniec za zmarłych zalecanych i Msza św. Do Boskiej Opatrzności,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego i zdrowie dla Sebastiana z okazji 18 – tej rocznicy urodzin

Zalesie Śląskie. Spotkania kandydatów do bierzmowania;  o godzinie 9.00 – z VI i VII klasą podstawówki; o 10.00 –  z II klasą gimnazjum i o 11.00  –  z III klasą gimnazjum – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

11.30 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Doroty i Arnolda Tiszbierek z okazji 50 – lecia ślubu

Niedziela – 5 listopada; XXXI Niedziela Zwykła

7.00 Za + Gerharda Kulpok, syna Joachima, rodziców Pawła i Brygidę, brata Helmuta, teściów Marię i Franciszka, szwagra Alfonsa oraz  za  wszystkich  ++  z  rodzin  Kulpok,  Warzecha,  Jochem  i  Pelc

9.00 Lichynia.  Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo  Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji Anny i Alfreda Majnusz z okazji 50 – lecia ich ślubu oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla ich dzieci i ich rodzin

10.30 Za ++ Piotra i Genowefę Paździor, siostrę Jadwigę, Józefa i Annę Tiszbierek, rodzeństwo i dusze opuszczone

15.00 Lichynia. Różaniec za zmarłych zalecanych


  1. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszego seminarium; ks. diakonowi Tobiaszowi za wygłoszenie słowa Bożego
  2. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Proszę o uporządkowanie grobów na naszym parafialnym cmentarzu, także tych zapomnianych i zaniedbanych. Wszystkie odpady składamy na właściwe, znane nam miejsca. Nie zapominajmy również o naszych śp. księżach proboszczach pochowanych przy kościele parafialnym
  3. Gorąco zachęcam do składania zalecek za naszych zmarłych, w intencji których będziemy odprawiać nabożeństwa różańcowe połączone z odpustem zupełnym. Również wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach od 1 – 8 listopada mogą uzyskać odpust zupełny za zmarłych pod zwykłymi warunkami : modlitwa Ojcze nasz, Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, dowolna modlitwa w intencjach Ojca św., przystąpienie do sakramentu pokuty i przyjęcie Komunii św. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu  dnia; korzystajmy z tej okazji
  4. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby misji świętych
  5. W zakrystii nadal można zamawiać Msze św. na nowy rok kalendarzowy
  6. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry 7, 9 i 11 ; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 42, 44 i 46