Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 30 października – 5 listopada 2023 r.

Poniedziałek – 30 października

16.00 Zalesie Śląskie. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca  –  w małej salce

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za + Lidię Kałuża w miesiąc po śmierci

18.30 Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Gerharda i Elżbietę Imiela, ich synów, córkę, zięcia i synową oraz za wszystkich ++ z rodzin Imiela, Pinkawa, Skrzypek i Walla

Wtorek – 31 października

16.30 Lichynia. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem  miesiąca

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za + żonę Magdalenę Paterok, ++ rodziców Józefa i Adelhaid Paterok, teścia Ernesta Mojza, za ++ dziadków Mojza, Paterok i Zug oraz za + Annę Ciupka

18.30 Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Albinę, Elżbietę i Antoniego Gnielka, Walburgę i Ericha Koloch,  za wszystkich ++ z rodzin Koloch, Stanusz, Gnielka i Kiołtyka oraz za + Mirosława Grabowskiego

Środa – 1 listopada; uroczystość Wszystkich Świętych

7.00 Za + Gerarda Kulpok, syna Joachima, rodziców Marię i Franciszka Warzecha, brata Alfonsa, teściów Brygidę i Pawła Kulpok, za ++ z rodzin Kulpok, Warzecha i Jochem

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Józefa i Marię Cedzich, Franciszka i Marię Jońca, ++ Ernesta i Marię Kowalski oraz  za  ++  z  pokrewieństwa

10.30 Za + męża Georga Falkowskiego, rodziców Elfrydę i Reinholda Prinz, teściów Elżbietę i Paula Vogel, szwagra Rudolfa oraz za wszystkich ++ z rodziny

14.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory za zmarłych,  procesja na cmentarz  i nabożeństwo przy pięciu stacjach  ( II )

Czwartek – 2 listopada; I czwartek miesiąca; wsp. wszystkich Wiernych Zmarłych  (Dzień Zaduszny)

7.00 Msza św. według intencji Ojca Świętego

17.00 Lichynia. Różaniec za zmarłych zalecanych  i Msza św. Za zmarłych  zalecanych

18.30 Różaniec za zmarłych  zalecanych  i Msza św. Za zmarłych  zalecanych

Piątek – 3 listopada; I piątek miesiąca

9.00 Odwiedziny chorych parafii

17.00 Lichynia. Różaniec za ++ zalecanych i Msza św. Za żyjących  i zmarłych członków Róż Różańcowych

18.30 Różaniec za zmarłych zalecanych i Msza św. Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych oraz za + Elżbietę Smiatek w 18 rocznicę śmierci  ( legitymacje )

Sobota – 4 listopada; I sobota miesiąca; wsp. św. Karola Boromeusza, biskupa

7.00 Za + Grażynę Raś w 2 rocznicę śmierci, jej rodziców, brata i teścia Sylwestra Raś

7.30 Różaniec za ++ zalecanych i Msza św. Za + Rosę Syrek w 16 rocznicę śmieci, zaginionego ojca Emila, za wszystkich  ++ z rodzin Syrek, Roter, Jarosz, Bryłka i Sklorz oraz za dusze  w czyśćcu  cierpiące

Zalesie Śląskie. Spotkania kandydatów do bierzmowania : o godz. 9.00 z klasą VI i o godz. 10.00 z klasą VII szkoły podstawowej – w sali konferencyjnej. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 5 listopada; XXXI Niedziela Zwykła

7.00 Za + Ludwika Waloszek, córkę Reginę Friedek, za ++ rodziców Wiktorię i Augusta Waloszek, Jadwigę i Jana Cedzich, syna Józefa, synową Anielę, za ++ Magdalenę i Wilibalda Tiszbierek, Konstantego i Michała Czabańka oraz dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie  Szablicki

10.30 Za + Feliksa Strużyna, jego rodziców, siostry i szwagrów, syna Gerarda, jego teścia Pawła, Gertrudę i Antoniego Solowski, ich rodziców i rodzeństwo, zięciów i wnuki, za + Klarę Kałuża, za ++ z rodzin Strużyna, Solowski, Staniczek, Mańka i Majnusz oraz  za dusze w czyśćcu cierpiące

15.00 Lichynia. Nieszpory niedzielne


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii, misji świętych i zalecki za zmarłych
  2. Serdeczne Bóg zapłać naszym mariankom za pobożne prowadzenie nabożeństw różańcowych oraz służbę przy sztandarze; także wszystkim uczestniczącym w tej ważnej modlitwie Kościoła
  3. W środę – uroczystość Wszystkich Świętych. Proszę o uporządkowanie grobów na naszym parafialnym cmentarzu, także tych zapomnianych i zaniedbanych. Nie zapominajmy także o naszych księżach proboszczach pochowanych przy parafialnym kościele. Wszystkie odpady składamy na właściwe, znane nam miejsca
  4. Gorąco zachęcam do składania zalecek za naszych zmarłych, w intencji których będziemy odprawiać nabożeństwa różańcowe połączone z odpustem zupełnym; również odpust za zmarłych można uzyskać odwiedzając cmentarz  i  odmawiając  przypisane  modlitwy  w  dniach  od  1  do  8  listopada
  5. Mocno również zachęcam do dalszego zamawiania Mszy św. na nowy rok kalendarzowy w zakrystii lub telefonicznie u pani  kościelnej; jest jeszcze wiele wolnych intencji
  6. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby seminarium i innych diecezjalnych instytucji
  7. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z  Popic, nry 17, 20 i 21;    z  Lichyni – z ul. Ogrodowej, nry 1a/1, 2a  oraz z ul. Daszyńskiego nr 1